دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه وظایف عمومی مربیان

وظایف عمومی مربیان
فهرست مطالب 1
فهرست مطالب 2
تعريف مربي 4
شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس 4
وظايف عمومي مربيان از ديدگاه سازماني 6
4- ايجاد يگانگي و حس همکاري: 8
الف- مربي: 8
تعريف مطالعه: 9
مطالعه و روش هاي ان: 10
روش هاي کلي تدريس در نظام اموزش: 11
هدف هاي اموزشي: 12
اموزش از ديدگاه افلاطون 12
بحث انضباط شخصي 13
نقش انضباط و کنترل 16
ايين کلاسداري: 21
مهارت هاي فرايند تدريس 25
تعريف فرستنده يا مربي 27
وظايف عمومي مربيان از ديدگاه سازماني 29
2-ايجاد تفکر عملي: 29
فصل سوم 33
روش هاي کلي تدريس در نظام اموزش: 33
اموزش از ديدگاه افلاطون 34
بحث انضباط شخصي 35
نقش انضباط و کنترل 38
فصل دوم 44
ايين کلاسداري: 44
مهارتهاي فرايند تدريس 50
اماده سازي براي کار اموزان 50
محيط اموزشي : 52
0 تذکر مهم 55
2 – مهارتهاي ضمن تدريس : 55
1 – احترام به شخصيت معلم : 59
2 – برقراري ارتباط : 59
ج – فروتني و ادب : 60
د – بيان کافي مطالب درسي : 60
ح – بررسي متون عرضه شده به کار اموز : 63
ط – بيان محورهاي اصلي و نکات مهم : 63
ي – ارجاع اطلاعات کافي براي کار اموز : 64
تقاضاها و نيازهاي عمومي و کلي درپداگوژي : 65
چگونگي برخورد با ديگران : 65
( فصل چهار م ) : 68
شيوه توضيحي : 71
شيوه ها و روشهاي فعال : 74
شيوه سقراطي  : 75
اهداف بحث 78
هدف هاي اصلي در شيوه طرح باواحد کار : 82
شيوه با روش اکتشافي 83
روش حل مسائل : 83
علي اسماعيل زاده 85
( منابع فارسي ) 85
تعريف مربي
مربي شخصي است که اطلاعات علمي پراکنده را متناسب با استاندارد رشته اموزشي خود تنظيم کرده و با شيوه هاي مناسب ان را به صورت مطالب ساده و قابل درک براي کاراموز تبديل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال مي دهد.
حال با توجه به تعريف مربي مي توان فرق بين مربي با کتاب را مقايسه و درک نمود. يعني اينکه کتاب انچه را که در خود دارد چه سخت باشد و چه اسان، بدون توجه به اينکه کاراموزي که انرا مطالعه مي کند مي فهمد يا نه مطالب را انتقال مي دهد، ولي مربي اطلاعات کتاب را درک و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فيلتري به کنار گذاشته و جايگزين ان مطالب ساده تر و قابل درک و فهم کاراموز به کار مي برد.
شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس
1- داشتن علاقه به رشته اموزشي خود
2- داشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعات
3- تسلط کامل به علوم فني مورد نياز
4- توانايي ايجاد نظم و انضباط در محيط اموزشي
5- داشتن فن بيان مناسب
6- توانايي ايجاد روابط خود و صميمي با کاراموزان
در چه شرايطي مربي مي تواند اطلاعات علمي خود را به کار اموز موثرتر انتقال دهد؟
1- کاراموز به او اطمينان و اعتبار را در نظر داشته باشد.
2- داشتن نظم و انضباط در کلاس اموزش.
3- داشتن فن باين تن صداي مربي بسيار تاثير گذار است.
4- توجه کردن مربي به افراد کم توجه و يا بي توجه.
5- توجه به سطح اطلاعاتي کاراموزان و ميزان استعداد و توانايي انها.
6- پرهيز از ايجاد سدهاي ارتباطي.
7- از نظر (مادي- معنوي- امنيت شغلي و ايمني) تامين باشد…
دانلود پروژه وظایف عمومی مربیان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد