دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش اشتغال در زنان

دانلود پژوهش اشتغال در زنان

مقدمه

اشتغال  زنان حقي  برابر با نيازهاي  اقتصادي؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جامعه چندان كه بايد محوس نبوده است ازسوي  ديگر وجود اين  باوردرميان برخي از مردان كه نيازي به كارزنان نيست وجاي زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوري مرد در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند وفشار بيشتري راروي نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

فهرست مطالب

مقدمه

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي1

تاريخچه8

نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت12

طرح مسئله

جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل15

اشتغال زنان در جامعه21

بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال22

بهداشت24

انگيزه زنان در ورود به بازار كار25

موانع اشتغال36

هدف و ضرورت41

ديدگاه نظري49

عوامل مختلف تأثيرگذار

موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران60

عوامل فردي61

عوامل اجتماعي62

عوامل فرهنگي63

عوامل اقتصادي64

وضعيت حقوق و قوانين65

بحث و نتيجه گيري66

منابع و مأخذ     70

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برايجاد فشار رواني روي انها موجب  مي شود  كه  نرخ  فقر در جمعيت  زنان كه همواره  بيش ازمردان است  ثابت بماند ازسوي  ديگر هزينه هاي ملي صرف شده  براي تحصيلات وارتقاي  اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشيند و اين ركودهاي خانوادگي كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستركند اين درحالي است كه كارشناسان بانك جهاني برخلاف عقيده اين گروه از مردان درخاورميانه بشدت به اشتغال وكار زنان نيازاست. طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمان هاي بين المللي افزايش سطح اموزش گسترش جمعيت شهري و…

به طور قابل ملاحظه اي درديدگاه هايي مربرط به استقلال زنان درايران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نيمي ازپيكره جامعه در رفع مسائل بنيادي مانند بي سوادي ، افزايش بي رويه جمعيت و…موثرمي دانند،لزوم ايجاد زمينه هاي مساعد تري رابه لحاظ حقوقي،فرهنگي واقتصادي ياداور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقيق برنامه ريزي هاي اقتصادي واجتماعي كمك مي شود.

منابع و مأخذ:

آزاد ارمكي، تقي، پژوهش زنان، چاپ اول، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، تابستان 1381

سعيدي، دكتر خديجه، جامعه شناسي و اشتغال زنان، چاپ اول، موسسه فرهنگي انتشارات تبيان، تهران 77

كار، مهرانگيز، رفع تبعيض زنان، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران 1378

كار، مهر انگيز، زنان در بازار كار ايران، چاپ اول، انتشارات روشنگران، تهران1373

مريلين، مينگ، پاترشياهواك، زنان و مديريت رهبري، مترجم: دكتر سهراب خليلي شوريني، نشر مركز كتاب ماد، 1376

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 70

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


دانلود پژوهش اشتغال در زنان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد