دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

دانلود گزارش كارآموزي حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول آشنايي كلي با مكان كارآموزي
تاريخچه سازمان
هدف و وظايف اساسي دانشگاه
هدف
وظايف اساسي دانشگاه
خدمات دانشگاه آزاد ميانه
نوع خدمات و شرح مختصري از فرآيند خدماتي
ب – امور دانشجويي
ج – تربيت بدني.
د- امور مالي.
فصل دوم ارزشيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
موقعيت رشته كارآموز
دريافتها
پرداخت‌هاي دانشگاه آزاد
شرح مختصري از فرآيند خدماتي در قسمت حسابداري دانشگاه
دريافتهاي دانشگاه آزاد اسلامي
طريقه دريافت شهريه‌هاي دانشجويان
2-1 طريقه وصول چك دانشجويان
«چارت مربوطه به طريقه وصول چك دانشجويان »
2-پرداختهاي دانشگاه آزاد ميانه
طريقه پرداخت دانشگاه
امضاء چكها
«چارت مربوط به طريقه پرداخت دانشگاه»
صورت مغايرت بانكي
طريقه بستن حسابها در دانشگاه آزاد واحد ميانه
مغايرت بانكي
اسناد دريافتي
اسناد در جريان وصول
بدهكاران
پيش پرداختها
پيش پرداخت هزينه‌هاي ساختماني
بستانكاران
شهريه
اثاثه و منصوبات
ابزار و لوازم فني
انبار
كليه وامهاي گرفته شده از بانكها
مغايرت انبار
وارم ضروري
نام صندوق پس اندار كاركنان
وام اتومبيل
وام مسكن ( بلند مدت )
هزينه آموزش
هزينه اداري و خدماتي
هزينه مالي
هزينه حقوق و دستمزد كاركنان
هزينه حقوق و دستمزد هيئت علمي
بررسي شرح وظايف رشته كارآموز
امور در دست اقدام دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ميانه
برنامه‌هاي آينده دانشگاه آزاد
تكنيكهايي كه توسط رشته موردنظر استفاده مي‌شود
فصل سوم آزمون آموخته‌ها و نتايج
پيشنهادات
نتيجه
نتايج كلي
شرح وظايف رشته كارآموزي……………

دانلود گزارش كارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد