دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست

گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست

گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست امروزه انرژی الکتریکی بیش از انواع دیگر انرژی مورد استفاده قرار می گیرد, بدون انرژی الکتریکی کاربرد وسایل روشنایی و صنعتی وخانگی غیر ممکن است, به علاوه در بیشتر وسایل نقلیه مانند قطارها واتوبوس های برقی انرژی الکتریکی نقش مهمی بازی می کند, به این ترتیب می توان گفت انرژی الکتریکی تقریبا در همه جا به کار می رود.رشد شهرنشینی وتوسعه صنعت واستفاده از تجهیزات و ماشین آلات گوناگون برقی موجب افزایش روزافزون نیروگاه های مختلف و تولید انرژی الکتریکی درهمه کشورهای جهان از جمله ایران شده است .

گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست

فهرست مطالب
مقدمه ای برشبکه برق رسانی۷
فصل اول: دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس۸
(۱-۱ موقعیت جغرافیائی ومشخصات۹
(۲-۱ پرسنل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس۹
(۳-۱ حوزه جغرافیائی وعملیاتی دیسپاچینگ فوق توزیع۱۰
(۴-۱ پروژه دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس۱۰
(۵-۱ وظایف و مسئولیت های مرا کز دیسپاچینگ فوق توزیع۱۲
(۶-۱ نمودارسلسله مراتبی مراکزدیسپاچینگ درمعاونت تولید وانتقال نیرو۱۴
فصل دوم:آموخته های کارآموزی۱۵
(۱-۲ تعاریف واصطلاحات۱۶
(۲-۲ تئوری ومباحث نظری۱۹
(۳-۲ گزارش ما نورها واعلام عیب ها۲۰
فصل سوم:ادوات وتجهیزات پست۲۱
بخش اول- کلیدهای فشارقوی۲۲
(۱-۱-۳ کلیدهای بدون باریا سکسیونر۲۳
موارد استفاده سکسیونر۲۴
انواع سکسیونر۲۴
انتخاب سکسیونرازنظرنوع ومشخصات۲۶
(۲-۱-۳ کلید قابل قطع زیربارکم یا سکسیونر قابل قطع زیربار۲۶
موارد استفاده ازسکسیونرقابل قطع زیربار۲۷
(۳-۱-۳ مدارشکن یا دیژنکتور(Circuit Breaker28
فرآیند عملکرد درموقع بروزخطا۲۹
نکات انتخاب یک کلید قدرت(دیژنکتور۳۰
انواع کلید قدرت(دیژنکتور۳۰

کارآموزی ادوات و تجهیزات پست

بخش دوم- رله وحفاظت  40
۱-۲-۳ سیستم های حفاظتی۴۰
۲-۲-۳ رله وانواع آن۴۱
۳-۲-۳ حفاظت سیستم های الکتریکی۴۲
۴-۲-۳ حفاظت ازخطوط فوق توزی۴۴
۵-۲-۳ حفاظت های ترانسفورماتور۴۹
۶-۲-۳ حفاظت های یک پست۶۳KV50
۷-۲-۳ زمین کردن حفاظتی۵۰
بخش سوم- ترانس های اندازه گیریCT, PT52
۱-۳-۳ ترانس ولتاژPT
۲-۳-۳ ترانس جریانCT
۳-۳-۳ ترانس های جریان ازنظرنوع هسته۵۶
فهرست منابع ومآ خذ۵۸
پیوست ها۵۹

کارآموزی ادوات و تجهیزات

فهرست اشکال
(۱انواع دکل های انتقال وتوزیع نیرو وحریم ایمنی آن ها۷
(۲ نقشه موقعیت جغرافیائی پست ودیسپاچینگ تهرانپارس۹
(۳ نقشه تک خطی پست۲۳۰/۶۳KV تهرانپارس۱۳
(۴ جرقه ناشی ازبازشدن سکسیونرزیربار۲۳
(۵ سکسیونر کشوئی۲۵
(۶ سکسیونر دورانی۲۵
(۷ اتصالات اساسی کنترل مدارشکن برای عملیات راه اندازی۲۹
(۸ مکانیزم قرارگرفتن کنتاکت های دیژنکتور روغنی ۳۳KV
(۹ کلید روغنی سه فاز۳۱
(۱۰ کلید روغنی تکفاز۳۱
(۱۱ کلید روغنی سه فاز۳۱
(۱۲ نمای قطاعی دیژنکتورکم روغن۳۲
(۱۳ دیژنکتورکم روغن۳۳
(۱۴ نمای ساختمانی دیژنکتورکم روغن۳۳

گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات

(۱۵ دیژنکتور کشوئی کم روغن۱۲KVو۸۰۰A ساختBBC
(۱۶ دیژنکتور اکسپانزیون۱۰KV
(۱۷ کمپرسور ومحفظه احتراق کلیدSF6 ساخت زیمنس۳۷
(۱۸ دیژنکتورSF6 برای ولتاژ۲۳۰KV38
(۱۹ دیژنکتورSF6 برای ولتاژ۲۳۰KV38
(۲۰ ساختمان دیژنکتورخلاء۳۸
(۲۱ رله جریان زیاد وارت فالت۴۳
(۲۲ رله جریان زیاد وارت فالت بصورت مشترک۴۳
(۲۳ رله دیستانس۴۴
(۲۴ رله اورکارنت دایرکشنا ل۴۶
(۲۵ تپ چنجر ترانس سه فاز۴۶
(۲۶ رله دیفرانسیل(جریان باقیمانده)
(۲۷ رله بوخهلتس۴۸
(۲۸ رله بوخهلتس۴۸
(۲۹ محل قرارگیری راه بوخهلتس روی ترانس۴۹
(۳۰ نمای ظاهری وقسمت های مختلف یک ترانس ولتاژخازنیCVT53
(۳۱ قسمت های الکتریکی یک ترانس ولتاژخازنیCVT53
(۳۲ ترانس های ولتاژPT54
(۳۳ ترانس های ولتاژPT54
(۳۴ ترانس جریان هسته پائینی۵۵
(۳۵ ترانس جریان هسته بالائی۵۵
(۳۶ ترانس های جریان درخطوط فشارقوی۵۷

دانلود کارآموزی ادوات و تجهیزات

فهرست جدا ول
(۱ پست های تحت کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس۹
(۲ سطح, کد ورنگ استاندارد ولتاژهای شبکه ایران۱۹
(۳ جریان مجازاتصال کوتاه نسبت به سطوح مختلف ولتاژ۱۹
(۴ شدت جریان اتصال کوتاه برای سکسیونرهای مختلف نسبت به جریان ضربه ای۲۷
(۵ مشخصات سکسیونرهای قابل قطع زیربار۲۸
(۶ مشخصات دیژنکتورهای خلاء ساخت زیمنس۳۹
(۷ مشخصات سکسیونرهای تیغه ای ودورانی ساخت زیمنس۵۹
(۸ مشخصات سکسیونرهای کشوئی ساخت زیمنس۶۰
(۹ مشخصات سکسیونرهای قیچی ای ساخت زیمنس۶۱
(۱۰ رله های حفاظتی ونحوه عملکرد۶۲

 

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید              جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد              فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۶۰

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

 

گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد