دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي سيستم حقوق و دستمزد شركت توليكا

دانلود گزارش كارآموزي سيستم حقوق و دستمزد شركت توليكا

مقدمه :

از آنجايي که هزينه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقريباً بالايي از هزينه هاي هر مؤسسه را تشکيل مي دهد ضروري است در اين سيستم پيش بيني هاي لازم براي حصول اطمينان از پرداخت صحيح حقوق و دستمزد بعمل آيد.از سوي ديگر سيستم حقوق و دستمزد بايد بنحوي طراحي شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوري، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر يک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابير مناسبي براي جلو گيري از پرداخت به افراد واهي و ساير انواع سوء استفاده ها فراهم نمايد.براي رعايت قانون ، کارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و ميزان حقوق و مزاياي آنان را به مراجع ذيصلاح ارسال نمايد.در ايران نيز طبق قانون ماليات بر درامد،کارفرما موظف است.

كارآموزي سيستم حقوق و دستمزد شركت توليكا

اسامي کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه هاي مالياتي متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصي واريز نمايد. بعلاوه طبق قوانين تأمين اجتماعي لازم است هر ماهه اسامي کارکنان و ميزان حقوق و دستمزد آنها طي ليستي به ادارات تأمين اجتماعي محل تسليم و حق بيمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهاي مخصوص واريز گردد.بايد توجه داشت که سيستم حقوق و دستمزد تنها کارکنان واحد تجاري را در بر گرفته و افرادي که به صورت پيمانکار و حقالزحمه بگير در واحد تجاري ارايه خدمت مي نمايند را شامل نمي شود. مبالغ پرداختي به اين دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه يا عناوين ديگر تلقي شده و بخشي از حقوق و دستمزد مؤسسه محسوب نمي گردد.

فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول : مكان و موقعيت محل كارآموزي
تاريخچه شركت توليكا2
چارت سازماني3
فرآيند توليد4
نوع استخدام4
فصل دوم: انواع سيستم هاي مالي در شركت
مشخص نمودن انواع سيستم مالي و شرح مختصري از آن سيستم ها6
سيستم انبارداري6
سيستم حقوق و دستمزد6
سيستم پيمانكاري7
فصل سوم: سيستم حقوق و دستمزد شركت توليكا
سيستم حقوق و دستمزد8
رابطه كارمند ـ كارفرما9
انواع مزاياي كاركنان10
درآمد كاركنان10
تعيين سهم كارمند از سود واحد تجاري12
محاسبه پاداش13
كسور حقوق و مزايا14
حق بيمه ـ ماليات15
مبلغ قابل پرداخت به كاركنان15
اجزاي سيستم حقوق و دستمزد16
ويژگيهاي اطلاعات وارده به سيستم22
نمودار سيستم حقوق و دستمزد22
كنترل هاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد24
صدور چك25
پرداخت نقدي25
واريز حقوق26
روش هاي ثبت در حسابها26
حق بيمه سهم كارفرما26
بازنشستگي27
كنترل هاي داخلي حسابداري27
حسابداري حقوق دستمزد در شركت توليكا (ثبت هاي حسابداري)33
فصل چهارم : نقاط قوت و ضعف شركت توليكا
نقاط قوت36
نقاط ضعف36
فرم ها38……………

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 48

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

د


دانلود گزارش كارآموزي سيستم حقوق و دستمزد شركت توليكا
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد