دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی شروط نامشروع در قراردادها

دانلود کارتحقیقی شروط نامشروع در قراردادها

دانلود کارتحقیقی شروط نامشروع در قراردادها حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی شروط نامشروع در قراردادها آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی متجلی شده است……

 

دانلود کارتحقیقی شروط نامشروع در قراردادها

فهرست مطالب

مقدمه۱

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع…………. ۳

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط» ۷

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴

بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴

نتیجه۸۶

فهرست منابع۸۹

دانلود کارتحقیقی شروط نامشروع در قراردادها

«منافع فارسی»

دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول ۱۳۷۱

دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول ۱۳۶۸

دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد۱و ۴، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، ۱۳۶۸

حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۶

دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم ۱۳۷۱

 

 

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۳۳

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-greenish” target=”_blank”]ّبرای مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]برای دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود کارتحقیقی شروط نامشروع در قراردادها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد