دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان

 گزارش كارآموزي منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان
مقدمه و تشكر
فصل اول ـ كلياتي در مورد اورانيوم
1-1-      مقدمه – عناصر راديواكتيو
1-2-      زمين شناسي اورانيوم
1-3-      كانيها و كانسارهاي اورانيوم
1-4-      روش اكتشاف كانسارهاي اورانيوم
1-5-      اورانيوم منبع انرژي
1-6-      بزرگترين ذخائر اورانيوم
1-7-      انواع ذخائر اورانيوم
1-8-      فرآوري سوخت هسته اي
1-8-1- چرخة سوخته هسته اي
1-8-2- استخراج اورانيوم
1-8-3 – حمل و نقل اورانيوم
1-9-      فرآوري شيميائي كيك زرد
1-10-      غني سازي اورانيوم
1-11-      قيمت اورانيوم غني شده
1-12-      راكتور سازمان انرژي اتمي
1-12-1- مواد موردنياز راكتور
1-13-      خطرات ناشي از تابش اشعه ها بر محيط زيست و جانداران
1-13-1- فيزيك بهداشت
1-14-      دور ريختن زباله هاي اورانيومي
1-14-1- پسمانداري
1-15-      اساسنامه سازمان انرژي اتمي
1-16-      تحصيلات رسمي در سازمان
فصل 1- كلياتي در مورد اورانيوم
1-1- مقدمه عناصر راديواكتيو
عناصري در طبيعت موجود مي باشند كه داراي هستة سنگين هسته و با صدور اشعه‌هاي a و b و گاما به عناصر سبكتر تبديل مي شوند، اين عمل را فروپاشي مي‌گويند. اشتعه a از جنس هليم دو بار مثبت (He2+) مي‌باشد. اشعه b، الكترون با بار منفي و داراي انرژي جنبشي مي‌باشد و اشعه g كه از هسته اتم تابش مي‌شود.
عناصر راديواكتيو در طبيعت گوناگونند ولي عناصري كه مورد توجه است اورانيوم، توريم و پتاسيم است كه به شرحشان مي پردازيم:
اورانيوم 238: اين ايزوتوپ اورانيوم با داشتن عدد اتمي n 92 يكي از ايزوتوپهاي فلز اورانيوم (238، 235 و 234) مي‌باشد كه تقريباً 99% اورانيوم موجود در طبيعت را تشكيل مي‌دهد. اين ايزوتوپ اورانيوم نيمه عمري در حدود 5/4 ميليارد سال دارد كه مقدار آن در پوستة جامد زمين ppm 4-2 مي‌باشد.
توريم 232: توريم 232، عدد اتمي 90 دارد و يكي از سه ايزوتوپ عنصر توريم (232، 230 و 228) مي‌باشد كه نيمه عمري حدود 11ميليارد سال دارد و مقدار آن ppm 12-10 در لاية جامد زمين است.

دانلود گزارش كارآموزي منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد