عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » لیست » پروژه » فلسفه و تاریخ » دانلود پروژه واقع گرایی
دانلود پروژه واقع گرایی

دانلود پروژه واقع گرایی

واقع گرایی
فهرست مطالب
چکیده. ۱
دیباچه. ۳
مقدمه. ۵
فصل نخست) حقوق و واقعیت… ۱۰
بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی.. ۱۰
گفتار نخست) هستی‌شناسی.. ۱۱
گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی.. ۱۲
بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی.. ۱۴
گفتار نخست) معرفت‌شناسی.. ۱۴
گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی.. ۲۰
بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی.. ۲۷
گفتار نخست) واقع‌گرایی.. ۲۸
گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی.. ۳۴
فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی.. ۳۸
بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان.. ۳۹
گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع. ۴۰
مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه. ۴۰
مبحث دوم) ثمره نزاع. ۴۲
گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا ۴۶
مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو. ۴۷
مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی.. ۵۱
مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم. ۵۳
مبحث ششم) هانس وایهینگر. ۵۹
بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها ۶۱
گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی.. ۶۲
مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان.. ۶۵
مبحث دوم) نقد نامگرایان.. ۶۹
گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. ۷۲
مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی.. ۷۲
مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. ۷۳
مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا ۷۵
مبحث دوم) تلاشهای هوفلد. ۷۵
مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا ۷۷
بخش سوم) حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران.. ۷۸
گفتار نخست) حقوق آمریکا ۷۸
مبحث نخست) فلسفه حقوق.. ۷۹
مبحث دوم) رویه قضایی.. ۸۷
گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی.. ۹۰
مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق.. ۹۲
مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی.. ۹۷
گفتار سوم) حقوق ایران.. ۱۰۳
مبحث نخست) واقع‌گرایی.. ۱۰۳
مبحث دوم) نامگرایی.. ۱۰۸
فصل سوم) از واقع‌گرایی تا ضد واقع‌گرایی.. ۱۱۰
بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان.. ۱۱۲
گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه. ۱۱۲
مبحث نخست) در فلسفه علوم. ۱۱۴
مبحث دوم) در فلسفه اخلاق.. ۱۱۹
مبحث سوم) در فلسفه حقوق.. ۱۲۱
گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد دیدگاهها ۱۲۵
گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا ۱۲۹
مبحث نخست) مایکل مور. ۱۲۹
مبحث سوم) رونالد دورکین: ۱۳۷
بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی: فلسفه کانت… ۱۳۹
گفتار نخست) دیدگاههای کانت… ۱۴۰
گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت… ۱۴۳
گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی.. ۱۴۴
گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت… ۱۴۶
بخش سوم) اصول فقه اسلام. ۱۴۷
گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی.. ۱۴۸
گفتار دوم) تخطئه و تصویب… ۱۵۰
بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی.. ۱۵۲
گفتار نخست) واقع‌گرایی.. ۱۵۲
گفتار دوم) نامگرایی.. ۱۵۴
گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی.. ۱۵۴
فصل چهارم ) از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی.. ۱۵۶
بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. ۱۵۷
گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی.. ۱۵۸
گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. ۱۶۱
بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث… ۱۶۴
گفتار نخست ) در فلسفه عمومی.. ۱۶۴
گفتار دوم ) در فلسفه حقوق.. ۱۶۷
بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا ۱۶۹
گفتار نخست) مکاتب واقعگرا ۱۷۰
گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا ۱۷۶
– حقوق طبیعی نومدرسی.. ۱۷۹
– فلسفه حقوقی لئون دوگی.. ۱۸۰
– مکاتب دیگر. ۱۸۰
نتیجه‌گیری: ۱۸۱

چکیده

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی
ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.
در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.
رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.
فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند……………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است