دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی  کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد . در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

فهرست مطالب
پیشگفتار  1
چکیده مطالب  2
فصل اول : کلاهبرداری  3
مبحث اول : کلیات  4
1- مقدمه  4
2- تاریخچه کلاهبرداری  5
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان  6
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی  7
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 7
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی  8
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری  8
8- تعریف جرم کلاهبرداری  8

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری  10
گفتار اول : عنصر قانون  10
گفتار دوم : عنصر   مادی  10
الف) رفتار مادی فیزیکی  10
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای  10
ج ) نتیجه حاصله  11
گفتار سوم : عنصر روانی  12
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری  13
الف ) شرکت در کلاهبرداری  13
ب ) معاونت در کلاهبرداری  13
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری  14
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری  15
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند  17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
18

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث اول : کلیات  19
1- تاریخچه استعمال چک در جهان  19
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری  19
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی  19
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی  19
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک  20
6- انواع چک  20
مبحث دوم : جهات کیفری چک  21
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک  21
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست  23
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی  23
1- عنصر قانونی  23
2- عنصر مادی  23
1-2) عمل فیزیکی  23
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم  24
3-2) نتیجه حاصله  24
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی  24
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی  25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  27

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث اول : مقدمه  28
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری  28
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه  29
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) 30
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی  31
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان  31
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری  35
1-  جدول 1-3)  35
2- جدول 2-3)  36
3- جدول 3-3) 36
4- جدول4-3) 37
5- جدول5-3) 37
6- جدول6-3) 38
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها  40

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب  40
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )  43
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری  44
جدول 1- 4 )  45
مبحث دوم : نتیجه گیری  46
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .  47
منابع و ماخذ 48…………..

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :55

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/” size=”large” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” target=”_blank”]دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

 

دانلود کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد