دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه پژوهش و بررسي هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان

[purchase_link id=”7017″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

پژوهش و بررسي هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان

فهرست مطالب

چكيده 11
مقدمه 13
فصل اول   كليات
1-1-‌ هدف 15
1-2- پيشينه تحقيق 16
1-3- روش كار و تحقيق 16
فصل دوم   شرحي مختصر بر گارنت و معدن گروناتيت باغ زندان
2-1- موقعيت جغرافيايي 18
2-2- راههاي دسترسي 18
2-3- آب و هوا 18
2-4- ژئومورفولوژي 20
2-5- تحقيقات و مطالعات گذشته 20
2-6- كلياتي در مورد گارنت 21
1-2-6- مشخصات زمين شناسي و كاني شناسي گرونا 21
2-2-6- كاني شناسي 22
3-2-6- مشخصات انواع گروناها 22
1- پيروپ 24
2- رودوليت 24
3- آلماندن 24
4- اسپسارتيت 24
5- اوواروويت 24
6- گروسولاريت 25
7- آندراديت 26
8- دمانتوئيد 26
4-2-6- كاربرد و بررسي اقتصادي 27
1- موارد استفاده گارنت 27
الف ) ساينده‌هاي پوششي 27
ب) تصفيه آب 29
ج) كاغذ و پارچه ساينده 29
د) سند بلاست 30
ي) واترجت 30
ن) چاههاي نفت 31
2- ويژگي‌هاي مورد نياز جهت كاربرد گارنت در صنايع مختلف 31
5-2-6 – توليد داخلي و كاربرد 33
6-2-6- منابع و ذخاير جهاني گروناها 38
6-2-7 – موارد جايگزين 39
8-2-8 – ميزان روند توليد گارنت در ايران و جهان 40
8-1-2-6- ذخاير و پتانسيلهاي عمده گارنت درايران 43
8-2-2-6- وضعيت توليد گارنت در ايران 43
9-2-6- موارد مصرف 43
10-2-6- قيمت‌هاي انواع گرونا 45
11-2-6- تجارت خارجي 45
12-2-6- بررسي جهاني 46
13-2-6 – ديدگاه آينده 46
فصل سوم   زمين شناسي محدوده مورد مطالعه
3-1- زمين شناسي پيرامون كانسار 50
3-2- شرح نقشه زمين شناسي 000/10 151
3-2-1- شرح نقشه 51
3-2-2- دگرساني 60
3-3- شرح نقشه زمين شناسي 1 2000 محدوده‌ي موردمطالعه 65
3-3-1- سرآغاز 65
3-3-2- شرح نقشه 2000/1     65
3-3-3 بلوك‌هاي گارنت‌دار 75
بلوك يكم (B-I)75
بلوك دوم (B-II)76
بلوك سوم (B-III)77
بلوك چهارم (B-IV)79
فصل چهارم   معرفي واحدهاي كاني سازي شده در اسكارن در محدوده‌ي مورد مطالعه در مطالعات 000/10 1
سرآغاز 82
4-1 – پيمايش يكم 82
4-2- پيمايش دوم 83
4-3- پيمايش سوم 84
4-4- پيمايش چهارم 84
4-5- پيمايش پنجم 85
4-6- پيمايش ششم 86
4-7- پيمايش هفتم 87
4- 8- پيمايش هشتم 87
4-9- پيمايش نهم 87
4-10- نتيجه و بحث 88
4-1-10- واحد اسكارن يكم 88
4-2-10- واحد اسكارن دوم (‌اولويت اول بهره‌برداري ) 88
4-3-10- واحداسكارن سوم (‌اولويت سوم در بهره‌برداري ) 89
4-4-10- واحد اسكارن چهارم (‌اولويت دوم در بهره برداري ) 90
4-11- محاسبات ذخيره 90
4-1-11- ذخيره واحد گروناتيتي دوم ،‌ اولويت يكم 91
4-2-11- ذخيره واحد گروناتيتي سوم ، اولويت دوم 91
فصل پنجم بررسي‌هاي نتايج مطالعات سنگ شناسي و كاني‌شناسي درمحدود‌ه‌ي مورد مطالعه
5-1- بررسي‌هاي كاني شناسي 93
5-2- بررسي‌هاي سنگ شناسي 95
نمونه‌هاي شماره kb-103 P95
نمونه‌هاي شماره kb-104 P95
نمونه‌هاي شماره kb-105 P96
نمونه‌هاي شماره kb-106 P98
نمونه‌هاي شماره kb-107 P98
نمونه‌هاي شماره kb-108 P98
نمونه‌هاي شماره kb-112 P100
نمونه‌هاي شماره kb-113 P100
نمونه‌هاي شماره kb-136 P100
نمونه‌هاي شماره kb-137 P101
نمونه‌هاي شماره kb-146 P101
نمونه‌هاي شماره kb-148 P103
نمونه‌هاي شماره kb-152 P103
نمونه‌هاي شماره kb-153 P105
نمونه‌هاي شماره kb-202 P105
نمونه‌هاي شماره kb-201 P105
فصل ششم   شرح نقشه زمين شناسي 500/1منطقه گارنت‌دار
6-1- سرآغاز 108
6-2- شرح واحدها و حفريات انجام شده 108
بلوك يكم B1112
بلوك دوم B2112
بلوك سوم B3 112
بلوك چهارم B4 113
بلوك پنجم B5113
بلوك ششم B6 113
بلوك هفتم B7113
بلوك هشتم B8117
بلوك نهم B9119
بلوك دهم B10119
بلوك يازدهم B11121
بلوك دوازدهم B12121
بلوك سيزدهم B13122
بلوك چهارم B14124
بلوك پانزدهم B15 126
6-3- نتيجه‌گيري 126
6-4- شيوه تخمين ذخيره 127
فصل هفتم   فرآوري و كاربرد آندراديت در صنعت
7-1- مقدمه 134
7-2- فرآوري 134
7-3- كاربرد آندراديت در صنعت 135
فصل هشتم شرح مختصري از معادن « گارنت كوه گبري رفسنجان » و « گارنت ده سلم نهبندان » جهت مقايسه با معدن « گارنت باغ زندان »
8-1 – خلاصه‌اي از مشخصات معدن كوه گبري رفسنجان 138
8-2- موقعيت جغرافيايي معدن كوه گبري 139
8-3- وضعيت راههاي ارتباطي 139
8-4- اسكارن كوه گبري 141
8-5 نوع گارنت كوه گبري 141
8-6- ژنژ گارنت كوه گبري 142
8-7- نتايج حاصل از مطالعه اسكارن كوه گبري 142
خلاصه اي از مشخصات معدن گارنت ده سلم 144
8-8 – موقعيت جغرافيايي 144
8-9- زمين شناسي 146
8-10 – نوع گارنت معدن ده سلم 146
8-11- شيست‌هاي گارنت‌دار و ذخيره معدن گارنت ده سلم 147
فصل نهم   نتيجه‌گيري و پيشنهادات
نتيجه‌گيري 150
پيشنهادات 154
منابع و مأخذ 156
فهرست منابع فارسي 156
فهرست منابع لاتين 158
چكيده انگليسي 160

 

دانلود پروژه پژوهش و بررسي هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد