دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه پایگاه داده فعال

پایگاه داده فعال

فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول: كليات 3
1-1 مقدمه 3
1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه 7
فصل دوم: پايگاه داده فعال 8
2-1 مديريت داده 8
2-2 مديريت قوانين 9
2-2-1 تعريف قانون 10
2-2-1-1 رويداد 11
2-2-1-2 شرط 15
2-2-1-3 واكنش 16
2-2-2 مدل اجرايي 17
2-2-2-1 اولويت اجرايي در قوانين 20
2-2-2-2 پايان‌پذيري در قوانين 21
2-2-2-3 معماري پايگاه دادة فعال 25
2-2-2-4 آشكارساز رويداد 26
2-2-2-5 ارزيابي شرط 28
2-2-2-6 زمانبندي 29
2-2-2-7 اجرا 29
2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده 30
2-4 پايگاه دادة فعال در سيستم كاربردي 36
2-5 نتيجه 44
فصل سوم: مفاهيم فازي 45
3-1 مجموعه‌هاي فازي 46
3-2 عملگرهاي فازي 49
3-3 استنتاج فازي 49
3-4 ابهام‌زدايي 50
3-5 نتيجه 51
فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي ………
4-1 تعريف فازي قوانين ………………..
4-1-1 رويداد فازي …………………
4-1-1-1 رويدادهاي مركب ……………
4-1-1-2 انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب
4-1-2 شرط فازي ……………………
4-1-3 واكنش فازي ……………………
4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي ……
4-2 تأثير فازي‌سازي بر يكتايي پاسخ ……..
4-3 تأثير فازي‌سازي بر پايان‌پذيري قوانين ..
4-4 معماري و مدل اجرايي قوانين ………..
4-4-1 آشكارساز رويداد ……………..
4-4-2 بررسي شرط …………………..
4-4-3 اجرا ……………………….
4-4-4 زمانبندي ……………………
4-5 نتيجه …………………………..
فصل پنجم: ارزيابي …………………….
5-1 پياده‌سازي ……………………….
5-2 سيستم شبيه‌سازي مراقبت پرواز ……….
5-3 مدل داده‌اي ………………………
5-4 قوانين ………………………….
5-5 نتيجه …………………………..
فصل ششم: نتيجه‌گيري ……………………
كارهاي آني …………………………..
مراجع و منابع ………………………..
واژه‌نامه لاتين ………………………..
واژه‌نامه فارسي ……………………….

چكيده

پايگاه‌هاي دادة فعال با هدف ايجاد تعامل در پايگاه‌هاي داده ايجاد شدند. در اين نوع پايگاه داده با تعريف قوانين و بدون نياز به كدنويسي، سيستم قادر به عكس‌العمل مناسب در مقابل رويدادهاي مهم در شرايط خاص مي‌باشد. تعريف قوانين ساده‌ترين نوع بيان محدوديت‌ها بوده كه براي متخصصين محيط نيز قابل درك مي‌باشد. اما در بيان تجربيات اغلب از كلمات فازي استفاده مي‌شود كه ترجمه آن‌ها به مقادير دقيق منجر به كاهش ارزش معنايي دانش مي‌شود. فازي‌سازي پايگاه‌هاي داده فعال با هدف نزديك‌تر نمودن زبان بيان قوانين به زبان طبيعي انسان مطرح شد. اين امر كمك مي‌كند دانش متخصصين، مستقيماً به پايگاه داده منتقل شود. ضمن اينكه تغييرات نيز با كمترين هزينه، بر قوانين تعريف شده اعمال مي‌شود.
در اولين گام از فازي‌سازي پايگاه‌هاي دادة فعال ولسكي و بوازيز به فازي نمودن رويداد، شرط و واكنش در تعريف قوانين پرداخته‌اند و طي سه مقاله نتايج آن را ارائه نمودند، آن‌ها در پروژه Tempo به پياده‌سازي فازي اين سه بخش پرداخته‌اند.
اين پايان‌نامه به فازي نمودن ساير بخش‌هاي پايگاه‌هاي دادة فعال مي‌پردازد. اين بخش‌ها شامل رويدادهاي مركب، انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب، انتخاب فازي زمان بررسي شرط و اجراي واكنش قوانين مي‌باشد. همچنين راه‌حل‌هايي براي دو مشكل پايان‌ناپذيري اجراي قوانين و يكتايي پاسخ در پايگاه‌هاي دادة فعال فازي ارائه شده است.
فازي نمودن پايگاه‌هاي دادة فعال با هدف كاربردي‌تر نمودن پايگاه‌هاي داده مطرح شد. مدل اجرايي پايگاه‌هاي دادة فعال در بسياري موارد نظير زمان بررسي شرط و يا تعيين اولويت قوانين از پيش فرض سيستم استفاده مي‌نمايد. فازي نمودن اين نوع پايگاه داده كمك مي‌كند تا سيستم سياست‌هاي اجرايي پايگاه داده را در زمان اجرا و با استفاده از شدت وقوع رويدادها (به صورت معنايي و پويا) تعيين نمايد.
در ادامة اين پايان‌نامه يك معماري ساده از پايگاه دادة فعال ارائه مي‌شود و در پايان با يك نمونة پياده‌سازي شده از پايگاه دادة فعال فازي موارد پيشنهادي ارزيابي مي‌گردد.
كليدواژه: پايگاه دادة فعال، مفاهيم فازي، عدم قطعيت، سيستم‌هاي محرك…………..

دانلود پروژه پایگاه داده فعال
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد