دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي عمران بيان مراحل مختلف اجرا

 دانلود گزارش كارآموزي عمران بيان مراحل مختلف اجرا

فهرست مطالب
مقدمه
بررسي آموخته ها و پيشنهادات             
فصل اول
 تخريب                                                                  
رعايت اصول ايمني در تخريب                                       
فصل دوم
تجهيز كارگاه                                                          
انبار كردن سيمان                                                      
پياده كردن نقشه                                                         
پي كني                                                                   
كرسي چيني                                                             
نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي                                
 فصل سوم
قالب بندي                                                                 
انواع قالب از لحاظ جنس                                                 
قالب چوبي                                                                
 فصل چهارم
آرماتوربندي                                                                
هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني                                  
بستن ميلگردها به همديگر                                                  
نحوه خم كردن ميلگردها                                                   
برش ميلگردها                                                                 
آچار خم كن يا آچار F                                                        
نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي                                   
قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي                                      
فاصله نگهدار يا لقمه                                                        
قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن                               
فصل پنجم
  بتن سازي                                                                  
  حمل بتن                                                                   
  نسبت هاي اختلاط                                                        
  بتن ريزي                                                                  
  بتن ريزي در هواي گرم                                                  
  بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد               
  مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته                                     
  تراكم بتن                                                                    
  نگه داري از بتن                                                           
  هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي                                   
  ديوار چيني                                                                  
  قالب بندي شناژ هاي عمودي                                              
  نحوه پر كردن شنا ژهاي عمودي                                         
  هم سطح كردن ديوار                                                       
  قالب بندي سقف                                                              
   حمل ونقل وانبار كردن تيرچه ها                                         
  بلوك                                                                           
  ميلگرد هاي ممان منفي                                                       
  ميلگردهاي حرارتي                                                          
  كلاف عرضي                                                                 
  قلاب اتصال                                                                   
  بتون ريزي سقف                                                              
 مقدمه:
دانشجويان رشته عمران در طول تحصیل با درسهاي تئوري آشنا ميشوند ولي نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست مگر آنكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده  وبا چشم خود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل دو واحد رابه  همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره مي باشد.
بررسي آموخته ها وپيشنهادات:
  اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت و اجراي بتن وقالب بنديوآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته  شود.…………….
 

دانلود گزارش كارآموزي عمران بيان مراحل مختلف اجرا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد