دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارآموزی رایگان شرکت گاز

دانلود کارآموزی رایگان شرکت گاز

دانلود کارآموزی رایگان شرکت گاز محل اول :شرکت ساختمانی عمران سازان که نقشه های اجرایی در آن محل تهیه میشود محل دوم:که کارگاه و محل اجرای پروژه میباشد محیط کار یک شرکت ساختمانی میباشد که طراحی نقشه ها و کار های پروژه را د رآن محل انجام میدهیم که دارای انواع لوازم جهت کشیدن نقشه ها وانجام پروژه ها میباشد که شامل کامپیوتر.لوازم که در این کار مورد استفاده قرار میگیردبعد از تهیه ی نقشه ها به محل پروژه رفته وکار های اجرایی از قبیل کار های تاسیسات وتجهیزات. گاز رسانی.علمک گذاری وپیمان کاری ساختمان انجام میپذیرد…………

عملیات اجرایی بر روی لوله های گاز دار و در محیط های گازی :

دانلود کارآموزی رایگان شرکت گاز

دانلود کارآموزی رایگان شرکت گاز

عملیات تایین   TIEE-IN

عملیات هاتپ   HOT TAPPING

تعمیرات کلی بر روی خطوط گاز دار

عملیات تمیز کاری فیلتر های گازی و پیکرانی

تخلیه هوا و تزریق گاز در شبکه های جدیدالاحداث

دانلود کارآموزی رایگان شرکت گاز

در این مدت کارورزی فعالیتی که داشتیم اول ازهمه نقشه های اجرایی را با کامپیوتر طراحی کرده و بعد از به تایید رسیدن به مرحله ی اجرا رفته و کاراجرا شروع میشود.در محل اجرا ازانواع لوازم استفاده میشود که شامل لوازم گاز رسانی انواع علمک ها ولوله های گاز در اندازه ها و شکل های مختلف وبرای باز دید از انواع پروژه های اجرا شده به محل پروژه رفته و بازدید به عمل می اید که شامل کار های تاسیساتی وتجهیزاتی میباشددر این کارگاه از انواع لوله ها در ابعااد و اشکال مختلف انواع علمک.لوازم نصب وتعمیر لوله های گاز .انواع کنتور های گاز استفاده گردیده که هر کدام عملکرد خاصی دارد….
لوله ها:برای انتقال گاز به محل مورد نظر که ممکن است مسکونی.تجاری و یا اداری باشد.

دانلود کارآموزی رایگان شرکت گاز

لوازم نصب و تعمیر:ازانواع لوازم جهت نصب استفاده میشود مانند انواع بست ها جهت نگه داری لوله ها
انواع کنتور های گاز:کنتور گاز در محلی نصب میشود که بعد از ان لوله های گاز جهت مصرف تقسیم بندی میشود.
کار کنتور جهت تعیین میزان مصرف گاز مورد استفاده قرار میگیرد .و برای تنظیم فشار گاز از ژیگلاتور استفاده می شود.از این دوره ی کارورزی اموزش های فراوان ومختلفی را آموختیم که از قبیل طراحی نقشه های اجرایی گاز رسانی و تاسیسات وپیمانکاری ساختمان.نقشه خوانی .(طرح و اجرا) انواع لوازم نقشه کشی مانند نرم افزار اتوکد که نقشه ها با اتوکد طراحی میشود.انواع لوازم اجرای پروژ و یاد گیری نوع لوله کشی گاز و گاز رسانی به محل مورد نظر اشنایی پیدا کرده و کار شد………………..

 

دکمه دانلود