بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در اداره برق
دانلود گزارش کارآموزی در اداره برق

دانلود گزارش کارآموزی در اداره برق

دانلود گزارش کارآموزی در اداره برق

تاریخچه صنعت برق

پیدایش صنعت برق در جهان

اگر کسی بخواهد تاریخ علم الکتریسیته را به قرن ششم قبل از میلاد بکشاند، بر او خرده نمیتوان گرفت،زیرا درآن عصر،کهربا و مغناطیس وبرخی از خاصیتهای این دو ماده شناخته شده واین سخن ازطالس ملطی روایت شده است که “مغناطیس درخود روحی دارد که آهن را به جنبش در میاورد”.

امادرواقع علم الکتریسیته ازتاریخ ۱۷۸۵ میلادی که کولن قانون الکتریسیته ساکن را یافت وشباهت بسیار نزدیک آن رابا قانون جاذبه عمومی نشان داد،آغاز میشود. درسال ۱۸۰۰ میلادی ولتا پیل الکتریکی را اختراع کردو بالاخره درسال ۱۸۷۱ میلادی با اختراع ماشین گرام راه تبدیل کلان انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و بالعکس باز شد.

انرژی الکتریکی را باید ارزشمندترین و مرغوب ترین نوع انرژی دانست،زیرا:

اولا باسانی قابل انتقال ازجائی به جای دیگر است.

ثانیا قابل تبدیل به هرنوع انرژی دیگر است.

ثالثا” پاکیزه ترین نوع انرژی است وهیچ نوع آلودگی زیست محیطی ندارد.

هرچند با اختراع پیل درسال ۱۸۰۰ میلادی،استفاده های عملی از انرژی الکتریکی درمواردی مانند تلگراف وتلفن آغاز شد،اما شروع استفاده کلان ازاین انرژی به بعد از اختراع ماشین کرام درسال ۱۸۷۱ میلادی مربوط میشود که باید آن را نوع اولیه ژنراتورها وموتورهای برق امروزی دانست.نخستین مولد برق درحدود ۱۲سال پس از اختراع ماشین گرام وارد ایران شده است.

از آنجا که صنعت برق از ابتدای پیدایش تاکنون همواره با موضوع روشنائی همراهی وملازمه داشته است،خالی از فایده نخواهد بود که نگرشی به سیرتکامل فن روشنائی و وقایع شاخص تاریخی دراین موضوع داشته باشیم:

-ازاوایل قرن ۱۹میلادی، استفاده از گاز شهری برای تهیه روشنائی وگرمادرکشورهای اروپایی متداول شد.

-درسالهای دهه۱۸۷۰ میلادی نفت پالایش وبرای مصرف چراغهای نفتی به بازار عرضه شد. (شروع استفاده ازاین چراغها درایران،به سالهای پایانی سلطنت ناصرالدین شاه بازمیگردد.)

-درسال ۱۸۷۸ میلادی، چراغ قوسی اختراع شدکه براساس تخلیه الکتریکی بین دو الکترود کار میکرد.

-درسال ۱۸۷۹ میلادی، ادیسون لامپهای التهابی خلا را اختراع کرد.

-درسال ۱۸۸۲ میلادی،ادیسون اولین ایستگاه مرکزی تجاری خودرابرای تامین روشنائی دریکی از خیابانهای نیویورک تاسیس کرد.

– درسال۱۹۰۷ میلادی بااستفاده از رشته تنگستن، بازده نوری چراغهای التهابی به ۸لومن برای هر وات رسید.

– درسال۱۹۱۷ میلادی بازده چراغهای التهابی تا ۱۰لومن برای هر وات افزایش یافت.

– درسال۱۹۳۰ میلادی چراغهای فلورسنت با بازدهی ۵ برابر چراغهای التهابی وارد بازار شد.

کارآموزی در اداره برق

فهرست

فصل اول: آشنایی با محیط کار

تاریخچه صنعت برق……………………………………………………………………………………………… ۲

– پیدایش صنعت برق در جهان………………………………………………………………………………… ۲

– تاسیس سازمان برق ایران…………………………………………………………………………………… ۴

– سال تاسیس شرکتهای برق منطقه ای ، مدیریت تولید و توزیع نیروی برق………………………….. ۵

– تشکیل شرکت سهامی مدیریت شبکه سراسری برق……………………………………………………. ۷

– صنعت برق ایران در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)…………………………………………………. ۷

– صنعت برق ایران در برنامه دوم توسعه ( ۱۳۷۸-۱۳۷۴)…………………………………………………. ۱۰

– صنعت برق در برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۸)…………………………………………………………. ۱۲

تحولات بخش توزیع نیروی برق…………………………………………………………………………………… ۱۳

اهداف و استرتژی های تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق…………………………………………………… ۱۵

تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق………………………………………………………………………………… ۱۵

شرکت مادر تخصصی تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران………………………………………………….. ۱۶

شرکتهای برق منطقه ای………………………………………………………………………………………….. ۱۸

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)…………………………………………………………………………………. ۱۹

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)……………………………………………………………………………. ۱۹

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران…………………………………………………………………………………. ۱۹

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)………………………………………………………………. ۲۰

سازمان توسعه برق ایران…………………………………………………………………………………………. ۲۰

ایجاد شرکتهای تعمیراتی تاسیسات تولید برق………………………………………………………………… ۲۱

شرکتهای مدیریت تولید برق……………………………………………………………………………………… ۲۲

توزیع در شرکتهای برق منطقه ای………………………………………………………………………………. ۲۲

تاسیس شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)……………………………………………………….. ۲۲

ملی شدن صنعت برق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

تاسیس وزارت آب و برق…………………………………………………………………………………………… ۲۴

تاسیس وزارت نیرو…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

سازمان برق استان یزد……………………………………………………………………………………………… ۲۷

– تأسیس سازمان برق استان یزد………………………………………………………………………………. ۲۷

– درباره شرکت………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

– اهداف کلی شرکت توزیع نیروی برق یزد……………………………………………………………….. ۲۸

– استراتژی های شرکت………………………………………………………………………………………… ۲۹

– ساختار سازمانى………………………………………………………………………………………………… ۳۰

فصل دوم: نرم افزار اکسل

نرم افزار EXCEL

ورود به محیط Excel

اصطلاحات صفحه گسترده

کار با کارپوشه ها در Excel

ذخیره کردن یک Book

بستن محیط Excel

اطلاعات در Excel

فرمول نویسی در Excel

نسخه برداری و انتقال سلولها…………………………………………………………………………………………. ۴۲

حذف سلول……………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

ویرایش سطر و ستون………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

جستجوی داده ها……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

تعویض داد ه ها…………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

ایجاد لیست جدید خودکار…………………………………………………………………………………………… ۴۹

آدرس دهی نسبی درExcel

حذف قالب بندی سلولها………………………………………………………………………………………………. ۵۶

چند تابع معروف………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

مرتب کردن لیست ها………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

درج انواع اشیاء در Excel

نمودارها………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

آماده سازی کاربرگها برای چاپ…………………………………………………………………………………… ۶۹

چاپ کاربرگها…………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

تکنیک های برتر اکسل – Excel Technics

فصل سوم: شبکه

شبکه‌ چیست‌؟…………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

انواع‌ شبکه‌……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

Internet Protocol (IP)

IP چه کاربردی دارد؟………………………………………………………………………………………………… ۷۹

خط فرمان در ویندوز چیست؟……………………………………………………………………………………….. ۷۹

آدرسهای IP……………………………………………………………………………………………………………. 80

تحلیل IP………………………………………………………………………………………………………………… 81

معرفی کارت شبکه، و راه اندازى و نگهدارى شبکه از لحاظ سخت افزارى………………………………… ۸۳

کارت شبکه یا LAN Card

شبکه سرى یا BNC

شبکه Hub

تنظیم شبکه……………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

نصب و تنظیم برنامه Wingate جهت اتصال شبکه به سرور و اینترنت…………………………………….. ۹۶

نحوه تنظیم دستگاههاى موجود در شبکه جهت اتصال به شبکه……………………………………………….. ۱۰۹

نحوه استفاده از برنامه Wingate براى کنترل شبکه……………………………………………………………. ۱۱۰

منابع………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۱۲

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است