دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي تعمیرات رادیو و تلویزیون

گزارش كارآموزي تعمیرات رادیو و تلویزیون
فهرست                                                          
بخش اول:                                                                     
مقدمه و تشكر
بخش دوم:                                                                     
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
بخش سوم:
آشنايي كامل با تلويزيون ومدارات دروني آن
بخش چهارم:
آزمون آموخته ها و عيب يابي و رفع عيب هاي يك تلويزيون                 
بخش پنجم:
آشنايي كامل با راديوومدارات دروني آن
بخش ششم:
آزمون آموخته ها و عيب يابي و رفع عيب هاي يك دستگاه راديو
مقدمه وتشكر
حمدوسپاس خداوندراكه به ماتوفيق عنايت فرمودتابتوانيم قدمي هرچندكوچك درجهت به ثمررساندن اهداف آموزشي فني جامعه برداريم.
هدف ازكارآموزي وگزارش كار،آشنايي مادانشجويان وبه كارگيري آموخته هادراين زمينه وپياده سازي آن وتطبيق آن بارشته موردنظرميباشد.
منظورازكارآموزي،دوره اي كه درطي آن دانشجوپس ازگذاردن تعداد واحدهاي درسي مشخصي،دريكي ازمراكزتعيين شده درآنجامشغول به فعاليت مي كندتابه منظوراستفاده ازآموخته هاي علمي وفني،بالابردن توان علمي واجرايي خوددررشته مربوطه وامكان تاثيرمتقابل تئوري عملي وياعلم وتكنيك بانحوه رفع نيازهاي اساسي وضروري جامعه آشناگردد.
اين جزوه برمبناي ريزبرنامه واندوخته هاي علمي وعملي كه درمدت كارآموزي بدست آمده درموردعيوب تلويزيون وراديوونيزنحوه كاركرد هركدام به صورت مجزا مي باشد.
ازآنجاكه اين گزارش كاربايدداراي ويژگي هاي خاص وجذابيت كافي باشد،سعي شده سبك نوين درتدوين اين گزارش ارائه شود.اميداست ضمن درنظرداشتن كاروتلاش كه درتاليف وتهيه اين جزوه گشته،ازراه لطف ومحبت وبزرگي اشتباهات وكاستي ها را گوشزد فرماييد.
آشنايي با محيط كار و مكان كارآموزي من :
مكان كارآموزي من دررابطه باتعميرات تلويزيون وراديوضبط مي باشد. نزدیکی تعمیرگاه به محل سكونت ما واعتمادی که مردم ومشتریان از او دارند باعث شده که من این مکان را به عنوان مکان کار آموزی خود درنظر بگيرم .
این تعمیر گاه حدود چهارسال سابقه کاری دارد . لوازمی که این تعمیر گاه ،تعمیر می کند رادیو وتلویزیون ودستگاهای سی دی وغیره است . از آنجای که مدارات رادیو وتلویزیون با درس ورشته مطابقت دارد، من هم موضوع کارآموزی را در مورد تعمیرات  رادیو وتلویزیون انتخاب نموده ام .
نحوه  تعمیر وعیب یابی مدارات توسط استاد کار با ما کاملا متفاوت است چون استاد کارباتوجه به سابقه زیاد ونیز مهارتي كه در کارخود دارد ،با نگاه کردن به دستگاه ویا روشن کردن یک دستگاه معیوب می تواند عیب رابه درستی تشخیص دهد. که این تشخیص را از سابقه کار وعیب های مدارات قبلی در دستگاها کسب کرده است بدون این که از اهم متر یا ولتمتر ویا دستگاه دیگر استفاده کند.  ولی ما چون نه عیب یابی کردیم ونه تعمیر کارهستیم ،باید از اهمتر واین گونه ابزار ها استفاده کنیم . که درآينده به نحوه عملكردونحوه عيب يابي دستگاههاي موردنظرمي پردازيم.
* آشنايي كامل با تلويزيون ومدارات دروني آن
مكان كارآموزي من دررابطه باتعميرات تلويزيون وراديوضبط مي باشد.كه درآينده به نحوه عملكردونحوه عيب يابي دستگاههاي موردنظرمي پردازيم.دستگاه تلويزيون درلغت به معناي دورنشان يا نمايانگراجسام دورمي باشد.
اماآنچه دراصطلاح عموم تلويزيون ناميده ميشودعبارت است ازدستگاه مخصوصي ازمصنوعات بشرقرن بيستم است كه به كمك آن،بااطلاعات وصحنه هاي موردنظرازيك نقطه به نقطه ديگرتوسط امواج الكترومغنا طيسي منتقل ميشود
.براي درك مسائل تكنيكي وفني تلويزيون،اين دستگاه رابه دوبخش تقسيم مي كنيم:
قسمت تغذيه
هردستگاه يامدارالكترونيكي براي آنكه بتواندكارخودراانجام دهد،نيازبه انرژي دارد.كارمنبع تغذيهعبارت است ازتهيه ولتاژDCمناسب براي مدارات مختلف يك دستگاه الكترونيكي.اجزاي يك منبع تغذيه:
صافي
فيلتر
رگولاتور……………..

دانلود گزارش كارآموزي تعمیرات رادیو و تلویزیون
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد