دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازي

گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازي

فهرست مطالب
فصل اول : آهن و فازهاي كانه زايي آهن
مقدمه
1-1 عنصر آهن و آهن در كانسار
2-1 كاني هاي اصلي آهن
3-1 كانسارهاي آهن در ايران
4-1 فازهاي كانه زايي آهن در ايران
5-1 كانسارهاي خاك سرخ و منشاء آنها
فصل دوم : ذخاير خاكهاي سرخ ايران و جهان
1-2 ذخاير خاك سرخ
2-2 ذخاير خاك سرخ جهان همراه حدود توليد هر كدام
3-2فهرست و مشخصات معادن فعال كشور و مناطق شناسايي شده
4-2 ذخاير خاك سرخ ايران
1 -4-2 ذخاير خاك سرخ ايران مركزي
2-4-2 ذخاير خاك سرخ مناطق جنوبي ايران
5-2 آمار توليد و استخراج در سال 1382
فصل سوم : ژنز و نحوه تشكيل ذخاير خاك سرخ
1-3 ژنز و نحوه تشكيل خاك سرخ و بررسي سري هرمز
2-3 طرز تشكيل خاك سرخ در سري هرمز
1-2-3 بعضي علائم اينفراكامبرين در ايران مركزي ، جنوب ايران .و عربستان سعودي
2-2-3 تشكيل ذخاير آهن نواري در ناحيه بافق و هرمز
3-2-3 تشكيل قرمز ايراني (اخرا)
4-2-3سرنوشت سنگهاي اينفراكامبرين در سنگهاي مدفون
فصل چهارم : معدن خاك سرخ هرمز
مقدمه
1-4 كليات و سوابق بهره برداري
2-4 محل و موقعيت جغرافيايي
3-4 زمين شناسي و مشخصات كانسار
4-4 كانيهاي جزيره هرمز
5-4 نتيجه گيري كلي
6-4 فعاليتهاي اكتشافي
7-4 ماده معدني (كميت و كيفيت )
8-4 روش محاسبه
9-4 باطله برداري
فصل پنجم : مصارف و كاربردهاي خاك سرخ
1-5 مصارف و كاربردهاي خاك سرخ
2-5 شرح تك تك مصارف اصلي رنگدانه ها
1-2-5 نقاشي و كارهاي پوششي
2-2-5 الكترو نيك
3-2-5 تركيبات رزني پلاستيكي و تركيبات وابسته
4-2-5 صنعت سراميك
5-2-5 مصالح ساختماني و توليدات سيمان
6-2-5 صنايع شيشه سا زي
7-2-5 مصارف متفرقه
3-5 بررسي اختصاصي خاك سرخ و ويژگيهاي در مورد تهيه رنگ در صنايع رنگ كشور
فصل ششم : رنگ و رنگدانه هاي اكسيد آهن
مقدمه
1-6 عنوان رنگدانه ها
2-6 رنگدانه هاي غير آلي
3-6 رنگدانه هاي اكسيد آهن
4-6 مشخصات عمومي خاك سرخ
5-6 طبقه بندي رنگدانه ها
6-6 مشخصات استاندارد گل اخرا
7-6 جدول رنگدانه هاي اكسيد آهن طبيعي و خصوصيات فيزيكي و شيميايي
فصل هفتم : كانه آرايي
1-7 كانه آرايي خاك سرخ
1-1-7 هيدرو سيكلون
2-1-7 فلو تاسيون
3-1-7 جداكننده هاي مغناطيسي
فصل هشتم : بازار مصرف
1- 8 بازار مصرف و جنبه هاي اقتصادي در ايران و جهان
2-8 ساختمان سازي بعنوان كنترل كننده مصرف در بازار
3-8 توسعه محصولات در مصارف ساختمان سازي

دانلود پروژه گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد