خانه » گزارش کارآموزی » دانلود کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی
دانلود کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

دانلود کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

مقدمه:
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:
محل کارآموزی من واقع در فولادشهر ، محله A/2  پشت کلینیک آریا با نام دفتر اسناد رسمی ۰۰۰ می باشد.همان طور که می دانید این دفترخانه ها با توجه به جمعیت هر شهر به تعدادشان افزوده می شود.یعنی به ازای هر ۱۵۰۰۰ نفر یک دفترخانه اسناد رسمی می توان زد.باتوجه به جمعیت فولادشهراکنون۴ دفترخانه در حال خدمت رسانی است. اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر می باشد ۱ :
۱-     دفتر اسناد رسمی ۲- دفتر املاک ۳- دفتر ثبت موقوفات ۴- دفتر نماینده املاک ۵- دفتر گواهی امضاء ۶- دفتر سپرده ها ۷- دفتر توزیع اظهار نامه ها ۸- دفتر املاک مجهول المالک ۹- دفتر ثبت شرکت ها ۱۰- دفتر ثبت قنوات ۱۱-دفتر املاک توقیف شده ۱۲-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه
ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت ها تثبیت می شود و حتی اگر سال ها از یک معامله بگذرد کسی نمی تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی گیرند. ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک شان را رسمی نمی کنند، چون هنوز سیستم ریش سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته اند حالاپله های محاکم را بالاو پایین می روند. همه ما، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی هستیم آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می شود. معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی وجه تمایز و برتری ثبت شدن در دفترخانه ها را می رساند و  مردم باید باورکنند که تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه هاست.

دانلود کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

فهرست مطالب  فصل اول: ۴
مقدمه: ۴
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: ۴
امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: ۵
خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: ۵
فصل دوم: ۶
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: ۶
ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری: ۶
بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: ۹
چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: ۹
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: ۹
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: ۹
ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران. ۱۰
دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند: ۱۱
وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر : ۱۲
مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌: ۱۲
مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را  باید رعایت کنند: ۱۴
شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود: ۱۴
شرایط و اصول مترجمین رسمی: ۱۵
ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده‌باشد: ۱۵
به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد: ۱۵
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود ۱۶
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود ۱۶
اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود: ۱۷
امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی: ۱۸
وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌: ۱۸
درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد: ۱۹
تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: ۱۹
از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌۵۴ مصوب‌۲۵ ۴ ۵۴-مصوب‌۲۸ ۲ ۱۳۷۳) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌۵۴ قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ ۴ ۱۳۵۴ به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد: ۲۰
تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۵: ۲۰
تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۹۰ : ۲۰
تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌: ۲۴
الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌: ۲۴
ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر: ۲۴
مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌: ۲۵
فصل سوم: ۲۶
تشریح روند کار و ارایه خدمات: ۲۶
گواهی امضاء. ۲۶
گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: ۳۲
حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : ۳۴
همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: ۳۵
امضای دیجیتال چیست: ۳۵
صدور اجرایه: ۳۶
تنظیم اسناد انتقال اجرائی. ۳۹
روش صدور سند مالکیت المثنی: ۴۰
روش صدور سند مالکیت بنام وراث.. ۴۱
روش قبول درخواست ثبت املاک: ۴۲
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک… ۴۳
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: ۴۴
فک رهن جزء مشاع از وثیقه. ۴۵
ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ ۴۶
صلح نامه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد ۴۷
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی. ۴۹
تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: ۵۰
روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۵۲
فصل چهارم: ۵۳
جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: ۵۳
یک پیشنهاد: ۵۷
استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها  و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم  ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: ۵۷
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: ۵۹
منابع: ۷۰
فهرست: ( دوستان  توجه کنید ) ( حتما” بخوانید ). ۷۳
فصل اول:
مقدمه:
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:
محل کارآموزی من واقع در فولادشهر ، محله A/2  پشت کلینیک آریا با نام دفتر اسناد رسمی ۰۰۰ می باشد.همان طور که می دانید این دفترخانه ها با توجه به جمعیت هر شهر به تعدادشان افزوده می شود.یعنی به ازای هر ۱۵۰۰۰ نفر یک دفترخانه اسناد رسمی می توان زد.باتوجه به جمعیت فولادشهراکنون۴ دفترخانه در حال خدمت رسانی است. اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر می باشد ۱ :
۱-     دفتر اسناد رسمی ۲- دفتر املاک ۳- دفتر ثبت موقوفات ۴- دفتر نماینده املاک ۵- دفتر گواهی امضاء ۶- دفتر سپرده ها ۷- دفتر توزیع اظهار نامه ها ۸- دفتر املاک مجهول المالک ۹- دفتر ثبت شرکت ها ۱۰- دفتر ثبت قنوات ۱۱-دفتر املاک توقیف شده ۱۲-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه
ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت ها تثبیت می شود و حتی اگر سال ها از یک معامله بگذرد کسی نمی تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی گیرند. ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک شان را رسمی نمی کنند، چون هنوز سیستم ریش سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته اند حالاپله های محاکم را بالاو پایین می روند. همه ما، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی هستیم آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می شود. معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی وجه تمایز و برتری ثبت شدن در دفترخانه ها را می رساند و  مردم باید باورکنند که تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه هاست.
امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی:
دفترخانه اسناد رسمی ، واحد وابسته به دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود.سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
اداره امور دفترخانه اسناد رسمی ، به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظرکانون مشورتی سردفتران به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۵۴

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است