ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریها
دانلود کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریها

دانلود کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریها

مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

چکیده
این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز
عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر ۱۳ ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر ۹ دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

دانلود کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریها

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول: نحوه انتقال بیماری
گفتار اول: انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم: راههای پیشگیری
گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری
مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز
گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم: مرحله نهایی بحران
مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب ۱۳۰۴
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲
د) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول: اپیدمیولوژی
مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال
گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم: انتقال از طریق جنس
گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی
گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم: سایر راههای انتقال
فصل دوم: هپاتیت چیست؟
مبحث اول: هپاتیت نوع A
مبحث دوم: هپاتیت نوع B
گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد
گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟
الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم : هپاتیت C
مبحث چهارم: هپاتیت D
گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل…
گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری
مبحث اول: قتل عمد
مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه
گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
الف) فرض علم مجنی علیه
ب) فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم: ابراء جانبی
گفتار اول: حکومت اصل صحّت
مبحث ششم: تعیین ارش
مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
چکیده
این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز
عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر ۱۳ ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر ۹ دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.
ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.
در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.
هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان ۵۰% بیش از رقم پیش بینی شده در سال ۱۹۹۱، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی ۲۰ سال آینده ۷۰ میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.
قسمت دوم :
در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :
جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.
در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.
در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی  مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.
در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.
بخش اول
تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
اولین موارد بیماری در ژوئن ۱۹۸۱ در بین افراد هم جنس بازی در آمریکا که شیوع مارکوم کابوزی (نوعی سرطان پوست) و پنومونی (ذات‌الریه) به علت پنوموسیتیس در آنها بیش از حد انتظار بود شناسایی شد و در ایران اولین مورد بیماری در سال ۱۳۶۶ در یک کودک ۶ ساله که فرآورده‌های خونی وارداتی استفاده می‌کرد مشاهده گردید.
ویروس عامل بیماری برای اولین بار در اواسط سال ۱۹۸۳ شناسایی و کشف شد و در اوایل سال ۱۹۸۴ دانشمندان گزارش جامعی در مورد آن منتشر کردند. در ماه مارس ۱۹۸۵ اولین آزمایش برای تجسس آنتی بادی (پادتن) HIV در آمریکا مورد تایید قرار گرفت و در مارس ۱۹۸۷ اجازه مصرف آزمایشی داروی زیدوو دین در بیماران داده شد.
بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌ها تا پایان سال ۲۰۰۳ در جهان ۴۲ میلیون زن، مرد و کودک حاصل (HIV) مبتلا به ایدز بوده‌اند و ۲۶ میلیون نفر نیز به علت این بیماری فوت کرده‌اند. همچنین ۵ میلیون انسان در سال ۲۰۰۲ به HIV آلوده گشته‌اند و در همین سال ۱/۳ میلیون زن و مرد و کودک به خاطر ایدز جان خود را از دست داده‌اند، تعداد مبتلایان و حاملین ویروس HIV در ایران تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۱، ۴۸۶۳ نفر گزارش شده است.
هر چند ایدز در همه جای دنیا دیده می‌شود لیکن شیوع این بیماری در آفریقا بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است به نحوی که بیش از ۷۰% بزرگسالان و ۸۰% کودکان حامل HIV و بیش از ۷۵% از موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به این قاره می‌باشد.
در کشورهای پر درآمد به علت درمان موثر، بیماران مدت بیشتری زنده نگه داشته می‌شوند در نتیجه مرگ و میر ناشی از ایدز در این کشورها کاهش یافته است.
در منطقه مدیترانه شرقی وسعت این بیماری بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است لیکن شیوع ایدز در این منطقه در حال افزایش می‌باشد.
بر طبق گزارشات تا پایان شهریور سال ۸۱ تعداد آلودگان به HIV و مبتلایان به ایدز در منطقه مدیترانه شرقی بالغ بر هفتصد هزار نفر بوده است ولیکن به علت عدم کشف عده زیادی از مبتلایان آمار افراد مبتلا آلوده بسیار بیشتر خواهد بود تا جایی که تخمین زده می‌شود به ازای گزارش هر بیمار مبتلا به ایدز ۵۰ تا ۷۰ نفر دیگر نیز به HIV مبتلا هستند.
وضعیت ایدز در جهان تا سال ۲۰۰۲ و برگرفته از فصلنامه علمی آموزش دانشکده بهداشت :
تعداد انسانهایی که با ایدز زندگی می‌کنند : ۴۲ میلیون نفر
مردان مبتلا به ایدز : ۴/۱۹ میلیون نفر
زنان مبتلا به ایدز ۲/۱۹ میلیون نفر
کودکان زیر ۱۵ سال مبتلا ایدز ۲/۳ میلیون نفر
تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در سال ۲۰۰۲    ۳/۵ میلیون نفر
تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در هر روز ۱۵۰۰۰ نفر
مجموع افرادی که در سال ۲۰۰۱ به علت ایدز مردند ۳ میلیون نفر
مجموع افرادی که در سال ۲۰۰۲ به علت ایدز مردند ۱/۳ میلیون نفر
مبحث اول : نحوه انتقال بیماری
مایعات بدن افراد آلوده، شامل خون، منی، ترشحات مهبل، شیر و بزاق افراد آلوده حاوی ویروس آزاد (HIV) یا سلولهای محتوی ویروس می‌باشند. بنابراین HIV می‌تواند از طریق :
– تماس جنسی
– سوزنهای مشترک
– انتقال خون یا فرآورده‌های خونی
– عبور از جفت یا عبور از کانال زایمانی و شیرداران انتقال یابد.
شواهد قطعی در مورد انتقال عامل بیماری‌زا از طریق خون و مایع منی وجود دارد ولی در مورد انتقال ویروس از طریق سایر مایعات بدن شواهد قطعی وجود ندارد.
گفتار اول : انتقال از مادر به کودک
اکثر کودکان مبتلا، در زمان حاملگی یا حوالی تولد از طریق مادر، آلوده گشته‌اند، زودترین زمان برای انتقال ویروس در هفته ۱۵ بارداری می‌باشد.
همچنین ممکن است مادر آلوده بعد از زایمان با شیر دادن به نوزادش موجب آلوده شدن او گردد.
گفتار دوم : انتقال از راه خون و تزریق
HIV می‌تواند ضمن انتقال خون یا گرفتن یک عضو پیوندی از فرد آلوده منتقل شود همچنین یکی از علل شایع انتقال ویروس در بین معتادان تزریقی استفاده از سرنگ یا سوزن مشترک می‌باشد. فرو رفتن اتفاقی سوزن آلوده در بدن افراد سالم نیز (بویژه در بین پرسنل پزشکی) منجر به بروز مواردی از عفوت شده است البته خطر آلودگی در چنین مواردی کمتر از ۵/۰ درصد می‌باشد.
گفتار سوم : انتقال از طریق تماس جنسی
ویروس می‌تواند از مرد به مرد، از مرد به زن، و از زن به مرد انتقال یابد. خطر انتقال از مرد به مرد و به خصوص در شخصی که این عمل روی او انجام می‌گیرد بیشتر است احتمال انتقال در یک رابطه جنسی بین یک درصد تا یک در هزار گزارش شده است. همچنین امکان انتقال عفونت از زن آلوده به مرد سالم به مراتب کمتر از انتقال مرد آلوده به زن سالم است. ابتلا به سایر بیماری‌های مقاربتی همراه با زخم در دستگاه تناسلی، خطر آلودگی به ویروس را در طی مراقبت افزایش می‌دهد (این بیماری‌ها شامل سینلیس و شانکرنرم می‌باشد).
عفونت با HIV از راههای زیر منتقل نمی‌گردد :
– تماس‌های عادی و روزمره با افراد مبتلا مثل همکاران یا زندگی در یک منزل مشترک
– استفاده از لوازم شخصی و غذا خوری فرد مبتلا
– استفاده از توالت، حمام و استخر فرد مبتلا
– سرفه کردن، عطسه کردن، دست دادن و بوسیدن (در صورت عدم تبادل بزاق)
– همچنین شواهدی حاکی از انتقال ویروس از طریق آب وغذا و هوا و گزش حشرات در دست نیست. زیرا هنگام گزش، خون فرد قبلی را به بدن فرد بعدی تزریق نمی‌کند و تنها بزاق خود را به بدن فرد وارد می‌نماید پس بنابراین امکان انتقال ویروس از طریق گزش حشرات وجود ندارد.
مبحث دوم : چگونگی عملکرد ویروس ایدز
ایدز (سندرم نقص ایمنی اکتسابی) بر اثر ویروس HIV که نوعی ویروس از گروه رتر و ویروس و خانواده انتی ویروس می‌باشد ایجاد می‌شود.
HIV ویروس پوشش داراست که ژنوم آن از دو رشته یکسان RNA تشکیل شده است. دو نوع ویروس HIV وجود دارد HIV نوع I و HIV نوع II .
هر دو نوع ویروس فوق سبب سندرم ایدز در انسان می‌شوند لیکن عفونت‌های ناشی از HIV نوع ۲ از شدت و انتشار اندکی برخوردار می‌باشند و اغلب در غرب آفریقا دیده می‌شوند در حالی که HIV نوع I انتشار جهانی دارد.

فرمت : word | صفحات:۸۵
*************************
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است