دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه plc

PLC
فهرست مطالب
* خلاصه:
* پيشگفتار:
* مقدمه:
* شرح مختصري بر رساله:
*   PLC در يك نگاه:
* استانداردIEC1131
* PLC هاي مختلف زيمنس
* Simatic s5
* Simatic s7
* Logo!logic modules
* Simatic c7
* Simatic505
* خانواده s7
* s7-20
* S7-300
* s7-300f
* S7-300c
* S7-400
* S7-400h
* S7-400fh
*   S7 و نسخه هاي مختلف آن :
*  Step7 mini ,step 7 lite
*  Step 7 proffesional:
* مزيت هاي  s7 به s5 :
*  Pc adaptor
* كارت  pcmcia :
* Engineering tools :
*  S7 scl
*  S7graph
*  S7 higraph
* S7plcsim :
*  Cfc :
*   S7-pdiag :
*  Teleservice :
*  Docpro :
*  Standard pid control :
*  Fuzzy conrol :
* Modular pid control :
*  Neurosystem :
*  Prodave mpi :
*  Simatic protocol :
*  Simatic win cc :
* جايگاه نرم افزار  s7 در سيستم كنترل :
*  operation يا بهره برداري :
*  Troubleshooting يا عيب يابي :
* تنظيم پارامتر هاي كارت هاي  di
*     تقسيم بندي كارت هاي  digital input
*  General :
*  Address :
* DIAGNOSTIC INTERRUPT :
*  HARDWARE INTRRUPT :
*  INPUT DELAY :
* تنظيم پارامترهاي كارت هاي  DO :
* WIRE BREAK :
*  NO LOAD VOLTAGE :
*  SHORT CIRCUIT TO M :
* SHORT CIRCUIT TO L+ :
*  REACTION TO CPU STOP  :
* تنظيم پارامتر هاي كارت هاي  DO/DI :
* سيگنال هاي آنالوگ:
*  سيكنال انالوگ از جنس جريان:
* سيگنال از نوع مقاومت :
* ترموكوپل:
* تنظيم سخت افزاري لازم براي كارت هاي  AI :
* نحوه خواندن سيگنال هاي انالوگ ورودي توسط  PLC :
*  مقايسه نحوه تبديل سيگنال انالوگ در    s7,s5 :
*  قابليت هاي خاص كارت هاي  AI :
*  HARDWARE INTRRUPT :
*  تنظيم پارامتر هاي كارت هاي  AO :
* تنظيم پارامتر هاي  AI/AO :
* تنظيم پارامتر هاي  cpu :
* مد هاي كاري  plc :
* Stop :
* Run :
*  Run-p :
*  Mers :
* حافظه  cpu هاي  s7-300 :
*  Load memory :
* Work memory :
*  System memory :
* انواع راه اندازي
* COLD RESTART
* Warm restart :
*  Hot restart :
* اولويت هاي مدهاي كاري  cpu :
*   مدول هاي fm :
* در s7_300فا نكشن مدل هاي مختلف وجود دارد كه برخي از آنها اشاره ميكنيم:
* Fm350_1 (counter modul):
* Fm350_2 (counter module):
* Fm351(position module):
* Fm353(position module):
* Fm354(position module):
* Fm352(electeonic com controller):
* Fm355(closed controller):
* پيكر بندي مدول fm350-1:
* مدلهاي cp:
* منبع تغذيه ps
* پايان پيكربندي و چك ساز گاري اجزا:
* 3-4پيكر بندي s7-400
* چك سازي و ذخيره سازي
* منبع تغذيه  ps :
* منبع تغذيه در  s7-400 را ميتوان طبق جدول زير دسته بندي كرد .
* ركهاي  S7-400
* رك اضافي در  S7-400 :
* پيكر بندي رك اضافي :
* ترتيب مدولها در رك400 :
* پارامتر هاي  CPU در  S7-400 :
* آشنايي با محيط  s7:
* شروع كار با  simatic mamager :
* منو هاي  simatic manager :
* پيكر بندي سخت افزار:
*  Hwconfing ابزار پيكر بندي سخت افزار :
* پيكر بندي  plc از نوع s7-300 :
* ويژگي هاي رك 300:
*  استفاده از رك اضافي:
* شروع برنامه نويسي :
* مثال:
*  فرمت آدرس دهي در  s7 :
* آدرس دهي ورودي ها :
* فرمت ديتا ها در  s7 :
* بلاك هاي برنامه نويسي:
* بلاكهايي كه در برنامه نويسي توسط  s7 بكار مي روند به 3 دسته زير تقسيم مي شوند
*  1 :بلاكهاي منطقي  (logic blocks)
*  2 :ديتا بلاك ها
*   Organization blocks :
*   فانكشن بلاك fb(function block) :
* ديتا بلاك db(data block) :
* بلاكهاي سيستم system blocks:
* فراخواني بلاك ها از داخل يكديگر :
* نحوه ايجاد بلاك در  simatic manager :
* آشنايي با محيط ذير برنامه  lad/stl/fbd :
*   Program element
*  Declaration selection :
*  Code section :
* نحوه استفاده از بلاك ها :
*    نحوه ايجاد و استفاده از فانكشن بلاك fb :
* نحوه ايجاد و استفاده از ديتا بلاك  db :
* نحوه ايجاد و استفاده از سمبل ها:
* استفاده از راهنماي  s7 :
*  فرمهاي نوشتن برنامه در s7 :
* فرم نردباني (lad)  :
* دستورات bit logic :
*  مثال:
*  Neg(negative edg detection) :
* دستورات مقايسه اي (comparison) :
*  (cmpd)compare double integer :
* Compare floting point (Cmp r)
* دستورات كانتر ها  (counter instrution) :
*  Assign parameter and conter up/down :
*  Assign parameter and count up(s-cu) :
*  assign parameter and counter down(s-cd) :
*  (s)set counter preset value :
* در شكل زير در سمت راست كتابخانه  s7 نشان داده شده است
* دستورات پرش  (jump) :
* مثال:
* دستورات محاسبه اعداد صحيح (integer math instructions) :
* دستور جمع اعداد صحيح:
*  مثال:
*  Subtract integer (sub -I) :
* انواع تايمر (timer instructions) :
*  ابتدا مقايسه اي كلي درمورد تايمر ها و تفاوت هاي بين انها از روي شكل در زيرارائه ميدهيم.
*  s-puls :
* پاسخ اين تايمر را به ورودي هاي مختلف  set ,resetv  را ملاحظه مي كنيم:
* كه پالس  rlo مي آيدو با توجه به  reset پاسخ را ملاحظه مي كنيم:
* مثال:
* s-pext :
*  s-odt :
*  s-offdet :
*  Sp(start puls timer) :
* مثال:
*  Sd(start on delay timer) :
* مثال:
*  Ss(start retentive on delay) :
* مثال:
*  Sf(start off delay timer) :
* Figure 1
* مثال:
* در شكل رير نماي تايمر ها را در برنامه  s7 در قسمت  library ملاحظه مي كنيم.
* نمونه مثال هاي حل شده در  s7 :
* مثال  1 :برنامه اي بنويسيد كه با فشار دادن شاسي در اتوبوس باز شود و با فشار دادن مجدد آن در بسته شود‫‫‍.
* مثال 2 :برنامه اي بنويسيد كه كولررا در  30 درجه روشن ودر  25 درجه خاموش كند و هيتر را در  10 درجه روشن ودر  15 درجه خاموش كند:
* مثال 3 :دو شاسي داريم اگر دستمان را روي شاسي يك قرار دهيم مقدار عددي كه نشان داده مي شود تا زماني كه دستمان روي شاسي است مقدارش زياد مي شود و اگر دستمان را روي شاسي دوم بگذاريم مقدارش كم مي شود و وقتي كه دستمان را بر مي داريم مقدارش ثابت بماند
* مثال 4: يك دستگاه بسته بندي داريم به ازاي هر قطعه كه رد مي شود يكي مي شمارد و در هر جعبه ده تا جا مي گيرد :
* مثال5 :دستگاهي داريم دو تا استارت هم زمان دارد زمانيكه هر دو استارت را زديم روشن مي شود و با  E-STOP,STOP خاموش مي شود
* مثال 6: با استفاده از تايمر برنامه اي بنويسيد كه Q4.0 را به صورت زير خاموش روشن كند:
* مثال 7 :يك مخزن موجود است كه در بالا و پايين آن شير هاي برقي وجود دارد داخل اين مخزن يك همزن است وقتي  VI باز مي شود مواد از طريق اين شير داخل مخزن مي شوند و تا زمانيكه سطح مواد به  L MAX برسد شير باز مي باشد   (  L MAX يك ليميت سوييچ مي باشد ) وقتي به آن سطح رسيد شير بسته مي شود و به مدت  5 ثانيه هم زن مواد را هم مي زند و بعد شير  VO باز مي شود و مواد تا زمانيكه به سطح  L MIN برسند تخليه مي شود به محض اينكه به  L MIN رسيد   شير VO بسته مي شود و  VI باز مي شود:
* ضميمه:
*    ليست دستورات  STL در  S7-300 و S7-400 :
* فهرست منابع………….

دانلود پروژه plc
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد