دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پست 400 كيلوولت شهيد رجايي

مقدمه 1
كليات 3
انواع نيروگاههاي مولد برق 3
موقعيت جغرافيايي و اقليمي قزوين 4
موقعيت جغرافيايي نيروگاه شهيد رجايي قزوين 4
اطلاعات عمومي نيروگاه بخاري شهيد رجايي 4
مشخصات فني نيروگاه شهيد رجايي 6
مواد اوليه تهيه بخار آب 7
سوخت مازوت 9
سوخت گازوئيل 11
اسا كار نيروگاه شهيد رجايي 13
تصفيه‌خانه 15
گرم‌كن‌ها (HEATERS) 16
دياراتور (هيتر شماره 4) 17
پمپ تغذيه بويلر 18
بويلر (ديگ بخار) 18
ساختمان بويلر 20
توربين 27
اجزاء ساختمان توربين 29
كندانسور 29
كندانسيت پمپ 33
توربوژنراتور 39
اصل كلي ماشين سنكرون 39
تشريح ژنراتور 41
دورنمايي از ژنراتور 41
استاتور 41
پوسته 41
ورقه‌هاي هسته 42
اتصال قسمتهاي انعطاف‌پذير ورقه‌هاي هسته 43
سيم‌پيچ استاتور 43
پارامترهاي اختصاصي استاتور 45
سيم‌پيچ استاتور 46
مواد كوپلها 47
اوزان 47
بدنه روتور 49
سيم‌پيچ روتور 49
سيم‌پيچ خفه‌كننده (تضعيف‌كننده) 50
حلقه‌هاي جمع‌كننده 51
هواكش محوري (فن‌هاي محوري) 52
پارامترهاي اختصاصي روتور 53
سيستم خنك‌كننده 54
مسير هواي خنك‌كن در استاتور 54
مسير هواي خنك در كنداكتورهاي روتور 55
فيلترهاي جبران هوا 56
كولرها 56
پارامترهاي اختصاصي 58
ياتاقانها 59
روغنكاري 60
كنترل (نظارت) حرارتي 60
رينگهاي لغزشي و نگهدارنده‌هاي ذغالي 61
بهره‌برداري 63
بهره‌برداري كلي 63
سيم‌پيچ استاتور 63
سيم‌پيچ روتور 64
هسته استاتور 64
پايداري و تثبيت وضعيت 64
اختلاف انبساط سيم‌پيچ استاتور ـ هسته استاتور 65
لرزشهاي يا ارتعاشات 65
راه‌اندازي، بارگيري، تريپ (خارج شدن واحد) 65
ملاحظات 66
پيش از راه‌اندازي 66
اخطار 66
راه‌اندازي 67
دستورالعملهاي سنكرون شدن 68
بهره‌برداري به هنگام پارالل 69
تغيير در بار اكتيو 69
بهره‌برداري با شبكه ايزوله 69
تريپ يا قطع مدار 69
تريپ نرمال 70
وضعيتهاي بهره‌برداري غيرنرمال 70
تنظيم ولتاژ بصورت اتوماتيك 70
تنظيم ولتاژ بصورت دستي 71
بهره‌برداري در فركانس بالا 71
بهره‌برداري در فركانس پائين 71
خروج از حالت سنكرون (جدا شدن ژنراتور از شبكه) 72
قطع ميدان تحريك 72
تريپ همزمان 73
تريپ ژنراتور 73
تريپ كليد (بريكر) 74
تريپ ترتيبي 74
تريپ دستي 75
برگشت دستي و تريپ 75
برگشت اتوماتيك 75
برگشت دستي 76
حفاظت‌هاي ژنراتور 76
خطاهاي الكتريكي 77
لرزش ياتاقان‌ها 79
لرزش در ياتاقان‌هاي نوع ژورنال 79
اتصال ژنراتور به توربين گاز 79
بازديدهاي دوره‌هاي 80
بازديدهاي روزانه 80
بازديدهاي بصري و ماهانه و كنترل 81
اطلاعات تكميلي 82
سيستم تحريك 95
توضيح كلي درباره سيستم تحريك 95
اجزاي سيستم تحريك 96
بخش قدرت 97
پل تريستور 97
فيوزها 98
مدارهاي اسنابر (Snubbers) 98
اجزاي سيستم تحريك 99
بخش قدرت 100
پل تريستور 100
فيوزها 100
مدارهاي اسنابر (Snubbers) 101
سيستم خنك‌كننده 101
Crow bar 102
مقاومت تخليه 103
حفاظت‌هاي مبدل 103
اطلاعات كلي 103
قطع فيوزها 104
حفاظت در برابر حداكث جريان لحظه‌اي 104
حفاظت‌ افزايش جريان با تاخير زمان 104
حفاظت براي جريان نا متعادل 105
بخش كنترل 105
توصيف كلي 105
كارت افزايش DAUXEA I/O 107
كارت توليد پالس DPSEX 108
آتش كردن تريستور 110
ساختار نرم‌افزار 111
وظايف و نقش تنظيم‌كننده 112
كنترل مضاعف 114
بهره‌برداري از تجهيزات ماشين 115
اطلاعات كلي 115
بهره‌برداري در مورد اتوماتيك 115
شرايط راه‌اندازي تحريك 116
شرايط قطع تحريك 116
شرايط مورد نياز براي كنترل پارالل 117
بهره‌برداري از راه دور 117
مشخصات ترانسفورماتور تحريك 118
سيستم راه‌انداز 120
مقدمه 120
سيستم الكتريكي راه‌انداز 120
اصول بهره‌برداري 121
تجهيزات اندازه‌گيري 122
واحدهاي كنترل 122
سيگنال‌ها و آلارم‌ها 123
مدارات قدرت 123
راكتور صاف‌كننده اتصال (=H01-LL01) DC 124
مدارات كمكي 125
مدارات PLC 125
كارت‌هاي مشترك 126
كارت‌هاي سيگنال ديجيتالي 127
كارت‌هاي سيگنال آنالوگ 128
ترانسديوسرها 129
مدارات كنترل 129
اطلاعات كلي 129
حفاظت‌ها ـ اطلاعات كلي 131
حفاظت‌هاي سخت‌افزار 131
مراتب بهره‌برداري 134
سيستم الكتريكي 140
مقدمه 140
توصيف كلي 140
قسمتهاي اصلي سيستم الكتريك واحد 142
قسمتهاي اصلي سيستم الكتريك مشترك 143
قسمتهاي اساسي ديزل ژنراتور 144
طبقه‌بندي و عملكرد سيستم‌هاي الكتريك نيروگاه 145
تجهيزات الكتريكي و متريالها (مواد) 148
توضيح كلي 148
ترانسفورماتور را فراينده ولتاژ 148
مشخصات قسمتهاي اصلي ترانسفورماتور 149
هسته 149
سيم‌پيچها 149
پوسته فلزي 150
بوشينگ 150
كولرها 151
تپ چنجر 151
اطلاعات فني ترانسفورماتور افزاينده ولتاژ 152
كليد ژنراتور GCB 153
مشخصات تكنيكي كليد ژنراتور 155
هسته 156
سيم‌پيچها 156
محفظه فلزي 157
بوشينگ، عايق‌كننده‌ها، نگهدارنده‌ها 157
مشخصات تكنيكي ترانسفورماتور واحد 157
مشخصات كلي 158
تجهيزات واحد توربين گاز (GT) 160
تابلوي توزيع MV 160
تابلوي توزيع 160
كليد 161
كنتاكتور 161
كليد اتصال به زمين (فيدرهاي موتوري و ترانسفورماتورها) 162
مشخصات ساخت و طراحي 162
تفكيك تجهيزات 163
سيستم ايمني و مسدودكننده‌ها (اينترلاك‌ها) 163
تركيب فيدرهاي نمونه‌اي سوئيچ‌گير 164
تابلوي اندازه‌گيري 165
فيدر تابلو ترانسفورماتور كمكي 166
فيدر ذخيره (SPARE) براي تابلوي مصارف مشترك 169
نوع و مقادير 169
سيم‌پيچها 171
اتصالات 171
متعلقات 171
تابلوي توزيع LV 172
تابلوي توزيع 172
كليدها 173
نوع ساخت 173
نوع 173
مشخصات الكتريكي 173
مقادير و كمكي 173
مشخصات ساخت و طراحي 174
تجهيزات ايمني و مسدودكننده‌ها (اينترلاك‌ها) 175
كليدهاي كمپكت 176
اجزاء فيدر نمونه‌اي (TYPICAL) تابلو 177
تابلو اندازه‌گيري باس بارها 178
فيدر موتوري (قابليت برگشت ندارد) 178
فيدر موتوري (با قابليت برگشت) 179
مشخصات فني اصلي 180
مشخصات كلي طراحي 182
مشخصات ساخت و بهره‌برداري 183
يكسوكننده 183
باطري 185
اينورتر 186
سوئيچ ثابت 187
دستگاه ديزل ژنراتور اضطراري 188
مشخصات فني اصلي موتور ديزل 188
مشخصات عملكردي 190
مشخصات ساخت 191
سيستم خنك‌كننده رادياتور (مدار بسته) 192
كنترل و مانيتورينگ (نشان‌دهنده‌ها) 193
سيستم اتصال زمين 196
شبكه فرعي سيستم زمين 197
حفاظت‌هاي ژنراتور 198
پست 400 كيلوولت شهيد رجايي
شرح كلي 203
اجزاء پست به ترتيب طرز قرار گرفتن 207
سيستم حفاظتي و اندازه‌گيري پست 240
بي‌برق و برقدار كردن يك فيدر 248
برقدار كردن يك فيدر 248
بي‌برق كردن فيدر 248
ترانسفورماتورهاي نيروگاه شهيد رجايي 249
سيم‌پيچي ترانسهاي قدرت 251
رله و حفاظت 252
حفاظت شين 253
سيستم مخابراتي PLC 255
سيستم مخابراتي PLC در پستها و بررسي موج‌گيرها 255
موارد استفاده PLC 256
قسمتهاي مختلف سيستم PLC 258
اصول كار دستگاه مركزي PLC 258
محدوده فركانس PLC 259
سيستمهاي كوپلاژ و مسير انتقال سيگنال در سيستم PLC 259
روشهاي مختلف اتصال سيستم PLC به خطوط فشار قوي 262
سيستمهاي كنترل، نظارت و حفاظت 264
رئوس برنامة FGC بويلر 265
حفاظتهاي بويلر 266
حفاظتهاي توربين 267
پرژكوره وليك تست 271
ليك تست گازوئيل 276
شرايط روشن شدن مشعل گاز 278
مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازي 278
وضعيت‌هاي غيرعادي 280
مشخصات فني نيروگاه شهيد رجايي 287

دانلود پست 400 كيلوولت شهيد رجايي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد