دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي شركت سهامي مخابرات استان تهران

دانلود گزارش كارآموزي شركت سهامي مخابرات استان تهران

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : شركت مخابرات
الف:كليات
1- تاريخ تأسيس شرکت:
2- شخصيت حقوقي شرکت:
3- اهداف کلان شرکت:
4- مأموريت:
5- سياستها و خط مشی:
6- ارکان و تشکيلات کلي شرکت:
7- ترکيب مجمع عمومي:
8- ترکيب هيأت مديره و مدير عامل:
ج:اساسنامه شركت ارتباطات
فصل اول : كليات
فصل دوم:موضوع فعاليت و وظايف شركت
فصل سوم: اركان شركت
فصل چهارم: امور مالي
د:اهم وظايف شركت ارتباطات زيرساخت
ه:چارت سازماني
و:توانمندي هاي فني و تجهيزاتي شركت مخابرات
مراكز تلفني:
1-مراكز شهري
2-مراكز بين شهري
3-مراكز بين الملل
ز:سيستم هاي انتقال
1- فيبر نوري
فيبر نوري در ايران
مهمترين پروژه هاي فيبرنوري ايران
1- پروژه TAE
2- پروژه جاسك – فجيره
3- پروژه فيبرنوري برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم
2- مايكروويو
ح:كدهاي خدماتي 1- كدهاي خدماتي شهري

2- كدهاي خدمات بين شهري
3-رومينگ بين الملل
ط:فناوري جديد
ي:عملكرد شركت ارتباطات زير ساخت

بخش دوم: امور مشتركين
محلهاي ارائه خدمت
توصيه ها و توضيحات

مقدمه

در عصري كه به عصر ارتباطات و اطلاعات موسوم است و مخابرات به عنوان زيربناي زيربناها شناخته شده است توانمندي كشورها با توانمندي هاي مخابراتي پيوندي عميق دارد. چرا كه شبكه هاي مخابراتي زيرساخت اقتصادي قرن بيست و يكم را تشكيل مي دهند و از بعد فرهنگي نيز شبكه ها و توانمندي مخابراتي ابزاري نوين براي به خدمت گرفتن تكنولوژي آموزش از دور محسوب و تحولي را براي آموزش ايجاد كرده است و اين تغييرات به حدي است كه امروزه ارتباطات ابزار اساسي توسعه بوده و گاهي عدالت اجتماعي را با اين معيار مي سنجند كه كشورها با موضوع تكنولوژي اطلاعات و آموزش چگونه برخورد مي كنند.

شركت مخابرات ايران از سالها پيش و خصوصا از آغاز برنامه پنج ساله اول با دركي عميق از تحولات جهاني و نقش ارتباطات به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي به آخرين تحولات تكنولوژي مجهز شده و گسترش وسيع ارتباطات را در هر لايه اي از اقتصاد جامعه جزو اهداف و برنامه هاي خويش منظور و در نيل به اين اهداف موفق بوده است.

افزايش حجم امكانات مخابراتي به بيش از 4 برابر از آغاز سال 1367 تاكنون و به خدمت گرفتن تكنولوژي نوين نظير فيبر نوري، سوئيچهاي ديجيتال و تكنولوژي هايي نظير: SDA ،ATM وCCS7 ، اين توفيق را براي شركت مخابرات ايران فراهم نموده است كه به عنوان يكي از توانمندترين شركتهاي مخابراتي منطقه مطرح باشد.

با توسعه سريع فناوري هاي ارتباطي، نقش تعيين كننده اي ابزارهاي ارتباطي به ويژه تلفن همراه در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، روز به روز افزايش يافته و با توجه به تنوع خدمات آن، كاربردهاي وسيع مي يابد.

دانلود گزارش كارآموزي شركت سهامي مخابرات استان تهران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد