ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه وب سایت مدرسه
دانلود پروژه وب سایت مدرسه

دانلود پروژه وب سایت مدرسه

وب سایت مدرسه
 مقــــدمـه
پیشرفت روزافزون علم کامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مکانیزه نمودن سیستمهای مختلف افزایش می دهد و این امر باعث می شود که سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم ، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مکانیزم بهینه ای ارائه گردد که مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه کند و معایبش را پوشش دهد . اینترنت دنیایی لایتناهی از اطلاعات است که هر کس می تواند در آن سهمی داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اینترنت در کشور ما و تبدیل شدن آن به بازار مناسب جهت تبلیغات و جلب مشتری برای بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و یا معرفی خدمات برای ارگانها یا نهادهای دولتی و مدارس داشتن وب سایت اینترنتی لازمه هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی محسوب می شود. برای موفقیت در این عرصه به نکات زیر توجه کنید. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید.
فهرست مطالب                                                                                  
مقدمه۵
۱) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER….. 16
۱-۱) آشنائی با ASP.NET………………………….. 17
۲-۱) ویژگیهای ASP.NET…………………………… 17
۳-۱) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET……………… 18
۴-۱) ابزارهای ASP.NET…………………………… 18
۵-۱) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک…………………… ۱۹
۶-۱) چرا به .NET  احتیاج داریم؟……………………. ۱۹
۷-۱) معرفی اولیه  VB.NET …………………………… 20
۸-۱) نصبVB.NET………………………………………….. 22
۹-۱) چگونگی نصب IIS ……………………………………. 25
۱۰-۱) جزئیات IIS   …………………………………….. ۲۶
۱۱-۱) مدیریتIIS   ………………………………….. ۲۸
۲-۱) معرفی   SQL SERVER……………………………… 29
۱-۲-۱) Relation Database………………………………. 29
۲-۲-۱)Replication Services………………………………. 29
۳-۲-۱) Analysis Services……………………………… 29
۴-۲-۱)Reporting Service ……………………………. 29
۵-۲-۱) Management Tools……………………………….. 29
۶-۲-۱) بررسی امکانات و کارایی SQL SERVER ……………… 30
۷-۲-۱)ADO.NET ……………………………………… 31
۸-۲-۱) سرویس اعلان (Notification)……………………. 32
۹-۲-۱) سرویس گزارش‌ گیری………………………… ۳۳
۱۰-۲-۱) بهبودهای ایجاد شده در زبان………………. ۳۳
۱۱-۲-۱) تکنولوژی XML ………………………….. ۳۴
۱۲-۲-۱) Isolation Level…………………………………. 35
۱۳-۲-۱)   باز هم .NET………………………….. 36
۲) فصل دوم ………………………………….. ۳۸
۱-۲) تجزیه و تحلیل سیستم (  SDLC‌)………………… ۳۹
۲-۲) فاز اول :  Planning…………………………. 39
۱-۲-۲) Project Initiation……………………………… 39
۲-۲-۲) Identifying Business Values………………………… 39
۳-۲-۲) System Requests……………………………. 39
۴-۲-۲)  Feasibility Analysis…………………………… 40
۵-۲-۲) Approral Comittlee………………………………. 40
۶-۲-۲) Project Management………………………….. 41
۳-۲) فاز دوم : Analysis………………………….. 41
۱-۳-۲)  Analysing Strategy…………………………… 41
۲-۳-۲) System Requriment gathering……………………….. 41
۳-۳-۲) System Proposal……………………………….. 41
۴-۲) فاز سوم :Design  ………………………….. ۴۲
۱-۴-۲ )Design strategy …………………………….. 42
۲-۴-۲ ) Design Architecture………………………….. 42
۳-۴-۲) Database………………………………… 42
۴-۴-۲ )System Specification …………………………. 48
۵-۲) فاز چهارم : Emplementation……………………. 48
۱-۵-۲)System Contruction and Test ……………………… 48
 ۲-۵-۲) System instakation……………………………… 48
 ۳-۵-۲) Support and maintannce Plan………………………. 48
۶-۲) ارتباطات جداول(Relationship)………………….. 49
۱-۶-۲) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case……. 51
۲-۶-۲) Class Diagram  مدرسه ………………………….. ۵۱
۳-۶-۲) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز…….. ۵۲
۴-۶-۲) Use Case Diagram جستجو دانش آموز…………….. ۵۳
۵-۶-۲) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید……………… ۵۴
۶-۶-۲) Activity Diagram جستجو عضو جدید……………….. ۵۵
۷-۲) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه……………… ۵۶
۱-۷-۲) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی ۵۶
۲-۷-۲) اطلاع رسانی ۲۴ ساعته به مخاطبین……………. ۵۶
۳-۷-۲)استفاده از وب سایت به عنوان یک راه تبلیغاتی…. ۵۷
۴-۷-۲) از قافله عقب نمانیم……………………… ۵۷
۵-۷-۲) معرفی خود به عنوان یک سازمان پاسخگو……….. ۵۸
۶-۷-۲)آگاهی از نظرات مخاطبان……………………. ۵۸
۳) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)…………….. ۵۹
۱-۱-۳) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class………. 60
۲-۱-۳) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  (.. ۶۶
۳-۱-۳) کد مربوط به فرم ورود( (login………………. 69
۴-۱-۳) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main……………… 73
۵-۱-۳) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   (………… ۷۵
۶-۱-۳) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas……… 79
۷-۱-۳) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass…… 80
۸-۱-۳) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher… 81
۹-۱-۳) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture………. 82
۱۰-۱-۳) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator…….. 83
۱۱-۱-۳) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat…………. 86
۱۲-۱-۳) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student………. 89
۱۳-۱-۳) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme………. 92
۹۴Stoder Procedure-2-3)
۲-۲-۳) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها… ۹۴
۳-۲-۳) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL.. 94
۴-۲-۳) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)    ۹۶
۵-۲-۳) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )   ۹۷
۶-۲-۳) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit) 97
۷-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat98
۸-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )   ۹۸
۹-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent 99
۱۰-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher 99
۱۱-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers100
۱۲-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass101
۱۳-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit102
۱۴-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat 103
۱۵-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan 103
۱۶-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent 104
۱۷-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher105
۱۸-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers 106
۱۹-۲-۳) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh 108
۲۰-۲-۳)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass 109
۴) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه… ۱۱۰
۵)نتیجه گیری۱۲۶
۱-۵) معایب سیستم دستی۱۲۶
۲-۵) مزایای سیستم مکانیزه۱۲۶
منابع و مأ خذ  ۱۲۸
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ (نصب IIS 26
شکل ۲-۱ ( جزئیات IIS 27
شکل ۳-۱ (مدیریت IIS 28
شکل ۴-۲ (لیست جداول بانک اطلاعاتی)۴۳
شکل ۵-۲ (Relationship 1  ۴۹
شکل ۶-۲ (  Relationship 250
شکل ۷-۲ ((Class Diagram51
شکل ۸-۲ Use Case Diagram52
شکل ۹-۲ (Use Case Diagram53
شکل ۱۰-۲ Activity Diagram54
شکل ۱۱-۲ Activity Diagram))…………………………. 55
شکل ۱۲-۳ (چگونگی ایجاد (Stored Procedure…………….. 94
شکل ۱۳-۳ (ایجاد Stored Procedure)…………………… 95
شکل ۱۴-۳ (نوشتن کد در Stored Procedure )…………….. 95
شکل ۱۵-۴ (چگونگی اجرای پروژه)………………….. ۱۱۱
شکل ۱۶-۴ (صفحه اجرای پروژه)……………………. ۱۱۲
شکل ۱۷-۴ (صفحه ورود به سایت)…………………… ۱۱۳
شکل ۱۸-۴ (صفحه اصلی سایت)……………………… ۱۱۴
شکل ۱۹-۴ (صفحه مدیریت سایت)……………………. ۱۱۵
شکل ۲۰-۴ (صفحه اطلاعات دانش آموزان)……………… ۱۱۶
شکل ۲۱-۴ (صفحه اطلاعات دبیران)………………….. ۱۱۷
شکل ۲۲-۴ (صفحه اطلاعات کاربران)…………………. ۱۱۸
شکل ۲۳-۴ (صفحه سطح دسترسی)…………………….. ۱۱۹
شکل ۲۴-۴ (صفحه اطلاعات کلاسها)…………………… ۱۲۰
شکل ۲۵-۴ (صفحه امکانات دیگر سایت)………………. ۱۲۱
شکل ۲۶-۴ (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)………….. ۱۲۲
شکل ۲۷-۴ (صفحه ارتباط با مدرسه)………………… ۱۲۲
شکل ۲۸-۴ (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)……………… ۱۲۳
شکل ۲۹-۴ (صفحه تاریخچه مدرسه)………………….. ۱۲۴
شکل ۳۰-۴ (صفحه تصاویر مدرسه)…………………… ۱۲۵
فهرست جداول
جدول ۱- ۲ (تحلیل فاز سوم )…………………… ۴۲
جدول ۲-۲ ( Student)…………………………… 43
جدول ۳- ۲ (Teacher)…………………………… 44
جدول ۴-۲ (User)……………………………… 44
جدول ۵-۲ (Page)…………………………….. 45
جدول ۶-۲ (Group) ……………………………. 45
جدول ۷-۲ ((Job ……………………………… 46
جدول ۸-۲ (Composit)…………………………… 46
جدول ۹-۲ (Class)…………………………….. 47
جدول ۱۰-۲ (Nazarat)…………………………. 47
جدول ۱۱-۲ (Sokhan)…………………………… 47
فصل اول
آشنایی با
ASP.NET
VB.NET
SQL SERVER    
آشنائی با ASP.NET
ASP.NET نسل بعدی Active Server Pages یا ASP است که توسط شرکت میکروسافت ارائه شده است. این محصول توسط میکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سایتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اینترانت کوچک یک شرکت را ساخت و هم یک سایت وب تجاری خیلی بزرگ را طراحی و پیاده سازی نمود. مهمترین نکاتی که در طراحی این محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابلیت آن می باشد.
در زیر برخی ویژگیهای ASP.NET را بررسی می کنیم.
§     ویژگیهای ASP.NET :
• صفحات ASP.NET کامپایل می شوند.
هنگامی که یک صفحه ASP.NET برای اولین بارتوسط یک مراجعه کننده به سایت فراخوانی می شود، آن صفحه ابتدا کامپایل شده و بر روی سرور نگهداشته می شود و در فراخوانی های بعدی از آن استفاده می شود. این بدین معنی است که صفحات ASP.NET خیلی سریع اجرا می شوند.
• صفحات ASP.NET با ابزارهای روی سرور ساخته می شوند. با ابزارهای موجود در ASP.NET می توان صفحات پیچیده وب را براحتی طراحی نمود. بعنوان مثال با استفاده از ابزار DataGrid می توان به آسانی داده های موجود در یک بانک اطلاعاتی را تحت وب نمایش داد.
• مجموعهASP.NET عضوی از بدنه NET. است. بدنه NET. دارای بیش از ۴۵۰۰ کلاس آماده جهت استفاده در ASP.NET است. این کلاس ها تقریبا هر نیازی را در برنامه نویسی برآورده می کنند. بعنوان مثال از این کلاس ها می توان جهت تولید تصاویر بر حسب تقاضا، به رمز درآوردن یک فایل و یا ارسال یک نامه استفاده کرد.
زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET
شما در ASP.NET می توانید از هر زبان برنامه نویسی که با بدنه NET. سازگار باشد استفاده کنید. این زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . این بدین معنی است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نیاز به فراگیری زبان جدیدی ندارید و اگر یکی از زبانهای ویژوال بیسیک یا ++C یا جاوا را می دانید هم اکنون می توانید در ASP.NET برنامه بنویسید.از طرف دیگر تعدادی زبانهای دیگر توسط بعضی از شرکتهای فعال در این زمینه به مجموعه زبانهای استاندارد ASP.NET افزوده شده است. بعنوان مثال اگر مایل باشید حتی می توانید از PERL و COBOL هم در ASP.NET استفاده کنید……………

فرمت : WORD | صفحات:۱۳۲

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است