دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک

فهرست مطالب
فصل اول : كليات شناخت طرح   

مقدمه اي بر كارآفريني     1
نيازسنجي از وضع بازار     3
بازاريابي شركت بهپاك    4
كليات تاريخچه شركت     9
سرمايه شركت و تعميرات آن     10
اعضاء هيئت مديره     11
اساسنامه شركت بهپاك     12
نام ، موضوع ، مدت و …     12
تغييرات در سرمايه شركت     16
مجامع عمومي     19
هيئت مديره     26
بازرس     36
حسابهاي شركت     38
انحلال و تصفيه     40
فصل دوم : بررسي فني طرح   
محل اجراي طرح     42
هزينه هاي سرمايه گذاري     43
سرمايه در گردش     49
برنامه توليد و برآورد هزينه هاي توليد     50
فصل سوم : بازار و بازاريابي   
مديريت و بازاريابي     56
سيستم بازار     60
عناصر محيط بازاريابي     61
روش هاي رقابتي     62
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي     63
تجزيه و تحليل و ارزيابي سرمايه گذاريها     64
برنامه ريزي استراتژيك واحدها     65
فرآيند بازاريابي     66

فصل چهارم : بررسي اقتصادي طرح   

سويا     67
عنوان     صفحه
تاريخچه    67
ارزش تغذيه اي سويا     68
خواص تابعي سويا     74
علت پذيرش پايين براي مصرف سويا     77
پروتئين سويا در صنايع غذايي     78
روش مصرف سويا     79
نمودارها     80
فصل پنجم : بررسي مالي طرح   
نسبت هاي مالي     82
نسبت هاي نقدينگي     82
نسبت هاي فعاليت     82
نسبت هاي سودآوري     83
فصل ششم : راه اندازي كارخانه   
امور اداري     84
آموزش ضمن خدمت     85
امور مالي     86
كلياتي در مورد كاركنان شركت بهپاك     87
چارت سازماني كاركنان     89
عملكرد و فعاليت     90
فعاليت بخش روغنكشي    91
فعاليت بخش توليد آرد و پروتئين     93
فعاليت بخش پنبه پاك كني    93
خريد     94
خط توليد     95
نمودارهاي مربوط به عملكرد كارخانه     96
منابع و مآخذ    98

 

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بهپاک
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد