دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کشت بافت گیاهی

دانلود پروژه کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی

مقدمه :

کشت بافت گياهي بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست ,سلول,بافت و اندام گياهي است. در همه اين کشتها, رشد ماده گياهي عاري از ميکروب در يک محيط سترون مثل محيط کشت مغذي سترون در يک لوله آزمايش صورت مي گيرد.در سال هاي اخير, تکنيک هاي کشت بافت گياهي به يک ابزار خيلي قوي براي تکثير و اصلاح گونه هاي گياهي زيادي تبديل شده اند. اين تکنولوژي با پژوهش گتليب هابرلنت(Gottlieb Haberlandt) در مورد پر تواني سلول در اوايل قرن 20 شروع شد.وي با توجه به اين نکته که با دستکاري محيط کشت سلولها , سلولهاي کشت شده مراحل نموي يک رشد عادي را تکرار خواهند نمود , پيشنهاد گسترش تکنيک هاي جداسازي و کشت بافت هاي گياهي را ارائه داد.

کشت اکسين ها توسط ونت Wentو همکاران و کشف سيتوکنين ها توسط اسکوگSkoog  و همکاران, قبل از اولين کشت موفق بافت هاي گياهي در آزمايشگاه صورت گرفت (گاتريت,1934 : نوبکورت , 1939).

اولين کشت موفق کالوس هويج و توتون توسط وايتWhite(1943)گزارش گرديد. اسکوگ و ميلر Miler(1957)گزارش کردند که اثر متقابل کمي بين اکسين ها و سيتوکنين ها نوع رشد و ريخت زايي گياه را تعيين ميکند. مطالعات آنها بر روي توتون نشان داد که نسبت بالاي اکسين به سيتوکنين, ريشه زايي را تحريک نموده و پايين بودن اين نسبت, باعث تحريک تشکيل اندام هوايي مي شود اما اين پاسخ, عمومي نيست. با اين که دستکاري نسبت اکسين و سيتوکنين در ريخت زايي گونه هاي زيادي موفقيت آميز بوده است, اما امروزه واضح است که عوامل زياد ديگري بر توانايي سلولها در کشت براي تمايز ريشه, اندام هوايي و يا رويان موثر هستند.

ايجاد انگيزه براي بکارگيري تکنيک هاي کشت بافت گياهي در تکثير و اصلاح گونه هاي گياهي از کار اوليه مورلMorel(1960) روي تکثير ارکيده در محيط کشت و تهيه يک محيط کشت جديد با غلظت بالايي از نمک هاي معدني توسط موراشيکMurashige و اسکوت(1962)ناشي شد. از آن به بعد, اين تکنولوژي به صورت قابل توجهي رشد يافت و امروزه يک نقش کليدي در تکثير, اصلاح و مهندسي ژنتيک گياهي ايفا مي کند.

کشت بافت هاي گياهي بر پايه سه قابليت گياهي استوار است :

1- پر تواني Totipotency, که توان يا ظرفيت توارثي يک سلول گياهي براي نمو به يک گياه کامل با القاي تحريک مناسب است . پر تواني بر اين مطلب دلالت مي کند که هر سلول واجد تمام اطلاعات لازم براي رشد و تکثير مي باشد. گرچه از لحاظ نظري همه سلولهاي گياهي پر توان هستند, با اين حال سلولهاي مريستمي بيشترين توان بيان اين ويژگي را دارند .

2- تمايز زداييDedifferentiation , که توان سلولهاي بالغ براي بازگشت به شرايط مريستمي است و بعد از آن سلولها با باز تمايزيRedifferentiation  اندام هاي جديدي را سازماندهي مي کنند .

3- شايستگي Competency , که توانايي ذاتي يک سلول يا بافت گياهي را براي نمو در يک مسير مشخص بيان مي کند. براي مثال , سلول هاي با شايستگي روياني توانايي تبديل شدن به رويان هاي کاملا فعال را دارند. در مقابل اين اصطلاح , واژه ناشا يستگي يا ناتواني ريخت زايي بيان مي شود.

انواع کشت درون شيشه اي :

1- کشت گياهان کامل ( براي مثال: کشت بذر ارکيده , کشت دانه رست Seedling)

2- کشت رويان (براي مثال : کشت رويان نارس )

3- کشت اندام ( براي مثال : کشت مريستم )

  • کشت شاخساره Shoot tip
  • کشت ريشه
  • کشت برگ
  • کشت بساک

4- کشت کالوس

5- کشت معلق و کشت سلولهاي منفرد

6- کشت پروتوپلاست

کاربردهاي کشت بافت گياهي :

عمومي ترين دلايل بکارگيري تکنيک هاي  درون شيشه اي براي توليد گياه در جدول -2 خلاصه شده است اما مهم ترين کاربرد آن در اين قرن,استفاده از تکنولوژي ژن براي بهبود محصولات است. اهميت گياهان براي بشر بر کسي پوشيده نيست. ما به گياهان براي غذا, فيبر, سوخت, دارو و مسکن وابسته ايم .

بنابراين, جاي تعجب نيست که بيشتر فعاليت بشر در جهت افزايش و توليد گياهي با خصوصيات  مفيد متمرکز مي شود.

روش هاي مرسوم براي اصلاح گياهان زياد بررسي شده اند. اما اين روش ها محدوديت هايي دارند. پيشرفت قابل توجه در دانش ما از مکانيسم هاي ملکولي و سلولي که فعاليت ها و اعمال سيستم هاي زنده را پشتيباني مي کنند ما قادر به توسعه روش هاي جديد در بهبود گياهان نموده است.  اين تکنيک ها بر روي کاربرد زيست شناسي ملکولي و سلولي تاکيد مي کنند. سهم بيوتکنولوژي گياهي از طريق دست ورزي ژن فقط محدود به افزايش عملکرد محصولات يا توليد وسايلي براي پيشگيري از آسيب آفات و امراض نمي شود , بلکه ما را در افزايش کيفيت غذا و روش استفاده از زمين ياري مي دهد . بنابراين , بيوتکنولوژي گياهي توانايي قابل توجهي براي رشد و افزايش کيفيت زندگي و سلامتي بيوسفر دارد.

فهرست مطالب
مقدمه
انواع كشت درون شيشه اي
كاربردهاي كشت بافت گياهي
روشهاي سترون سازي
روش حرارت خشك
روش حرارت مرطوب
روش الترا فيتراسيون
روش استريليزاسيون شيميايي
نحوه تاثير حرارت هاي بالا بر روي اجزاي مديوم كشت
روش هاي پيشگيري  از آلودگي
اجزاي غذايي تشكيل دهنده مديوم كشت بافتهاي گياهي
املاح معدني
مواد تنظيم كننده رشد گياهان
ويتامينها
اسيدهاي آمينه و آميد ها
مكملهاي آلي كمپلكس
ذغال
منابع كربن
مواد تنظيم كننده فشار اسمزي
آب
ماده زمينه مديوم كشت
نحوه انتخاب مديوم كشت
تهيه ريز نمونه
عوامل مربوط به گزينش ريز نمونه
ايجاد و نگهداري كشت كالوس
روش كار
نحوه بررسي نتايج بدست آمده
كشت سلول، بافت و اندام گياهي
رشد و نمو گياهان
كشت بافت گياهي
كشت سلول گياهي
پروتو پلاستها
كشت اندام گياهي
باز زايي گياهان
تكثير گياه در مقياس بزرگ
بانكها ي نطفه گياهان
منشاء ماهيت و اهميت تنوع در كشت بافت
اساس تنوع سوماكلونال
تنوع ژنتيكي حاصل از گياه پايه
تنوع ژنيتكي ايجاد شده در مدت زمان كشت
دلايل تنوع سوماكلونال
ژنوم سيتوپلاسمي و تنوع سوما كلونال
دلايل تنوع اپي ژنيتك در كشت بافت
استفاده از تنوع سوماكلو نال در اصلاح
فهرست منابع…….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 83

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه کشت بافت گیاهی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد