دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه در عمل‌ نيروي‌ آسانسور بين‌ تيرهايي‌ كه‌ در اطراف‌ داكت‌ قرار داده‌ مي‌شون‌ وشاستي‌ آن‌ تيرها متصل‌ مي‌گردد منتقل‌ مي‌گردد اما از لحاظ‌ فني‌ در اطاقك‌ آسانسورتكيه‌گاه‌هايي‌ با حفر آسانسور قرار دارند و نيروي‌ وزن‌ اطاقك‌ به‌ اين‌ تكيه‌گاه‌ واردمي‌شود. نيروي‌ كلي‌ آسانسورهاي‌ معمولي‌ از چهار عدد نبشي‌ براي‌ دور باكس‌ آسانسوراستفاده‌ مي‌شود. اين‌ طبقات‌ به‌ تيرهاي‌ سقف‌ مهار مي‌گردند.سازه‌ آسانسور تنها از يك‌ وجه‌ به‌ سازه‌ اصلي‌ متصل‌ است‌. براي‌ طراحي‌ اتصالات‌آسانسور جدولي‌ داريم‌ كه‌ مثلاً ميگه‌ اگه‌ ظرفيت‌ آسانسور ما 6 يا 8 نفره‌ هست‌ از چه‌نبشي‌، از چه‌ ريل‌ راهنمايي‌…………..

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه

معمولاً از مدل‌ سازي‌ اثر آسانسور در etabs صرفنظر مي‌شود. چون‌ سازه‌آسانسور كاملاً جدا از سازه‌ مي‌باشد بهتر است‌ فنداسيون‌ آن‌ نيز بصورت‌ جداگانه‌طراحي‌ شود. چاله‌ آسانسور بايد در تمامي‌ موارد تعبيه‌ گردد ودر طراحي‌ پي‌ بايد محل‌چاله‌ آسانسور درنظر گرفته‌ شود.

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه

نحوه‌ مدل‌ كردن‌ چاله‌ آسانسور در SAFE:

چاله‌ آسانسور در نرم‌افزار Safe تنها به‌ صورت‌ يك‌ بازشو تعريف‌ شده‌ و باتوجه‌به‌ سادگي‌ طراحي‌ دستي‌ آن‌ امكانپذير است‌. همچنين‌ در پي‌هاي‌ گسترده‌ با تنظيمات‌ دربخش‌ Detailing مي‌توان‌ آرماتورهاي‌ گوشه‌هاي‌ بازشو را مطابق‌ آيين‌ نامه‌ بدست‌ آود.چون‌ نرم‌افزار SAFE قادر به‌ طراحي‌ در حالتي‌ كه‌ در پي‌ اختلاف‌ تراز وجود دارد، نيست‌و سطح‌ را در يك‌ تراز درنظر مي‌گيرد… شايد بهترين‌ راه‌ طراحي‌ دستي‌ چاله‌ آسانسورباشد، ولي‌ چون‌ چاله‌ آسانسور ابعاد كوچكي‌ دارد مي‌توان‌ عملكرد آن‌ را با پي‌ يكنواخت‌درنظر گرفت‌ و پي‌ را كلاً در يك‌ تراز طراحي‌ كرد… اگر ابعاد چاله‌ آسانسور بزرگ‌ باشد به‌صورتي‌ كه‌ عملكرد آن‌ مجزا از پي‌ باشد مي‌توان‌ چاله‌ را به‌ صورت‌ يك‌ پي‌ مجزا درنرم‌افزار مدل‌ و طراحي‌ كرد.

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه

تصوير زير شماتيك‌ كلي‌ روند آناليز طراحي‌ آسانسور را نشان‌ مي‌دهد:

مقادير ورودي‌ سيستم‌ شامل‌ موارد زير مي‌باشد:

1- نوع‌ ساختمان‌ (مسكوني‌، تجاري‌، بيمارستاني‌، مدرسه‌ و غيره‌)

2- تعداد كل‌ طبقات‌

3- تعداد طبقات‌ جمعيت‌ دار

4- اگر واحد غيرمسكوني‌ است‌ تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهاي‌ هر طبقه‌ ودر غير اين‌ صورت‌ مساحت‌ مفيد هر طبقه‌

5- جمعيت‌ هر طبقه‌

6- كل‌ تراول‌ (طول‌ مسير حركت‌ آسانسور)

7- ارتفاع‌ طبقات‌

8- در صورت‌ خاص‌ بودن‌ ساختمان‌ (مهدكودك‌، خانه‌ سالمندان‌، معلولين‌ و…)

پس‌ از كسب‌ اطلاعات‌ بالا پردازش‌هاي‌ زير مي‌بايست‌ بر روي‌ آنها و يا جداگانه‌انجام‌ پذيرد:

1- تعيين‌ جمعيت‌ كل‌

2- تعيين‌ جمعيت‌ در زمان‌ ترافيك‌

3- زمان‌ انتظار براي‌ دريافت‌ سرويس‌ (Interval)

4- زمان‌ يك‌ سفر كامل‌ Round Trip time

پارامترهاي‌ مهم‌ مؤثر در محاسبه‌ زمان‌ يك‌ سفر كامل‌:

– زمانهاي‌ پياده‌ و سوار شدن‌

– زمانهاي‌ پرش‌

خروجي‌هاي‌ زير پس‌ از پردازش‌:

تعداد آسانسور سرعت‌ آسانسور

ظرفيت‌ آسانسور

نوع‌ كنترل‌:

– گروهي‌ و تعداد آن‌

– مجزا

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه

پس‌ از آناليزهاي‌ بالا طراحي‌ آسانسور در سه‌ مرحله‌ زير انجام‌مي‌پذيرد – استاندارد موردنظر در طراحي‌EN81 مي‌باشد.

پس‌ از آناليز ترافيك‌ و بررسي‌ محدوديتهاي‌ ابعادي‌ كه‌ براساس‌ فرم‌ صفحه‌ بعداطلاعات‌ اوليه‌ آن‌ از طريق‌ بازديد از محل‌ و يا نقشه‌هاي‌ ابعادي‌ و مشاوره‌ با كارفرماصورت‌ مي‌گيرد، امر طراحي‌ آسانسور صورت‌ مي‌گيرد.

فاز اول‌: بررسي‌ و تعيين‌ ابعاد و اندازه‌ها

فاز دوم‌: بررسي‌ و تعيين‌ مشخصات‌ فني‌ قطعات‌

فاز سوم‌: تهيه‌ نقشه‌هاي‌ اجرايي‌ جهت‌ عمليات‌ نصب‌ و راه‌ اندازي‌

فاز اول‌ طراحي‌: طراحي‌ ابعاد و اندازه‌ها

پس‌ از انتخاب‌ آسانسور مناسب‌ از نظر تعداد، سرعت‌ و ظرفيت‌ كه‌ با بررسي‌محاسبات‌ ترافيكي‌ و محدوديتهاي‌ ابعادي‌ صورت‌ پذيرفت‌، براساس‌ جدول‌ ابعاد واندازه‌هاي‌ مطابق‌ مقررات‌ EN81 و توصيه‌هاي‌ ISO كه‌ در صفحات‌ بعد آمده‌ است‌. سعي‌مي‌شود مناسبترين‌ ابعاد و اندازه‌ها انتخاب‌ گردد. شايان‌ ذكر است‌ ابعاد و اندازه‌هاي‌ ارائه‌شده‌ صرفاً براي‌ آسانسورهاي‌ معمولي‌ و استاندارد مي‌باشد. در شرايط‌ خاص‌ وآسانسورهاي‌ گرد، آسانسورهاي‌ پاناروما (شيشه‌اي‌) و يا آسانسورهاي‌ صنعتي‌، ابعاد واندازه‌ها براساس‌ شرايط‌ موجود تعيين‌ مي‌گردد. اما همواره‌ سعي‌ مي‌شود مقررات‌EN81 براي‌ ميزان‌ فضاي‌ هر مسافر (مساحتها) رعايت‌ گردد.

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :84

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

 

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد