دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه

کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه

بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي شود .تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي شود . اگرچه در بيشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است ؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست …………………..

کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه

فهرست مطالب

چکیده   1
مقدمه  2
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران  3
گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق  4
گفتار دوم : بررسی آماری  5
1.  مبحث اول :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی  5
2.  مبحث دوم :  فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد   5
3.  مبحث سوم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم  6
4.  مبحث چهارم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار  7
5.  مبحث پنجم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری    7
6.  مبحث ششم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری  8
7.  مبحث هفتم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی   8

کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه

گفتار سوم : نتایج بررسی  9
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه  10
گفتار اول : تعاریف  11
1.  مبحث اول : عوامل اجتماعی    11
2.  مبحث دوم : طبقه اقتصادی   11
3.  مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان  12
بند اول  12
بند دوم   12
4.  مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان  12
5.  مبحث پنجم : عوامل روان شناختی  13
6.  مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری  14
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه  17
گفتار اول : سطوح پیشگیری  18
1.  مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم  18
2.  مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا  19
3.  مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر  19

کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه

گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری  19
پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا   20
1.  استراتژی های خانواده گرا  20
جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری  21
2.  استراتژی جامعه گرا  22
جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان  22
3.  استراتژی های پایشی   22
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری  23
1.  بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده  23
2.  بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان  25
3.  بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند  26
نتایج تحقیق   27
پی نویس ها  28
منابع   29………….

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :33

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/” size=”large” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” target=”_blank”]دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد