دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارآموزی وکالت (حقوقي، كيفري، خانواده، اطفال، تجديدنظر)

دانلود کارآموزی وکالت (حقوقي، كيفري، خانواده، اطفال، تجديدنظر)
فهرست مطالب
پيشگفتار 1
بخش اول : امور حقوقي 2
غبن فاحش 3
الزام به ايفاي تعهد 12
مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي 16
فسخ قرارداد اجاره 19
صدور حكم به جهت وصول مهريه از ماترك و احتساب هزينه دادرسي 23
فسخ قرارداد بيع 27
رفع مزاحمت و ممانعت از حق 30
احضار از پرداخت محکوم به 32
تخلیه مورد اجاره 34
الزام به تنظیم سند رسمی 38
ابطال رأی داور مرضی الطرفین 44
تجویز انتقالمنافع 50
تجویز تعدیل اجاره بها 52
تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع 55
موت فرضی 58
تحریر مهر و موم ترکه 61
تغییر نام شناسنامه 63
تنفیذ وصیت نامه 65
تقاضای صدور گواهی افراز 68
خلع ید 70
فروش مال غیر 72
فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه 75
تخلیه 79
تخلیه مورد اجاره 81
فصل دوم: امور کیفری
خیانت در امانت تصرف مال غیر 86
جعل 88
اعمال ماده 696 90
قتل غیر عمد 92
فریب در ازدواج 94
آزادی مشروط و تخفیف مجازات 96
ترک انفاق 98
جعل سوء استفاده از امتیازات 100
صدور چک بلامحل خیانت در امانت 105
تصرف عدوانی و فروش مال غیر 109
ربا خواری 112
فصل سوم: امور خانوادگی
فسخ نکاح 115
مطالبه نفقه و تعیین نفقه 117
ازدواج مجدد 119
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح 121
اجازه ازدواج مجدد 123
تقاضای صدور گواهی عدم سازش 125
صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م 133
طلاق توافقی 140
تقلیل نفقه 142
اثبات زوجیت 144
قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه 147
افزایش نفقه فرزندان 151
فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
ایفای تعهد 153
رفع رطوبت 165
الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین 171
استرداد شیربها 176
مطالبه وجه 180
استرداد سند مالکیت 184
ابطال اجرائیه 190
الزام به ساختن مقبره 196
فصل پنجم: اطفال
رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد 208
توهین و اهانت به مأمورین 212
شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی 215
ایراد ضرب و جرح عمدی 217
فصل ششم: اجرای احکام کیفری
مزاحمت تلفنی 222
تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی 225
کیف ربایی 232
سرقت مسلحانه 236
سرقت مقرون به آزار 239
تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره 243
تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) 251
برگزاری پارتی و شرب خمر 259
لواط 264
فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین 268
قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی 270…………..

دانلود کارآموزی وکالت (حقوقي، كيفري، خانواده، اطفال، تجديدنظر)
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد