دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهشی در اعتیاد

عنوان                                          صفحه
فصل اول: كليات تحقيق                         1
مقدمه                                        2
بيان مسئله                                   5
تعريف دانش آموز يش دانشگاهي                        6
اهميت و ضرورت تحقيق                             7
اهداف تحقيق                                     9
فرضيه هاي تحقيق                                 9
تعيين متغيرها                                   10
تعاريف عملياتي مفاهيم                              10
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                     12
تاريخچه مواد مخدر                               13
تاريخچه ترياك و مواد مخدر در ايران                    16
تاريخچه مصرف  هروئين در ايران                         18
قوانين ايران درباره اعتياد                            18
تاريخچه كنترل بين المللي مواد مخدر                    19
تاريخچه عملي تحقيق                              20
فصل سوم: روش تحقيق                              22
نوع تحقيق                                    23
ابزار اندازي گيري                               23
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                      24
جدول ها و نمودارها                                 25
فرضيه ها                                     42
فصل پنجم: نتيجه گيري                            47
خلاصه تحقيق                                   48
ارائه پيشنهادات                                 49
محدوديت هاي تحقيق                            49
محدوديتهايي كه در كنترل محقق است                      50
ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان              51
منابع و مآخذ                                    52

دانلود پژوهشی در اعتیاد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد