باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ
دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ

دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ

فهرست مطالب

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

تاریخچه طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

مشکلات و راه کارهای موجود طرح …………………………………………………………………………………………….. ۸

بازاریابی و تبلیغات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

تقاضانامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

خلاصه طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

عنوان طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

نمونه برنامه زمانبندی برای ۱۵ماه آتی………………………………………………………………………………………… ۲۰

چارت تشکیلاتی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

توجیه اقتصادی طرح ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

سرمایه گذاری طرح ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

زمین اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

محوطه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

ساختمانها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

تاسیسات و تجهیزات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

ماشین آلات و تجهیزات وسایل آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………… ۲۴

وسایط نقلیه .و وسایل حمل و نقلیه داخل کارخانه …………………………………………………………………… ۲۵

تجهیزات اداری  و کارگاهی …………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

هزینه قبل از بهره برداری …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

جدول هزینه ثابت طرح ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

هزینه جاری طرح …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

مواد اولیه و بسته بندی ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی…………………………………………………………………………………………… ۲۸

حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی ………………………………………………………………………………………………… ۲۹

هزینه سوخت و انرژی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

استهلاک و تعمیر ونگهداری ………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

جدول هزینه های جاری طرح …………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

جدول هزینه ثابت و متغیر تولید ………………………………………………………………………………………………… ۳۱

سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

جدول سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

محاسبه نقطه سربه سر ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

سود عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

پیشگفتار

با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌ بین‌المللی‌ و گذر از جامعه‌ صنعتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و مواجه ‌اقتصادهای‌ ملی‌ با اقتصاد جهانی‌ و مطرح‌ شدن‌ پدیده‌هایی‌ همانند «جهانی‌ شدن‌ اقتصاد» و «فن‌آوری‌اطلاعات‌» ، مباحث‌ اساسی‌ درخصوص‌ راهکارهای‌ مختلف‌ برای‌ تسریع‌ فرآیند رشد و توسعه‌ پایدار و رفاه‌اقتصادی‌ مطرح‌ می‌گردد. یکی‌ از این‌ مباحث‌ جدید، نقش‌ کارآفرینان‌ در این‌ فرایند می‌باشد. کارآفرینی‌ ازمفاهیم‌ جدیدی‌ است‌ که‌ حداقل‌ در محدوده‌ علم‌ اقتصاد ، مدیریت‌، جامعه‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌ و سایرمقوله‌های‌ مرتبط‌ با این‌ موضوع‌ قدمتی‌ بسیار کوتاه‌ داشته‌ و از مفاهیم‌ رو به‌ گسترش‌ می‌باشد. به‌ دلیل‌ آنکه ‌معنای‌ تحت‌الفظی‌ «کارآفرینی‌» نمی‌تواند عمق‌ محتوی‌ و مفهوم‌ این‌ واژه‌ را مشخص‌ نماید و برای‌ جلوگیری‌ ازفهم‌ نادرست‌ این‌ موضوع‌ یا واژه‌ با سایر واژه‌ها و برای‌ رسیدن‌ به‌ فهم‌ و فرهنگ‌ مشترک‌ از آن‌، معرفی‌ وشناساندن‌ این‌ واژه‌ بسیار مهم‌ می‌نماید . این‌ که‌ کارآفرینی‌ چیست‌؟ کارآفرین‌ کیست‌؟ فرآیند کارآفرینی‌ چگونه‌است‌؟ نقش‌ و تاثیر کارآفرینی‌ و کارآفرینان‌ در ابعاد توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ و متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ هماننداشتغال‌ چیست‌؟ نقش‌ آموزش‌ و تجربه‌ در رشد کارآفرینی‌ چه‌ میزان‌ است‌؟ سوالهایی‌ هستند که‌ باید برای‌ رسیدن‌به‌ این‌ فرهنگ‌ مشترک‌ به‌ وضوح‌ و مبسوط‌ پاسخ‌ داده‌ شود. به‌طور کلی‌ «کارآفرینی‌» از ابتدای‌ خلقت‌ بشر و همراه‌ با او در تمام‌ شئون‌ زندگی‌ حضور داشته‌ و مبنای‌تحولات‌ و پیشرفتهای‌ بشری‌ بوده‌ است‌. لیکن‌ تعاریف‌ زیاد و متنوعی‌ از آن‌ در سیر تاریخی‌ و روند تکامل‌موضوع‌ بیان‌ شده‌ است‌، که‌ برخی‌ از این‌ تعاریف‌ ارائه‌ می‌گردد:

ـ کارآفرین‌ کسی‌ است‌ که‌ متعهد می‌شود مخاطره‌های‌ یک‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ را سازماندهی‌، اداره‌ و تقبل‌کند ( Webster’s New Collegiate Dictionary ).

ـ خریداری‌ نیروی‌ کار و مواد اولیه‌ به‌ بهائی‌ نامعین‌ و به‌ فروش‌ رساندن‌ محصولات‌ به‌ بهائی‌ طبق‌ قرارداد(برنارد دو بلیدور ( Bernard F. De Belidar ) اقتصاددان‌ فرانسوی‌ در اوایل‌ قرن‌ هیجدهم‌).

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ ابزار تولید را به‌ منظور ادغام‌ آنها برای‌ تولید محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌می‌کند (ریچارد کانتیلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ ۱۷۳۰).

ـ کارآفرین‌ عاملی‌ است‌ که‌ تمامی‌ ابزار تولید را ترکیب‌ می‌کند و مسوولیت‌ ارزش‌ تولیدات‌، بازیافت‌ کل‌سرمایه‌ای‌ را که‌ بکار می‌گیرد، ارزش‌ دستمزدها، بهره‌ و اجاره‌ای‌ که‌ می‌پردازد و همچنین‌ سود حاصل‌ را برعهده‌ می‌گیرد (جان‌ باتیست‌ سی‌ ( Jean Baptiste Say ) ، اقتصاددان‌ فرانسوی‌ در سال‌ ۱۸۰۳ میلادی‌).

ـ کارآفرینی‌ پلی‌ است‌ بین‌ جامعه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کل‌، به‌ ویژه‌ جنبه‌های‌ غیراقتصادی‌ جامعه‌ و موسسات‌انتفاعی‌ تاسیس‌ شده‌ برای‌ تمتع‌ از مزیت‌های‌ اقتصادی‌ و ارضاء آرزوهای‌ اقتصادی‌ (آرتور کول‌ ( A. Cole )،۱۹۴۶).

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ تخصص‌ وی‌ تصمیم‌گیری‌ عقلائی‌ و منطقی‌ درخصوص‌ ایجاد هماهنگی‌ در منابع‌کمیاب‌ می‌باشد (کاسون‌، ۱۹۸۲).

ـ کارآفرینی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ تسریع‌کننده‌، جرقه‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ را فراهم‌ می‌آورد (ویلکن‌( Wilken )، ۱۹۸۰)

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ شرکتهای‌ جدیدی‌ را که‌ سبب‌ ایجاد و رونق‌ شغل‌های‌ جدید می‌شوند، شکل‌می‌دهند (که‌ چموف‌ ( B – Kirchhoff )، ۱۹۹۴).

چکیده

این طرح درنظردارد تعداد ۲۵۰ قطعه شترمرغ شامل ۱۵۰ قطعه ماده و ۱۰۰قطعه نررا درزمینی به مساحت ۱۲هزارمترمربع درشهرستان مرودشت     ( جاده اسماعیل آباد ) روبروی روستای چهارطاق پرورش داده که اولین مزرعه پرورش شترمرغ دراستان فارس می باشد که امید است با همکاری نهادها وسازمانهای ذیربط دراستان این طرح هرچه زودتر عملی گردد. همان طور که ذکرگردید استان فارس بدلیل داشتن آب وهوای معتدل بهترین مکان جهت اجرای این طرح بوده وچون شترمرغ حیوانی است نیمه وحشی وجزء رشته پرندگان است که میل زیادی به آزاد زی بودن دارد می بایست محل نگهداری این پرنده درفضایی باز وفقط محصور به فنس باشد .که درقسمت ذیل شرح ساختمانها ومحل نگهداری این پرنده شرح داده شده است :

 الف : زمین وساختمانها:

۱-    زمین : ۱۲۰۰۰مترمربع دیوارکشی وفنس کشی شده به انضمام ۶هکتار جهت کشت علوفه است

۲-    ساختمان خرپا محصور به فنس ازیک طرف وسه طرف دیوارکشی ۱۴۰مترمربع

۳-     انبارعلوفه خشک                               ۱۴۰مترمربع

۴-     ساختمان نگهبانی وسرویس بهداشتی          ۱۰۰مترمربع

۵-    آزمایشگاه وبخش تکثیر                         ۲۰۰مترمربع

۶-      سالن جوجه   : ۳ تا ۶ ماهه بامحوطه        ۶۰۰مترمربع

۷-     محوطه سازی                                ۱۲۰۰مترمربع

۸-     پن پرنده  : ۲سری                          ۱۵۰۰ مترمربع

۹-  توضیح اینکه محوطه سازی شامل محل تخم گذاری وفضا جهت چرای پرندگان می باشد ۷۴۵۰مترمربع به ارتفاع سه مترکه این فضا با غذای مورد نیاز پرندگان نظیریونجه وذرت علوفه ای پوشیده   می باشد.

 ب : تأسیسات

۱-     چاه

  حفریک حلقه چاه به عمق ۸۰ متر بالوله ۳ اینچی ومنبع هوایی ۲۰هزارلیتری با پمپ مکش وشناور وتأسیسات جانبی ولوله کشی محوطه وساختمانها

۲-    برق

   جهت اجرای طرح برق رسانی نیاز به ۵۰ کیلووات برق به انضمام ترانس هوایی وتابلوهای مربوطه وخازن وروشنایی ساختمانها واطراف محوطه       می باشد.

۳-   ژنراتور:

  جهت مواقع اضطراری نیاز به یک دستگاه ژنراتور ۵۰ K-V-A می باشد .

۴-   سپتیک تانک جهت فاضلاب ودفع آبهای زائد نیاز به یکعدد سپتیک تانک به حجم ۱۲۰مترمکعب می باشد.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است