دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن
فهرست مطالب
* برجهای خنک کن و کنترل شیمیایی آنها 1
* انواع سیستم های خنک کن2
* عاملهای موثر در طرح برجهای خنک کن تر2
* انواع برجهای خنک کن تر3
* موارد استفاده از برجهای خنک کن تر4
* برجهای خنک کن تر (سیستم OVF) نیروگاه طوس4
* شرایط طراحی برجهای خنک کن تر نیروگاه4
* قطعات مختلف بکار رفته در برجهای خنک کن تر7
* سیکل آب برجهای خنک کن نیروگاه 8
* میزان درین برج (Blow Down) در زمان بهره برداری9
* بهره برداری در شرایط نرمال (OVF)10
* پروسس شیمیایی بر روی آب برجهای خنک کن11
* ضریب تغلیظ در سیستمهای خنک کننده گردشی باز11
* تاریخچه استفاده از مواد شیمیایی در سیستمهای خنک کننده14
* بهره برداری اولیه از برجهای خنک کننده نیروگاه (OVF) شرایط شیمیایی16
* علل خوردگی کولرهای سیستم (OVF) نیروگاه طوس20
* کنترل میکرواگارنیسمها در سیستم برجهای خنک کننده بازبرگشتی20
* مشکلاتایجاد شده در سیستمهای برجهای خنک کننده بوسیله باکتریها22
* Modification برجهای خنک کن نیروگاه طوس24
* محلولهای ضد رسوب و خوردگی و متفرق کننده ها25
* تعمیرات و راه اندازی شیمیایی27
* کاربرد کلر در پالایش بیولوژیکی28
* غلظت گاز کلر و تاثیر آن بر روی افراد 30
* کلراتور35
* اجکتور و سیکل آب محرک36
* بازدارنده های خوردگی 37
* عوامل موثر در بازدارندگی38
* مکانیزم بازدارنده های خوردگی43
* پلی فسفاتها44
* Fielf Testing 46
* سیستم کوپن گذاری در برجهای خنک کن تر نیروگاه 47
* روشهای بیان سرعت خوردگی50
* دستورالعمل ساخت محلولهای لازم جهت تست کوپن های برجهای خنک کن51
* عکس های خوردگی در برجهای خنک کن 54
* منابع………….

دانلود پروژه کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد