دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل

دانلود کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با پاورپوینت

فهرست مطالب

معرفی نامه .. .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … .. ٢
خلاصھ طرح . .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … . ۵
مقدمه … … … …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ٩
ساختار بدن زنبور عسل .. … …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ١٢
ملکه… … … .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ١۶
زنبور کارگر . .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … .. ١٨
انواع زنبوران کارگر .. … … .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … ٢٠
آفات وبیماری ھای زنبور عسل ….. … … .. …. … … … … . …. … … … … . ٢
معرفی زنبور . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … . ٢٢
زنبور داری را از کجا باید شروع کنیم ؟ . … …. … … … … . …. … … … . ٢۴
انتخاب محل زنبورستان … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … . ٢۶
سرمایه گذاری ثابت … … … .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … .. ٣٣
ھزینھ ھای جاری طرح . … … …. … … … … . …. … … … … . …. … … … . ۴٢
محاسبھ سود و نقطھ سر بھ سر .. … … … .. …. … … … … . …. … … … … . ۵٣
دوره بازگشت سرمایه .. … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ۵۵
ھشدار … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ۵۶
بھترین زمان خرید جمعیت در ایران …. … .. …. … … … … . …. … … … … ۵٧
رفتار با زنبور عسل …… … .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ۵٩

زنبور عسل یکی ازحشرات مفید برای انسان است کھ متعلق بھ رده دوبالان می باشد. زنبور عسل خیلی پیش از انسان در روی زمین بوجود آمده و زندگی می کرده است . زنبور عسل حدود 150 میلیون سال قبل وجود داشتھ و مشغول زاد و ولد بوده است . منتھا با این تفاوت کھ در آن فاقد یک زندگی اجتماعی بوده و مثل خیلی از زنبورھای غیر عسلی امروزی ، زندگی انفرادی داشتھ و ھر زنبور لانھ مخصوص بخود را داشتھ و در آن زندگی می کرده است . کندو محلی است کھ زنبورھا در آن تولد یافتھ ، کار کرده ، خواھران و برادران خود را پرورش داده و مو اد غذایی لازمھ را در آن انبار و ذخیره می کنند . زنبور عسل دارای نژادھای مختلف است و ساختمان بدنی پیچیده ای دارند .

عسل حاوی بیش از ھفتاد ماده مفید برای بدن است . اساساًعسل از: گلوگز ،فروکتوز و منوساکارید ھا ساختھ شده است .ھمچنین عسل دارای آنزیم ھای مفید مانند : آمیلاز ھا ، سوکراز ، کاتالاز و… بوده و در رده بندی غذاھای سرشار از آنزیمھا مقام نخست را بھ خود اختصاص داده است . ضمن اینکھ مواد معدنی مختلفی مانند : کلسیم ، سدیم،پتاسیم ،منیزیم،آھن وکلر و … نیز در عسل یافت می شود .عسل بعنوان یک ماده کامل غذایی ھمچنین دارای انواع ویتامین ھا مالیک اسید) آلی ھای اسید، (K،E،C،B6،B5،B3،B2،B1) ،وینیک ،سیتریک ،لاکتیک و اگزالیک )و پروتیین ھا بوده و می تواند ٣١۵ تا ٣٣۵ کیلو کالری انرژی (بھ ازای ١٠٠ گرم )تولید نماید.

فرمت : پی دی اف +پاورپوینت | صفحات:66

 

دانلود کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد