دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون

پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون

فهرست مطالب
بخش اول
تکامل تدریجی مکانیزاسیون.. 2
اهداف و نمودهای کاربری مکانیزاسیون در کشاورزی.. 6
بخش دوم
شرح عمليات.. 10
بخش سوم
سويا:.. 15
كلزا:.. 18
پنبه:.. 19
بخش چهارم
گندم.. 27
كلزا:.. 29
سويا.. 31
پنبه.. 33
بخش پنجم
مصرف سرمايه:.. 38
هزينه‌هاي كاشت گندم (ديم) براي 100 هكتار.. 41
هزينه‌هاي داشت گندم (ديم) براي 100 هكتار.. 42
هزينه‌هاي برداشت گندم (ديم) براي 100هكتار.. 42
هزينه‌هاي كاشت كلزا براي 100 هكتار.. 44
هزينه‌هاي داشت كلزا براي 100 هكتار.. 45
هزينه‌هاي برداشت كلزا براي 100 هكتار.. 46
هزينه‌هاي كاشت سويا براي 100 هكتار.. 47
هزينه‌هاي داشت سويا براي 100 هكتار.. 47
هزينه برداشت سويا براي 100 هكتار.. 49
هزينه كاشت پنبه براي 100 هكتار.. 50
هزينه‌هاي داشت پنبه براي 100 هكتار.. 50
هزينه برداشت پنبه براي 100 هكتار.. 52
تکامل تدریجی مکانیزاسیون
الگوهای تاریخی و شیوه مکانیزاسیون را نباید بعنوان فرمولی برای آینده مورد استفاده قرار دارد چه تغییرات زیادی در شرایط فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ داده و احتمال شتاب تغییرات در آینده زیاد است، یا اینهمه نمی توان بدون اطلاع از فعالیتها و نتایج تلاشهای گذشته در بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی ببسط نیروی انسانی برای تولید کشاورزی برای آینده برنامه ریزی کرد.
شروع توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با تمدن اولیه بشری بوده که از ابزار چوبی و سنگی بشر قبل از تاریخ در این امر کشاورزی استفاده میکرد. سوابق تاریخی نشان میدهد که گندوم و جو حدود 7500 سال قبل از میلاد در بخش کوچکی از آسیا کشت میشده و کشاورزان از ابزار ساده برای افزایش دانه هائیکه بطور طبیعی میروئیدند استفاده می‌کردند. تصاویر 6000 سال قبل از میلاد مصر باستان و میسوپوتامیا نشان دهنده استفاده از چوبهای بشکل Y مشابه بروش تهیه زمین برای بذر کار با بیل و کلنگ بوده، تصاویر بعدی نشان میدهد که یک شاخه چوب بلند بشکل میله که توسط غلامان در خاک کشیده میشد و انسان تا حدودی توسعه داده بود تکنولوژی ابزار دستی را در اجرای اولین شخم تداعی می‌نماید.
در حدود سه هزار سال قبل از میلاد با افسار زدن حیوانات اهلی عصر تکنولوژی استفاده از دام در کشاورزی آغاز شد. و تقریباً در همان دوره چرخ اختراع شد و رشته بی پایان بکارگیری و عملیات اجرائی و حمل تولیدات کشاورزی توسط انسان یا دام با گاری‌های دوچرخ راحت تر و کارآتر صورت گرفت.
تحولات دیگری نیز در این سالها رخ داده ازجمله از وجود بعضی دستگاههای کشت مکانیکی در حدود 2300 سال قبل از میلاد در چین گزارش شده. تصاویر معابد مصری نشان دهندۀ درو گندم با داس و خرمنکوبی با پای گاوها حدود 1400- 1500 سال قبل از میلاد میباشد. کشتزارهای برنج با استفاده از آب سیل و مزارع تراس بندی شده حدود 1000 سال قبل از میلاد در چین نشانی از اطلاعات مهندسی بوده. از دندانه‌های ساده برای صاف کردن بستر بذر در بسیاری از مناطق استفاده میشده، غلات یا با پای گاوها و یا با خرمنکوبهای متصل بگاو کوبیده شده و با پرتاب بهوا در مقابل باد دانه از کاه جدا می‌شده………………..

دانلود پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد