دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي سالن رنگ 2 و تجهيزات مكانيكي

دانلود گزارش كارآموزي سالن رنگ 2 و تجهيزات مكانيكي آن و مطالبي در رابطه با اينورتور (ايران خودرو)

تقريبا هيچ کس در اين مورد شکی ندارد که اختراع چرخ، سبب اختراع بسياری از وسايل ديگر شد. اين وسيله ساده با نيروی عظيم خود به بشر اين امکان را داد تا به آرزوهای ديرينه خود مبنی بر دستيابی به درجه ای فراتر از جابجايي و تحرک ساده، برسد.

با اين حال زمان دقيق اين اکتشاف در تاريخ در دسترس نيست، ولی اين احتمال وجود دارد که طرح و ايده اين اختراع از غلتک هايي که برای تکان دادن اجسام سنگين و غير قابل حرکت استفاده می شده است، گرفته شده باشد. و درست از همين جاست که داستان اتومبيل و خودرو آغاز می شود.کار حمل و نقل، چه کالا و چه مسافر، از زمانی که کالسکه ها و ارابه ها مهندسی پيشرفته را به کار گرفتند، رو به آسانی گرويد و پيگيريهای بدون وقفه و پيشرفت های تکنولوژی سبب شد تا افرادی همچون کارل بنز (Karl Benz)، گوتليب دايملر (Gottlieb Daimler) و ويلهلم می باخ (Wilhelm Maybach) طرح ريزی اختراعی را که خبر رسان آغاز عصر خودرو بود، انجام دهند. عصری که تماما چهره ای پر جنب و جوش و فعال داشت و هنگامی که قدرت حرکت و ابزارآلات ماشينی نيز باهم آميخته شدند، کم کم تبديل به تفريحی خوب و لذت بخش شد.

فهرست مطالب

مقدمه
ايران خودرو
سال شمار توليد انواع سواري
خودكفائي
خودكفايي پيكان 1600
خودكفايي پژو 405
خودكفايي پژوآر-دي
خودكفايي خودروي پارس
خودكفايي سمند ( خودروي ملي )
معاونت تحقيقات ومهندسي
نيرو محركه
كارخانه گيربكس سازي
كارخانه اكسل سازي
كارخانه موتورسازي شماره2
ايزو
آموزش
مركز آموزش ايران خودرو
زيست
تاريخچه سيستم مديريت زيست محيطي
مرکز تحقيقات زيست محيطي
ميزان مصرف سوخت و انتشار گاز دي اکسيد کربن از خودرو
مواد بکار گرفته شده در ساخت خودرو
سالنها وقسمتهايي از ايران خودرو
سالن پرس شماره 3 ايران خودرو
سالن رنگ شماره 2 ايران خودرو
كارگاه ريخته گري چدن
مديريت
معاونت اجرائي
آمار توليدات سالهاي اخير
گواهينامه هاي بين المللي اخذ شده
مديريت بدنه سازي
مديريت برش و پرس
مديريت قالب و پرس
مديريت رنگ
مديريت مونتاژ
گواهينامه هاي بين المللي اخذ شده
گواهينامه هاي كيفي
گواهينامه هاي زيست محيطي
سالن رنگ 2
سطح 0.0 متر
سطح 8/6
سطوح 10 و 13 متر
سطح 11.5 متر
سطح 17.5 متر
سطح 25 متر
پروسه كامل يك بدنه(از بدنه آهن تا پوليشكاري رنگ رويه)
شرح كامل پروسه
شرح تجهيزات
كانواير هوايي
چگونگي حركت
مزاياي كانواير هوايي
معايب كانوايرهاي هوايي
كا نوايرهاي زميني
كانوايرهاي زميني طولي
PRB
كانوايرهاي زميني عرضي
طولي
حركت عرضي
حركت دوراني
CTC
آموزش درايو هاي الكترونيكي الكتروموتورهاي AC آسنكرون
عناوين
معرفي ساختار اينورتر سري 300 ميكرو مسترزيمنس
معرفي ساختار اينورتر سري 400 ميكرو مسترزيمنس
كنترل اينورتر درشبكه پروفيباس
معرفي وتشريح عملكرد سافت استارتر نمونه (Typical)  به كاررفته در سايت رنگ 2
مقدمه
رابطه ميان تعداد قطب ها و فركانس چرخش ميدان استا تور و روتور
ماشين القائي سه فازآسنكرون
ايجاد گشتاور در موتور القائي
لغزش
فركانس الكتريكي رتور
مدار معادل ماشين القائي
توان و گشتاور
مشخصه گشتاور سرعت
منحني و معادله گشتاور
فرمول از روي مدار معادل تونن ماشين سه فاز بدست مي آيد
كنترل سرعت موتور هاي القائي
روش كنترل سرعت با تغيير قطب
كنترل سرعت با تغيير دادن فركانس خط
مد هاي كنترلي
نتيجه گيري
روشهاي كنترل موتورهاي AC
كنترل سرعت با منبع ولتاژ متغير و فركانس ثابت
كنترل سرعت با تغيير فركانس
درايورهای موتور AC
شكل6-2- نماي قسمت‌هاي مبدل AC به DC
شكل 5-2- نماي كلي يك اينورتر PWM
شکل5-2- ولتاژ و جريان خروجي در اينورترهاي منبع جرياني
شکل5-2- نماي کلي يک اينورتر منبع جرياني
شکل 2-2- ولتاژ و جريان خروجي در روش سوئيچينگ 6 مرحله‌اي
شکل1-2- نماي کلي يک اينورتر ولتاژ متغيير
شكل7-2- نمايي از قسمت مبدل DC به AC در PWM
شكل8-2- نماي مداري IGBT
مدولاسيون پهناي پالس سينوس
شكل11-2- تاثير طول زمان روشن بودن سوئيچ‌ها بر رشد جريان
شکل12-2- تاثير زمان روشن بودن سوئيچها در دامنه سيگنال خروجي
اينورتر SIEMENS
قابليتهاي دستگاه
شرايط محيط كار طبق استاندارد زيمنس
طريقه نصب مكانيكي MMV
طريقه نصب الكتريكي MMV&MDV
كل 2a ترمينالهاي الكتريكي MMV & MDV
شكل 2b & 2c ‌طريقه نصب الكتريكي اينورتر به موتور
Derating ولتاژ و جريان نسبت به تغييرات ارتفاع
Derating جريان نسبت به تغييرات فركانس سوئيچينگ
جدول 1درصد تغييرات جريان نسبت به تغييرات فركانس سوئيچينگ
شكل 4تغييرات فركانس سوئيچينگ نسبت به تغييرات ولتاژ ورودي
نكاتي در مورد كابلهاي ورودي و خروجي اينورتر
نحوه نصب كابلهاي كنترلي به اينورتر MDV ، MMV و MICROMASTER
شكل 5نحوه نصب كابلهاي كنترلي به اينورتر
شكل 6 نحوه نصب كابلهاي كنترلي به اينورتر MMV & MDV
ابعاد موجود درايور MDV
شكل 8سايزهاي مختلف درايور
شكل 9ابعاد مختلف درايور MDV
شكل 10ترمينالهاي مختلف درايور MDV در سايزهاي مختلف
عملكرد كليدهاي روي پانل اينورتر
شكل 11پانل كنترلي روي دستگاه اينورتر
دكمه‌هاي روي دستگاه
Gراه‌اندازي موتور ‌
شكل 13 ارتباط مقادير نامي موتور با پارامترهاي اينورتر
نحوة تغيير دادن فركانس چرخش موتور
نحوه متوقف كردن موتور
كنترل محلي و كنترل از راه دور اينورتر
پارامترهاي سيستم
معرفي كاملپارامترهاي اينورتر زيمنس
مراحل آماده سازي و راه اندازي اينورتر سري 400 در شبكه كنترلي پروفيباس
انجام ريست كارخانه اي
راه راه اندازي – حفاظت جريان
درمورد الكتروموتورهاي ac آسنكرون
راه اندازي طبيعي ( تك ضرب)
راه اندازي با استفاده از سيستم راه انداز نرم (Soft starter)
نحوه عملكرد soft start
راه اندازي و كنترل الكترو موتور AC با اينورتر
مقايسه عملكرد راه اندازي سافت استارتر و اينورتر
سيستم حفاظت جريان درحالت كلي
مفهوم اضافه بار
جريان اتصال كوتاه – روش وتجهيزات حفاظتي

مقدمه:

تقريبا هيچ کس در اين مورد شکی ندارد که اختراع چرخ، سبب اختراع بسياری از وسايل ديگر شد. اين وسيله ساده با نيروی عظيم خود به بشر اين امکان را داد تا به آرزوهای ديرينه خود مبنی بر دستيابی به درجه ای فراتر از جابجايي و تحرک ساده، برسد.

با اين حال زمان دقيق اين اکتشاف در تاريخ در دسترس نيست، ولی اين احتمال وجود دارد که طرح و ايده اين اختراع از غلتک هايي که برای تکان دادن اجسام سنگين و غير قابل حرکت استفاده می شده است، گرفته شده باشد. و درست از همين جاست که داستان اتومبيل و خودرو آغاز می شود.کار حمل و نقل، چه کالا و چه مسافر، از زمانی که کالسکه ها و ارابه ها مهندسی پيشرفته را به کار گرفتند، رو به آسانی گرويد و پيگيريهای بدون وقفه و پيشرفت های تکنولوژی سبب شد تا افرادی همچون کارل بنز (Karl Benz)، گوتليب دايملر (Gottlieb Daimler) و ويلهلم می باخ (Wilhelm Maybach) طرح ريزی اختراعی را که خبر رسان آغاز عصر خودرو بود، انجام دهند. عصری که تماما چهره ای پر جنب و جوش و فعال داشت و هنگامی که قدرت حرکت و ابزارآلات ماشينی نيز باهم آميخته شدند، کم کم تبديل به تفريحی خوب و لذت بخش شد.

امروزه، ابتکار و ذهن خلاق آن پيشگامان و مخترعان، سنتی ديرينه را برای ما باقی گذاشته است. سنتی که خودرو سازان متعهد به حفظ و نگهداری آن هستند:

تضمين اين نکته که آنها می توانند جابجايي و حرکت ما را با ساختن ماشين هايي که هميشه قسمتی از انقلاب چرخ هستند، تامين کنند.

در ابتدا به بررسي تاريخچه خودرو در ايران مي پردازيم:
اولين اتومبيل ايران در سال ۱۹۰۰ ميلادي توسط مظفرالدين شاه به كشور وارد شد كه برخلاف خودروهاي امروزي سوخت آن نفت بود. در ابتدا به علت نبود راه هاي مناسب و سوخت (كه از روسيه وارد مي شد) استقبال چنداني از اين وسيله نشد ولي با گذشت زمان ورود خودرو به كشور سرعت بيشتري يافت، به طوري كه در سال ۱۳۰۵ تعداد اتومبيل هاي ايران به ۶۰۸ دستگاه رسيده بودكه در بين آنها ۳۶ دستگاه مربوط به سفارتخانه ها بودند.

اولين تصادف معروف ايران نيز در همين سال به وقوع پيوست و موضوع آن از اين قرار بود كه هنگامي كه درويش خان نوازنده معروف تار سوار بر يك درشكه كرايه اي بود در اثر تصادف با يك اتومبيل جان سپرد. اين حادثه مقدمه اي براي ايجاد قانون مجازات رانندگان متخلف شد. پس از اين واقعه اتومبيل وزير پست و تلگراف وقت كه به شمال رفته بود با يك گاري تصادف كرد و از حركت باز ماند. پس از اين دو حادثه كميسيوني در تهران براي بررسي راه هاي جلوگيري از تصادفات اتومبيل تشكيل شد. اين كميسيون دستور به كارگيري مامورين راهنمايي و رانندگي را در تهران و شميران صادر كرد و نيز دستور داده شد كه تنها پس از معاينه اتومبيل به صاحبان آنها تصديق داده شود.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 120

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود گزارش كارآموزي سالن رنگ 2 و تجهيزات مكانيكي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد