دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارآموزی مجتمع پتروشيمي اراك آزمايشگاه GC

کارآموزی مجتمع پتروشيمي اراك آزمايشگاه GC
فهرست مطالب
فصل اول : آشنايي كمي با مجتمع پتروشيمي اراك
1-1 تاريخچه و انگيزه احداث
1-2 اهميت توليدات مجتمع
1-3 خوراك مجتمع
1-4 نيروي انساني
1-5 مصارف توليدات مجتمع
1-6 موقعيت جغرافيايي
1-7 واحدهاي مجتمع
1-8 دستاوردهاي مهم مجتمع
1-9 حفظ محيط زيست
1-10 اسكان و امكانات رفاهي
1-11 مجتمع پتروشيمي اراك
فصل دوم : گازكروماتوگرافي
2-1 مقدمه
2-2 تاريخچه
2-3 مزاياي كروماتوگرافي
2-4 اصول دستگاه
2-5 سيستم كروماتوگرافي
2-5-1 گاز حامل
2-5-2 كنترل جريان
2-5-3 اندازه گيري جريان
2-5-4 وارد كردن نمونه
2-5-5 ستون
2-5-6 آون
2-5-7 پيل آشكار ساز
2-5-8 دما
2-5-9 ثبات
2-5-10 شناسايي اجزاء يك مخلوط
فصل سوم : انژكتورها
3-1 مقدمه
3-2 انژكتورهاي Split
3-2-1 حجم انژكتور
3-2-2 دماي انژكتور
3-2-3 لوله تزريق انژكتورهاي Split
3-3 انژكتورهاي Splitless
3-3-1 لوله تزريق انژكتورهاي Splitless
3-3-2 دماي انژكتور و استفاده صحيح از سرنگ تزريق
3-4 انژكتورهاي On –column
3-4-1 چند نكته مهم
3-4-2 امتيازات روش تزريق On –column
3-5 انژكتورهاي مستقيم
3-5-1 تبديل انژكتورهاي ستون هاي پر شده به انژكتورهاي مستقيم
3-5-2 لوله تزريق انژكتور مستقيم
3-6 سپتوم انژكتور
3-7 تمييز كردن انژكتور
فصل چهارم : ستون ها
4-1 مقدمه اي بر مبحث ستون هاي پرشده
4-2 نگهدارنده هاي جامد
4-2-1 اثرات سطحي نگهدارنده جامد
4-2-2 اندازه ذرات
4-3 فاز مايع
4-3-1 شرايط فاز مايع
4-3-2 گزينش فاز مايع
4-3-3 درصد فاز مايع
4-4 دماي ستون
4-5 تهيه جامد پوشانده شده
4-6 مقدمه اي بر مبحث ستون هاي موئين
4-7 وارد كردن نمونه
4-8 لوله هاي سيليس گداخته
4-9 پوشش پلي ايميدي
4-10 حدود دمايي ستون
4-11 فازهاي ساكن ستون هاي موئين
4-11-1 انتخاب فاز ساكن
4-11-2 فازهاي ساكن معادل (هم ارز)
فصل پنجم : آشكارسازها
5-1 مقدمه
5-2 گاز جبراني
5-3 حساسيت آشكارساز
5-4 گزينش پذيري
5-5 دامنه خطي بودن پاسخ آشكارساز
5-5-1 آشكارساز هدايت حرارتي يا كاتارومتر
5-5-2 آشكارساز بر پايه يونش
5-5-3 آشكارساز يونش شعله اي
5-5-4 آشكارساز يونش سطح مقطعي
5-5-5 آشكارساز يونش آرگون
5-5-6 آشكارساز يونش هليم
5-5-7 آشكارساز يونش قليايي
5-5-8 آشكارساز يونش نوري
5-5-9 آشكارساز نورسنجي
5-5-10 آشكارساز هدايت الكتروليتيكي
5-5-11 آشكارساز بر پايه دانسيته گاز
5-5-12 آشكارساز الكترون ربا
5-5-13 آشكارساز پلاسماي امواج ميكرو
5-5-14 آشكارساز انتگرالي
فصل ششم : عملكرد واحدها
6-1 واحد 2- اتيل هگزانول
6-1-1 فرايند توليد 2- اتيل هگزانول
6-1-2 عرضه محصولات
6-1-3 اهميت واحد 2- اتيل هگزانول
6- 2 واحداتانول آمين
6-2-1 فرايند توليد اتانول آمين
6-2-2 عرضه محصولات
6-2-3 اهميت واحد اتانول آمين
6-3 واحد اتوكسيلات
6-3-1 فرايند توليد اتوكسيلات
6-3-2 اهميت واحد اتوكسيلات…………………..

دانلود کارآموزی مجتمع پتروشيمي اراك آزمايشگاه GC
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد