دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو تعمير كامل اتومبيل

 دانلود گزارش كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو تعمير كامل اتومبيل
فهرست مطالب
مقدمه                                                                                                                       
بخش اول : پياده و سوار كردن قطعات موتور
كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور                                                                             
آزمايش رينگ هاي پيستون                                                                                          
كليات مربوط به بستن موتور                                                                                          
بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور                                                                
بستن پيستون ، گچن پين و شاتون                                                                                 
جا انداختن رينگها روي پيستون                                                                                       
جا انداختن پيستون و شاتون                                                                                         
بستن اويل پمپ به بلوك موتور                                                                                               
بستن فلايويل روي ميل لنگ                                                                                        
بستن ميل سوپاپ                                                                                                                     
بستن دينام واستارت بر روي موتور                                                                               
بخش دوم : تعمير سيلندر
سائيدگي سيلندر و علل آن                                                                                          
سنگ زدن يا پوليش موتور                                                                                                      
بوش هاي سيلندر                                                                                                                     
تعمير ترك هاي بلوك سيلندر                                                                                     
بخش سوم : تعمير سوپاپ و سرسيلندر
عيب هاي سوپاپ                                                                                                                    
بخش چهارم : چرخ دنده هاي جلوي موتور و طرز تنظيم آنها
تايمينگ                                                                                                                                  
بخش پنجم : تعمير شاتون ، ميل لنگ و ياتاقانها
كليات مربوط به شاتون و گجن پين                                                                                             
سنگ زدن ميل لنگ                                                                                                                
يادآوري                                                                                                                                  
ساختمان ياتاقان                                                                                                                       
علل صدمه ديدن ياتاقانها                                                                                                          
بخش ششم : عيب يابي
كاهش كشش موتور                                                                                       
عواملي كه در عمر موتور تاثير دارند                                                                
 بخش اوّل ـ پياده و سوار كردن قطعات موتور (تعمير اساسي)

1ـ كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور

پس از شستشوي قسمتهاي مختلف موتور و خشك كردن آنها ، بايستي كلية قطعات تراشكاري شده و يا تعويض شده بازديد گردد. هم چنين خلاصي ( لقي )قسمتهاي مختلف موتور كنترل شده و با ارقام مندرج در كتاب راهنماي تعميرات موتور اتومبيل مقايسه و تطبيق داده شود. در صورتي كه كتاب راهنما در دسترس نباشد مي توان ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را از تراشكار با تجربه پرسيد و ياداشت نمود. لازم به يادآوري است كه هر تعميركاري، بايستي ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را كه به طور تجربي به دست آمده و بين تعميركاران معمول است در دفترچه اي يادداشت كرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نمايد. هم چنين در جدولهاي 1و2مقدار سفتي پيچهاي موتور با تورك متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگي و كوچكي آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پيچ به طور نمونه ذكر شده است .
جدول1- مقدار سفتي پيچهاي موتور را بر حسب پوند فيت نشان ميدهد.……………
 

دانلود گزارش كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو تعمير كامل اتومبيل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد