دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه پارک چیتگر تهران

دانلود پروژه پارک چیتگر تهران

دانلود پروژه پارک چیتگر تهران فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقیقت به آنها همچون نشانه های سلامتی می نگرند. بدون اینکه کاملاً رابطهع مشخصی بین درختان واثرات مختلف آن با بهداشت و سلامتی بر ایشان کاملاً روشن باشد……….. فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۳۷

دانلود پروژه پارک چیتگر تهران

دانلود پروژه پارک چیتگر تهران

دانلود پروژه پارک چیتگر تهران

فهرست عناوین

مقدمه

ضرورت تحقیق

کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر

۳-۱- موقعیت و وسعت پارک

۳-۲- تارخچه پارک

۳-۳- آب و هوای پارک

۳-۳-۱- درجه حرارت

۳-۳-۲-بارندگی

۳-۳-۳- باد

۳-۴- پستی و بلندی

۳-۵- ژئومورفولوژی

۳-۶- سنگ شناسی

۳-۷- خاک شناسی

۳-۸- هیدرولوژیچ

۳-۹- ترکی توده های درختی

۳-۱۰- ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی

۴- عوامل مخرب پارک

۴-۱- عوامل مخرب غیر زنده

۴-۲- عوامل مخرب زنده

۵-روش بررسی

۵-۱- روش آماربرداری

۵-۲- تعداد قطعات نمونه

۵-۳- مساحت قطعات نمونه

۵-۴- شکل قطعات نمونه

۶-مشخصه های اندازه گیری شده در قطعات نمونه

۶-۱- مشخصه های کلی

۶-۲- مشخصه های کمی

۶-۳- مشخصه های کیفیگ

۷- محاسبات و تجزیه و تحلیلهای آماری ونتایج آماری

 ۷-۱- نتایج کمی

۷-۱-۱- مساحت قطعات جنگلکاری شده

۷-۱-۲- ترکیب و درصد گونه ها

۷-۱-۳- قطر

۷-۱-۳-۱- پراکنش قطری

۷-۱-۳-۲- مشخصات رقومی قطر

۷-۱-۴- ارتفاع

۷-۱-۴-۱- مشخصات رقومی ارتفاع

۷-۱-۴-۲- منحنی ارتفاع

۷-۱-۵- ضریب لاغری

۷-۱-۶-تعداد درخت در هکتار

۷-۱-۷- تعداد کنده در هکتار

۷-۱-۸- طول تاج

۷-۱-۱۰- زادآوریچ

۷-۱-۱۱- علل عدم زادآوری

۷-۱-۱۲- پوشش علفی

۷-۱-۱۳- سطوح خالی از پوشش گیاهی

۷-۱-۱۴- تاج پوشش در ردیف کاشت

۷-۱-۱۵- تاج پوشش بین ردیف کاشت

۷-۱-۱۷- سایر صدمات

۷-۱-۱۸- ضخامت، نوع وتجزیه لاشبرگ

۷-۱-۱۹- بررسی روابط تاج پوشش با:

۷-۱-۱۹-۱- پوشش زادآوری

۷-۱-۱۹-۲- پوشش علفی

۷-۱-۱۹-۳- سطوح خالی از پوشش گیاهی

۷-۱-۲۰- اشکوب بندی توده های درختی

۷-۲- نتایج کیفی

۷-۲-۱- ضخامت پوست

۷-۲-۲- شاخه دوانی

۷-۲-۳- بررسی شادابی درختان

۷-۲-۳-۱- طول تاج سبز

۷-۲-۳-۲- رنگ برگ (سوزن)

۷-۲-۳-۳- تراکم برگ (سورن)

۷-۲-۳-۴-زردی

 

 ۷-۲-۴- فرم تنه

۷-۲-۴-۱- شاغولی بودن تنه

۷-۲-۴-۲- مستقیم بودن تنه

۷-۲-۴-۳- دوشاخگی

۷-۲-۴-۴- چند شاخگی

۷-۲-۵- وضعین جوانه انتهایی

۸- نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

۹- عکسها

۱۰- منابع مورد استفاده…………

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

 

دانلود پروژه پارک چیتگر تهران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد