دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه وب سایت مدرسه

وب سایت مدرسه
 مقــــدمـه
پيشرفت روزافزون علم كامپيوتر در دنياي امروزي تمايل بشري رابراي مكانيزه نمودن سيستمهاي مختلف افزايش مي دهد و اين امر باعث مي شود كه سيستم هاي مختلف از ديد افراد گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و بعد از تجزيه و تحليل سيستم ، با استفاده از نرم افزارهاي مناسب مكانيزم بهينه اي ارائه گردد كه مزاياي آن سيستم بر معايب دستي غلبه كند و معايبش را پوشش دهد . اينترنت دنيايي لايتناهي از اطلاعات است که هر کس مي تواند در آن سهمي داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اينترنت در کشور ما و تبديل شدن آن به بازار مناسب جهت تبليغات و جلب مشتري براي بنگاههاي اقتصادي و بازرگانان و يا معرفي خدمات براي ارگانها يا نهادهاي دولتي و مدارس داشتن وب سايت اينترنتي لازمه هر فعاليت اقتصادي و اجتماعي يا فرهنگی محسوب مي شود. براي موفقيت در اين عرصه به نکات زير توجه کنيد. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید.
فهرست مطالب                                                                                  
مقدمه5
1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER….. 16
1-1) آشنائی با ASP.NET………………………….. 17
2-1) ويژگيهای ASP.NET…………………………… 17
3-1) زبانهای برنامه نويسی در ASP.NET……………… 18
4-1) ابزارهای ASP.NET…………………………… 18
5-1) مقايسه ASP.NET و ASP کلاسيک…………………… 19
6-1) چرا به .NET  احتياج داريم؟……………………. 19
7-1) معرفی اوليه  VB.NET …………………………… 20
8-1) نصبVB.NET………………………………………….. 22
9-1) چگونگی نصب IIS ……………………………………. 25
10-1) جزئیات IIS   …………………………………….. 26
11-1) مدیریتIIS   ………………………………….. 28
2-1) معرفي   SQL SERVER……………………………… 29
1-2-1) Relation Database………………………………. 29
2-2-1)Replication Services………………………………. 29
3-2-1) Analysis Services……………………………… 29
4-2-1)Reporting Service ……………………………. 29
5-2-1) Management Tools……………………………….. 29
6-2-1) بررسي امكانات و كارايي SQL SERVER ……………… 30
7-2-1)ADO.NET ……………………………………… 31
8-2-1) سرويس اعلان (Notification)……………………. 32
9-2-1) سرويس گزارش‌ گيري………………………… 33
10-2-1) بهبودهاي ايجاد شده در زبان………………. 33
11-2-1) تكنولوژي XML ………………………….. 34
12-2-1) Isolation Level…………………………………. 35
13-2-1)   باز هم .NET………………………….. 36
2) فصل دوم ………………………………….. 38
1-2) تجزيه و تحليل سيستم (  SDLC‌)………………… 39
2-2) فاز اول :  Planning…………………………. 39
1-2-2) Project Initiation……………………………… 39
2-2-2) Identifying Business Values………………………… 39
3-2-2) System Requests……………………………. 39
4-2-2)  Feasibility Analysis…………………………… 40
5-2-2) Approral Comittlee………………………………. 40
6-2-2) Project Management………………………….. 41
3-2) فاز دوم : Analysis………………………….. 41
1-3-2)  Analysing Strategy…………………………… 41
2-3-2) System Requriment gathering……………………….. 41
3-3-2) System Proposal……………………………….. 41
4-2) فاز سوم :Design  ………………………….. 42
1-4-2 )Design strategy …………………………….. 42
2-4-2 ) Design Architecture………………………….. 42
3-4-2) Database………………………………… 42
4-4-2 )System Specification …………………………. 48
5-2) فاز چهارم : Emplementation……………………. 48
1-5-2)System Contruction and Test ……………………… 48
 2-5-2) System instakation……………………………… 48
 3-5-2) Support and maintannce Plan………………………. 48
6-2) ارتباطات جداول(Relationship)………………….. 49
1-6-2) نمودارهاي Activity Diagram , Class Diagram , Use case……. 51
2-6-2) Class Diagram  مدرسه ………………………….. 51
3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو يا دانش آموز…….. 52
4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز…………….. 53
5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جديد……………… 54
6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جديد……………….. 55
7-2) دلايل داشتن وب سايت براي مدرسه……………… 56
1-7-2) معرفي خود به همه جا بدون وجود محدوديت جغرافيايي 56
2-7-2) اطلاع رساني 24 ساعته به مخاطبين……………. 56
3-7-2)استفاده از وب سايت به عنوان يك راه تبليغاتي…. 57
4-7-2) از قافله عقب نمانيم……………………… 57
5-7-2) معرفي خود به عنوان يك سازمان پاسخگو……….. 58
6-7-2)آگاهي از نظرات مخاطبان……………………. 58
3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)…………….. 59
1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class………. 60
2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  (.. 66
3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login………………. 69
4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main……………… 73
5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   (………… 75
6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas……… 79
7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass…… 80
8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher… 81
9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture………. 82
10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator…….. 83
11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat…………. 86
12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student………. 89
13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme………. 92
94Stoder Procedure-2-3)
2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها… 94
3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL.. 94
4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)    96
5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )   97
6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit) 97
7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat98
8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )   98
9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent 99
10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher 99
11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers100
12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass101
13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit102
14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat 103
15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan 103
16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent 104
17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher105
18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers 106
19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh 108
20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass 109
4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه… 110
5)نتیجه گیری126
1-5) معايب سيستم دستي126
2-5) مزاياي سيستم مكانيزه126
منابع و مأ خذ  128
فهرست اشکال
شکل 1-1 (نصب IIS 26
شکل 2-1 ( جزئیات IIS 27
شکل 3-1 (مدیریت IIS 28
شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی)43
شکل 5-2 (Relationship 1  49
شکل 6-2 (  Relationship 250
شکل 7-2 ((Class Diagram51
شکل 8-2 Use Case Diagram52
شکل 9-2 (Use Case Diagram53
شکل 10-2 Activity Diagram54
شکل 11-2 Activity Diagram))…………………………. 55
شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure…………….. 94
شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure)…………………… 95
شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure )…………….. 95
شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه)………………….. 111
شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه)……………………. 112
شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت)…………………… 113
شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت)……………………… 114
شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت)……………………. 115
شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان)……………… 116
شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران)………………….. 117
شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران)…………………. 118
شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی)…………………….. 119
شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها)…………………… 120
شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت)………………. 121
شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)………….. 122
شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه)………………… 122
شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)……………… 123
شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه)………………….. 124
شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه)…………………… 125
فهرست جداول
جدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم )…………………… 42
جدول 2-2 ( Student)…………………………… 43
جدول 3- 2 (Teacher)…………………………… 44
جدول 4-2 (User)……………………………… 44
جدول 5-2 (Page)…………………………….. 45
جدول 6-2 (Group) ……………………………. 45
جدول 7-2 ((Job ……………………………… 46
جدول 8-2 (Composit)…………………………… 46
جدول 9-2 (Class)…………………………….. 47
جدول 10-2 (Nazarat)…………………………. 47
جدول 11-2 (Sokhan)…………………………… 47
فصل اول
آشنایی با
ASP.NET
VB.NET
SQL SERVER    
آشنائی با ASP.NET
ASP.NET نسل بعدی Active Server Pages يا ASP است که توسط شرکت ميکروسافت ارائه شده است. اين محصول توسط ميکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سايتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اينترانت کوچک يک شرکت را ساخت و هم يک سايت وب تجاری خيلی بزرگ را طراحی و پياده سازی نمود. مهمترين نکاتی که در طراحی اين محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابليت آن می باشد.
در زير برخی ويژگيهای ASP.NET را بررسی می کنيم.
§     ويژگيهای ASP.NET :
• صفحات ASP.NET کامپايل می شوند.
هنگامی که يک صفحه ASP.NET برای اولين بارتوسط يک مراجعه کننده به سايت فراخوانی می شود، آن صفحه ابتدا کامپايل شده و بر روی سرور نگهداشته می شود و در فراخوانی های بعدی از آن استفاده می شود. اين بدين معنی است که صفحات ASP.NET خيلی سريع اجرا می شوند.
• صفحات ASP.NET با ابزارهای روی سرور ساخته می شوند. با ابزارهای موجود در ASP.NET می توان صفحات پيچيده وب را براحتی طراحی نمود. بعنوان مثال با استفاده از ابزار DataGrid می توان به آسانی داده های موجود در يک بانک اطلاعاتی را تحت وب نمايش داد.
• مجموعهASP.NET عضوی از بدنه NET. است. بدنه NET. دارای بيش از ۴۵۰۰ کلاس آماده جهت استفاده در ASP.NET است. اين کلاس ها تقريبا هر نيازی را در برنامه نويسی برآورده می کنند. بعنوان مثال از اين کلاس ها می توان جهت توليد تصاوير بر حسب تقاضا، به رمز درآوردن يک فايل و يا ارسال يک نامه استفاده کرد.
زبانهای برنامه نويسی در ASP.NET
شما در ASP.NET می توانيد از هر زبان برنامه نويسی که با بدنه NET. سازگار باشد استفاده کنيد. اين زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . اين بدين معنی است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نياز به فراگيری زبان جديدی نداريد و اگر يکی از زبانهای ويژوال بيسيک يا ++C يا جاوا را می دانيد هم اکنون می توانيد در ASP.NET برنامه بنويسيد.از طرف ديگر تعدادی زبانهای ديگر توسط بعضی از شرکتهای فعال در اين زمينه به مجموعه زبانهای استاندارد ASP.NET افزوده شده است. بعنوان مثال اگر مايل باشيد حتی می توانيد از PERL و COBOL هم در ASP.NET استفاده کنيد……………

فرمت : WORD | صفحات:132

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه وب سایت مدرسه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد