دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه وب سایت مدرسه

دانلود پروژه وب سایت مدرسه 

فهرست مطالب

مقدمه

1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER

1-1) آشنائی با ASP.NET

2-1) ويژگيهای ASP.NET

3-1) زبانهای برنامه نويسی در ASP.NET

4-1) ابزارهای ASP.NET

5-1) مقايسه ASP.NET و ASP کلاسيک

6-1) چرا به .NET  احتياج داريم؟

7-1) معرفی اوليه  VB.NET

8-1) نصبVB.NET

9-1) چگونگی نصب IIS

10-1) جزئیات IIS

11-1) مدیریتIIS

2-1) معرفي   SQL SERVER

1-2-1) Relation Database

2-2-1)Replication Services

3-2-1) Analysis Services

4-2-1)Reporting Service

5-2-1) Management Tools

6-2-1) بررسي امكانات و كارايي SQL SERVER

7-2-1)ADO.NET

8-2-1) سرويس اعلان (Notification)

9-2-1) سرويس گزارش‌ گيري

10-2-1) بهبودهاي ايجاد شده در زبان

11-2-1) تكنولوژي XML

12-2-1) Isolation Level

13-2-1)   باز هم .NET

2) فصل دوم

1-2) تجزيه و تحليل سيستم (  SDLC‌)

2-2) فاز اول :  Planning

1-2-2) Project Initiation

2-2-2) Identifying Business Values

3-2-2) System Requests

4-2-2)  Feasibility Analysis

5-2-2) Approral Comittlee

6-2-2) Project Management

3-2) فاز دوم : Analysis

1-3-2)  Analysing Strategy

2-3-2) System Requriment gathering

3-3-2) System Proposal

4-2) فاز سوم :Design

1-4-2 )Design strategy

2-4-2 ) Design Architecture

3-4-2) Database

4-4-2 )System Specification

5-2) فاز چهارم : Emplementation

1-5-2)System Contruction and Test

 2-5-2) System instakation

 3-5-2) Support and maintannce Plan

6-2) ارتباطات جداول(Relationship)

1-6-2) نمودارهاي Activity Diagram , Class Diagram , Use case

2-6-2) Class Diagram  مدرسه

3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو يا دانش آموز

4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز

5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جديد

6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جديد

7-2) دلايل داشتن وب سايت براي مدرسه

1-7-2) معرفي خود به همه جا بدون وجود محدوديت جغرافيايي

2-7-2) اطلاع رساني 24 ساعته به مخاطبين

3-7-2)استفاده از وب سايت به عنوان يك راه تبليغاتي

4-7-2) از قافله عقب نمانيم

5-7-2) معرفي خود به عنوان يك سازمان پاسخگو

6-7-2)آگاهي از نظرات مخاطبان

3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)

1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه Class

2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  )

3-1-3) کد مربوط به فرم ورود login

4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی Main

5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher)

6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه Tamas

7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی Programclass

8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران Pictureteacher

9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت Picture

10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت Operator

11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی Nazarat

12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان Student

13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما  Aboutme

Stoder Procedure-2-3

2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها

3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL

4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)

5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )

6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)

7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)

8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )

9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent )

10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )

11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))

( deleteusers)

12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass)

13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)

14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )

15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )

16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)

17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)

18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )

19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )

20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )

4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه

5)نتیجه گیری

1-5) معايب سيستم دستي

 2-5) مزاياي سيستم مكانيزه

منابع و مأ خذ

فهرست اشکال

شکل 1-1 (نصب IIS )

شکل 2-1 ( جزئیات IIS )

شکل 3-1 (مدیریت IIS )

شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی)

شکل 5-2 (Relationship 1  )

شکل 6-2 (  Relationship 2)

شکل 7-2 Class Diagram

شکل 8-2 Use Case Diagram

شکل 9-2 (Use Case Diagram)

شکل 10-2 Activity Diagram

شکل 11-2 Activity Diagram

شکل 12-3 چگونگی ایجاد Stored Procedure

شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure)

شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure )

شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه)

شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه)

شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت)

شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت)

شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت)

شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان)

شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران)

شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران)

شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی)

شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها)

شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت)

شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)

شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه)

شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)

شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه)

شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه)

فهرست جداول

جدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم )

جدول 2-2 ( Student)

جدول 3- 2 (Teacher)

جدول 4-2 (User)

جدول 5-2 (Page)

جدول 6-2 (Group)

جدول 7-2 (Job )

جدول 8-2 (Composit)

جدول 9-2 (Class)

    جدول 10-2 (Nazarat)

جدول 11-2 (Sokhan)

فصل اول

آشنایی با

ASP.NET

VB.NET

SQL SERVER

  • آشنائی با ASP.NET

ASP.NET نسل بعدی Active Server Pages يا ASP است که توسط شرکت ميکروسافت ارائه شده است. اين محصول توسط ميکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سايتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اينترانت کوچک يک شرکت را ساخت و هم يک سايت وب تجاری خيلی بزرگ را طراحی و پياده سازی نمود. مهمترين نکاتی که در طراحی اين محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابليت آن می باشد.

در زير برخی ويژگيهای ASP.NET را بررسی می کنيم.

  • §     ويژگيهای ASP.NET :

• صفحات ASP.NET کامپايل می شوند.

هنگامی که يک صفحه ASP.NET برای اولين بارتوسط يک مراجعه کننده به سايت فراخوانی می شود، آن صفحه ابتدا کامپايل شده و بر روی سرور نگهداشته می شود و در فراخوانی های بعدی از آن استفاده می شود. اين بدين معنی است که صفحات ASP.NET خيلی سريع اجرا می شوند.

• صفحات ASP.NET با ابزارهای روی سرور ساخته می شوند. با ابزارهای موجود در ASP.NET می توان صفحات پيچيده وب را براحتی طراحی نمود. بعنوان مثال با استفاده از ابزار DataGrid می توان به آسانی داده های موجود در يک بانک اطلاعاتی را تحت وب نمايش داد.

• مجموعهASP.NET عضوی از بدنه NET. است. بدنه NET. دارای بيش از ۴۵۰۰ کلاس آماده جهت استفاده در ASP.NET است. اين کلاس ها تقريبا هر نيازی را در برنامه نويسی برآورده می کنند. بعنوان مثال از اين کلاس ها می توان جهت توليد تصاوير بر حسب تقاضا، به رمز درآوردن يک فايل و يا ارسال يک نامه استفاده کرد.

  • زبانهای برنامه نويسی در ASP.NET

شما در ASP.NET می توانيد از هر زبان برنامه نويسی که با بدنه NET. سازگار باشد استفاده کنيد. اين زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . اين بدين معنی است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نياز به فراگيری زبان جديدی نداريد و اگر يکی از زبانهای ويژوال بيسيک يا ++C يا جاوا را می دانيد هم اکنون می توانيد در ASP.NET برنامه بنويسيد.از طرف ديگر تعدادی زبانهای ديگر توسط بعضی از شرکتهای فعال در اين زمينه به مجموعه زبانهای استاندارد ASP.NET افزوده شده است. بعنوان مثال اگر مايل باشيد حتی می توانيد از PERL و COBOL هم در ASP.NET استفاده کنيد.

فرمت : word  | صفحات:127  

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه وب سایت مدرسه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد