دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهشی بر نظارت مدارس

دانلود پژوهشی بر نظارت مدارس

مقدمه

نظارت يكي ازحلقه هاي مفقودهء نظام آموزشي است ولزوم آن درهرزمان ودرهر رده آموزشي احساس ميشودوبه منزله يك فراينددائمي بايددرمدرسه نقشي ايفاكندتاكارگزاران مدرسه از امكانات موجودبه نحومطلوب استفاده كنندوبهبودكيفيت راسرلوحه كارخودقراردهند. نظارت بهبودواصلاح شيوه هاي كلاس داري وتدريس معلم وكليه اعمالي است كه دريك آموزشگاه انجام ميشود.نظارت در امرتعليم وتربيت چيزي نيست كه دريك مرحله اززمان انجام شودوسپس به آن توجهي نشود،بلكه فرايندي است كه دائمابه آن نيازاست ودرهرزمان باالهام ازتجارب گذشته نياز به آن بيشتراحساس ميشود.

نظارت و راهنمايي آموزشي اززمان پيدايي نظامهاي آموزشي به سبك جديد جزء وظايف مهم مديران مدارس بوده است تقريبا در نظامهاي آموزشي به دليل اهميت مساله آموزش و يادگيري و تاثير مطلوب آن در آموزش و پرورش جوانان نظارت در تعليم و تربيت جز لا ينفك نقشهاي سازماني محسوب ميشود.درنظامهاي آموزشي اغلب كشورهاهدف ازقراردادن نقش نظارت به طوررسمي،حل وفصل مسائل و مشكلات آموزشي معلمان اصلاح فرايند تدريس و يادگيري و ارتقاي كيفيت عملكرد معلمان و درنتيجه دانش آموزان است.

بيان مساله :

امروزه ، آموزش و پرورش در تمام كشور ها از اهميت و ارزش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و نقش آن در رشد وتوسعه اقتصادي اجتماعي ، فرهنگي وسياسي غير قابل انكارمي باشد . بدين جهت صاحب نظران تعليم وتربيت اعتقاددارندكه كاركنان آموزشي منجمله مديران و معلمان بايستي براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده از شايستگيها و آمادگيهاي خاصي برخوردار باشند. از طرف ديگر به سبب رشد بي رويه جمعيت ،هجوم سيل آساي دانش آموزان به محيطهاي آموزشي وبه تبع آن اجباردر به كارگيري معلمان فاقد تجربه و يا آمادگيهاي لازم در زمينه تدريس و اداره كلاس و عدم توجه به لزوم استفاده از امكانات تجهيزات آموزشي در آموزشگاه و هم چنين عدم اجراي مناسب برنامه هاي آموزشي و ارزشيابي منظم عملكرد معلمان و كاركنان آموزشگاه و عدم ارائه باز خورد صحيح به آنها ، امكان تحقق كامل هدفهاي آموزشي را مورد ترديد قرارداده است..

منابع وماخذ

1- نوابخش ،مهرداد،اصول ومباني روش تحقيق علمي ،انتشارات پيام ديگر(اراك)تابستان 1380.

2- فخيمي ،فرزاد،سازمان مديريت ازتئوري ها،وظايف،مسئوليتها،انتشارات هستان زمستان 1379.

3- وايلز،جان،باندي جوزف،نظارت درمديريت راهنمايي مترجم محمدرضابهرنگي ،انتشارات كمال تربيت يا همكارنشرشهريورسال 1379.

4- دولان ،شيمون ال،اس شولر،رندال ،مديريت اموركاركنان ومنابع انساني مترجم محمدعلي طوسي ،محمدصائبي انتشارات مركزآموزش مديريت دولتي سال 1376.

5- دلاور،علي ،روشهاي تحقيق درعلوم تربيتي انتشارات دانشگاه پيام نورسال 1371.

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 96

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


دانلود پژوهشی بر نظارت مدارس
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد