دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کشاورزی و جایگاه آن

کشاورزی
فهرست مطالب
مقدمه 5
فصل اول – جایگاه و اهمیت کشاورزی 
تاریخچه کشاورزی7
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه 7
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال 9
ساختار شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد 11
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی 12
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت 13
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده 14
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی 15
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی15
وضعیت کلی کشاورزی در کشور16
موقعیت جغرافیائی ایران 16
چه عواملی در تنوع آب و هوائی کشور ما مؤثرند 17
سیاست های کشاورزی دولت18
نگاهی به استان خراسان 20
 فصل چهارم- فعالیت های مرتبط به امور زراعی و باغبانی
خاکشناسی 
 خاک چیست22
شناسائی خاک در ایران23
 پروفیل خاک24
 بافت خاک24
 ساختمان خاک 25
  اجزای معدنی خاک 25
هوموس25
 ذرات فعال خاک26
 انواع زمین های  زراعتی و طبقه بندی آنها26
 واکنش خاک27
 اصلاح خاک های شور و قلیا28
 مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک  28
 آبیاری 
 اهمیت آبیاری30
 وضعیت آب در خاک31
 تعریف آبیاری32
 طراحی سیستم های آبیاری    32
روش های مختلف آبیاری:  سیستم آبیاری سطحی- سیستم آبیاری  تحت فشار32
 آبیاری با دست33
 آبیاری سطحی33
 آبیاری بارانی34
 آبیاری قطره ای35
 آبیاری زیر زمینی36
آبخیزداری37
 منابع آبهای زیر زمینی38
 چاه ها: چاه های باز- چاه های لوله ای  38
تعریف دبی آب38
 حشره شناسی و دفع آفات نباتی
 رابطه انسان با حشرات  39
 روش های مبارزه با آفات نباتی40
مبارزه مکانیکی- فیزیکی- زراعی- بیولوژیکی- روانی- ژنتیکی- شیمیائی- تلفیقی
 حشره کش ها یا سموم  حشره کش42  
 حشره کش های معدنی- آلی گیاهی- آلی کلره – سموم فسفره آلی – سموم گوگردی
 سموم از نظر نحوه اثر به 5 گروه تقسیم می شوند 43
تعریف آفت44
تعریف بیماری44
 آشنائی با چند آفت مهم گیاهان زراعی و درختان میوه44
مبارزه با علف هرز46
مبارزه با موش ها 46
اصلاح نباتات 
اصلاح نباتات و اثرات آن در کشاورزی47
فصل پنجم- امور جنگل و مرتع
منابع طبیعی49
اهمیت و نقش منابع طبیعی50
تعریف جنگل52
تقسیم بندی جنگلها براساس کیفیت:جنگل های تولیدی – جنگل های حمایتی وحفاظتی- پارک جنگلی53
تقسیم بندی جنگل ها از نظر اقلیم آب و هوائی 53
تقسیم بندی جنگل ها از لحاظ جامعه نباتی جنگلی53
تعریف جنگل داری 53
فواید جنگل 54
نگاهی به فرآیند تخریبی جنگل های کشور 54
تعریف مرتع 56
گروه بندی مراتع: مراتع غیر مشجر- مشجر قشلاقی- ییلاقی- زودبازده- دیربازده 56
تعریف بیابان57
 اثرات بیابانی و کویری شدن اراضی57
 بیابان زائی و مبارزه با آن58
مشاغل مربوط به منابع طبیعی59 
 فصل ششم – ماشین های کشاورزی
پیش گفتار61
 تعریف مکانیزاسیون62
فواید ماشینی کردن کشاورزی62
آشنائی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران63
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی..وسیله کشیدنی- وسیله سوار- وسیله نیمه سوار وماشین خودگردان64
تراکتور و تکامل آن65
طبقه بندی تراکتور ها65
خاک ورزی یا آماده سازی زمین66
روش های خاک ورزی . خاک ورزی اولیه- خاک ورزی ثانویه 67
گاوآهن68
نام گذاری و تشریح قسمت های مختلف گاوآهن 68
 انواع گاوآهن و موارد استفاده آن 69
گاوآهن برگردان دار- گاوآهن بشقابی- گاوآهن چیزل یا قلمی- زیر شکن- نهر کن.
ادوات خاک ورزی ثانویه 71
کولتیواتورها- دیسک ها- هرس دندانه میخی- تسطیح کن ها- غلتک ها یا خرد کننده ها
کاشت محصولات74
ماشین آلات کاشت ( ردیف کارها- خطی کارها)75
 انواع خطی کارهای غلات77
 بذرپاش ها77
 کارنده های مخصوص ( نشاء کار و سیب زمینی کار )78
ادوات داشت 78
کولتیواتور- وجین کن دوار- کولتیواتور دوار- ماشین های تنک کن- سم پاش ها       
 ماشین های برداشت 81
 ماشین های برداشت علوفه- غلات- سیب زمینی- ماشین برداشت چغندر قند
فهرست منابع85
مقدمه
گرسنگی در دنیای امروز امر تازه ای نبوده و همیشه تهدیدی برای بقای نسل بشر بوده است.در بعضی از نقاط دنیا طی قرون متمادی کمبود  مواد غذایی همیشه عامل عمده بدبختی امراض و حتی مرگ محسوب می شده است ولی هیچگاه مانند امروز تا این حد کمبود غذا و خطر گرسنگی دسته جمعی محسوس نبوده است.این تهدید به علت کاهش ظرفیت دنیا در تولید غذا نیست چون از بسیاری جهات این ظرفیت حتی بالاتر هم رفته و همچنان در حال ترقی است.
مسئله اصلی در این است که جمعیت دنیا با سرعت زیادی در حال افزایش است به طوری که ازدیاد تولید مواد غذایی به زحمت می تواند همگام  با بالا رفتن جمعیت پیش برود.
پیشرفت علم را می توان در واقع عامل اصلی ازدیاد جمعیت در دنیا و به خصوص در کشورهای در حال توسعه دانست. تا اواسط قرن بیستم ، تولد زیاد دربیشتر کشورهای آمریکای جنوبی ، آفریقا و آسیا با میزان مرگ و میر زیاد از طریق مرگ و میر اطفال ، امراض ، و بهداشت غلط  متعادل گردیده و مانع از افزایش سریع جمعیت می شد.
در چند دهه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه علم پزشکی و کاربرد آن در سراسر دنیا وضعیت فوق را شدیدا” تغییر داده است؛ کاهش مرگ و میر اطفال ، کنترل امراض و ناقلین آنها و ایجاد خدمات پزشکی حتی در دورافتاده ترین نقاط سبب افزایش بی سابقه جمعیت دنیا شده است.
بیشترین افزایش در کشورهای در حال توسعه که حتی حالا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند روی خواهد داد. با توجه به افزایش جمعیت تردیدی باقی نمی ماند که تأمین مواد غذایی کافی برای جمعیت دنیا جدی ترین مسئله ایست که بشر با آن روبروست و خواهد بود.
زندگی انسان با فراگیری زراعت و کشاورزی شکل جدیدی به خود گرفت و شخم زمین سرآغاز حرکتی نوین در استفاده مطلوب انسان از طبیعت بود ، اما هرچه زمان گذشت اشکال این نوع بهره برداری از زمین تغییر کرد به گونه ای که پس از انقلاب صنعتی به دلیل تنوع در محصولات کشاورزی و رشد تجهیزات و ادوات کشاورزی میزان برداشت از سطح زیر کشت به صورت چشمگیری افزایش یافت و در حال حاضر صادرات محصولات کشاورزی یکی از منابع درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. به همین دلیل توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم دولت ها به حساب می آید.
بدون تردید کشور ما از این قاعده جهانی ، مستثنی نمی باشد ، ولی باید این اصل را  پذیرفت که اگر استراتژی مشخصی برای کشاورزی نداشته باشیم ، همچنان بار هزینه های سنگین بی برنامه گی دولت را باید مردم پرداخت کنند.
توانایی یک کشور در تولید مواد غذایی به عوامل زیادی بستگی دارد که شامل عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است که همگی در برنامه ریزی کشاورزی ، انگیزه کشاورزان و کارآیی منابع تولید اثر قابل ملاحظه ای دارند. علاوه بر اینها عوامل بیولوژیکی و فیزیکی زیر که در واقع عامل اصلی تولید مواد غذایی هستند تأثیر دارند:
1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک
2- تکنولوژی و ماشین آلات موجود و مدیریت صحیح دراستفاده از خاک ، حیوانات و نباتات
3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف
4- تهیه و کاربرد کودها، حشره کش ها ، علف کش ها و آبیاری
جای تأسف است که زمین های قابل کشت دنیا به نسبت تراکم جمعیت بین ممالک تقسیم نشده است ، این مسئله، مشکلی برای کشورهای اروپایی و ممالک توسعه یافته آسیایی ایجاد نمی کند، زیرا آنها می توانند کمبود خود را از کشورهای دیگر خریداری کنند و فقط باید مسائل مربوط به حمل و نقل و معاملات بازرگانی را برطرف سازند.
در کشورهای در حال توسعه آسیا ، آفریقا و آمریکای لا تین وضعیت بحرانی تر است.در این ممالک سرعت افزایش جمعیت خیلی بیشتر از آهنگ افزایش تولید است ، به طوری که کشورهایی که تا اندک زمانی پیش ، از صادر کنندگان مواد غذایی بودند ، حالا مجبور به وارد کردن آن هستند. متأسفانه بسیاری از این کشورها فقیر و دارای رشد اقتصادی پایینی هستند ، به طوری که ارز کافی برای خرید کمبود احتیاجات غذایی در دسترس نیست.
تنها چاره این ممالک گرفتن کمک از کشورهای غنی تر و یا ازدیاد قدرت تولید کشاورزی خودشان است…………………
 
 
 

دانلود پروژه کشاورزی و جایگاه آن
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد