دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

فهرست مطالب :

مقدمه 1
فصل اول
1-1 خواسته های پروژه 2
1-2 موقعیت سردخانه 2
1-3 فرضیات 3
1-4 تنوع محصولات 4
1-5 پالت ها 5
1-6 صفحات عایق ها 6
1-7 محاسبه ضریب حرارتی (u)
فصل دوم : محاسبه بار برودتی اتاقها
2-1 نمونه محاسبه اتاق سیب 7
2-1-1 بار حرارتی انتقالی
2-1-2 بار حرارتی نفوذ هوا 8
2-1-3 بار حرارتی محصول
2-1-4 بار تنفسی 9
2-1-5 بار حرارتی افراد 9
2-1-6 بار روشنایی 9
2-1-7 بار موتورهای برقی
2-1-8 تعیین اوپراتور 9
2-1-9 بار حراتی پیش سرد کن 9
3-1-10 مدل اوپراتور 10
2-1-11 بار حرارتی راهروها 10
2-1-12 ظرفیت سرمایی جدید 11
2-2 محاسبه بار حرارتی اتاق نگهداری گوشت گاو 11
2-2-1 بار حرارتی ناشی از تعویض هوا 12
2-2-2 ظرفیت سرمایی جدید با احتساب فن ها 12
2-2-3 بار حراتی محصول 12
2-2-4 بار نفوذ هوا 13
2-2-5 مدل اوپراتور 13
2-2-6 ظرفیت سرمایی جدید 13
2-3 نمونه محاسبه و بی اوپراتور
2-4 خواص نقاط 14
2-5 حجم کنترل فلاش تانک 14
2-6 انتخاب اوپراتور 15
2-7 ظرفیت سرمایی جدید 16
جداول محاسباتی برای تمام اتاق ها
اتاق گوشت گاو 17
اتاق گوشت گوسفند 18
اتاق نگهداری سبزی 19
اتاق نگهداری هلو 20
اتاق نگهداری سیب 21
اتاق نگهداری خیار 22
اتاق نگهداری پرتقال 1/22
انجماد سریع گاو 23
انجماد سریع مرغ 24
انجماد سریع گوسفند 25
نگهداری پیش سرد کن 26
فصل سوم : نقشه ها ؛ پالت ها ؛ پلان اتاق ها ؛ نمودار P-H و …

 

دانلود پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد