دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي نوع فرآيند كارخانه چله پيچي و بافندگي فرش محتشم كاشان

گزارش كارآموزي نوع فرآيند كارخانه (چله پيچي و بافندگي) فرش محتشم كاشان

فهرست
فهرست تصاوير 6
فهرست جداول 9
فهرست نمودارها 10
مقدمه 11
تاريخچه 13
كارخانة فرش محتشم كاشان 16
فصل اول _ رنگرزي
1-1 الياف آكريليك 18
1-2 رنگرزي الياف آكريليك با مواد رنگزاي بازيك 18
1-3 روش رنگرزي 21
1-4 رنگرزي الياف آكريليك با مواد رنگزاي ديسپرس 21
فصل دوم _ چله پيچي
2-1 چله 23
2-2 نمايي از سالن چله پيچي 23
2-3 دستگاه چله پيچي 23
2-4 روند كار 26
2-5 بخشهاي پيشرفته دستگاه چله پيچي 30
2-6 واكس زني و انتقال 36
2-7 بايگاني 41
2-8 ضايعات سالن چله پيچي 41
2-9 عمده مشكلاتي كه در چله پيچي پيش مي آيد 41
فصل سوم _ بافندگي
3-1 شرح وظايف بافنده ماشين فرشبافي 44
3-2 شرح وظايف كمك بافنده ماشين فرشبافي 45
3-3 آشنائي با اصطلاحات ماشين فرشبافي 45
3-4 موقعيت اسنوها و دهنه ها در فرش روئي و زيري 49
3-5 طراحي در ماشينهاي فرشبافي 50
3-6 محاسبات طرز قرار دادن بوبين ها 50
3-7 قرار دادن بوبين هاي نخ خاب در قفسه بوبين 52
3-8 قفسه بوبين و نخكشي نخهاي خاب از راهنماهاي نخ قفسه 52
3-9 نخكشي نخهاي خاب از هارنيش ها (زه ها و ميل ميلكها) 53
3-10 نخكشي نخهاي تار از ميل ميلك هاي وردها و شانه 54
3-11 سيستم پودگذاري در دستگاه واندويل و تكستيما 55
3-12چاقو يا تيغ برش 56
3-13 سنگ چاقو تيزكن 56
3-14 طراحي وردها 56
3-15 تنظيم دقيق ارتفاع نخ خاب فرش 57
3-16 كشيدن فرش به جلو در ابتداي كار 58
3-17 نصب ميله هاي سردرگيري نخهاي تار 58
3-18 دستگاه ژاكارد 58
3-19 چگونگي بافت 60
3-20 دستگاه پيچش فرش 61
فصل چهارم _ تكميل
4-1 دوخت 62
4-2 پشت پاك كني 63
4-3 شيرينك مقدماتي 63
4-4 چسب زدن 64
4-5 خشك كردن 65
4-6 شيرينك نهايي 66
4-7 تخته كردن ، زيگزاگ زدن ، ريشه بافي ، عيب يابي و رفع نقيصه 66
4-8 شستشو 67
منابع و مآخذ  69

فهرست تصاوير
تصوير 1 : گره متقارن يا فارسي 15
تصوير 2 : گره نامتقارن يا تركي 15
تصوير 3 : رول اصلي 25
تصوير 4 : Support 25
تصوير 5 و 6 :كيسه هاي بوبين در انبار 27
تصوير 7 : پدال پائين هر 24 بوبين  27
تصوير 8 : چرخ حركت دهنده قفسه قلابها  27
تصوير 9 : مرحله اول / عبور از سوراخ پشت قسمت قلابها  28
تصوير 10 : مرحله دوم / عبور از بين قرقره  28
تصوير 11 : مرحله سوم / عبور از قلابها  28
تصوير 12 : سرنخها به سمت شانه ها كشيده مي شود  29
تصوير 13 : شانه رو و زير  29
تصوير 14 : شانه اصلي  29
تصوير 15 : گره آلماني  30
تصوير 16 : گره ايراني  30
تصوير 17 : سيمهاي متصل به قلابها  31
تصوير 18 : چراغ متصل به سنسورها  31
تصوير 19 : جكهاي Tension (كشش)  31
تصوير 20 : فنرهاي كشش قرقره  32
تصوير 21 : ميله هاي تنظيم كشش  32
تصوير 22 : شلنگ هاي متصل به جكهاي Tension  32
تصوير 23 : صفحه كليدها و كنترل  33
تصوير 24 : صفحه كامپيوتر  35
تصوير 25 : سمت راست دستگاه واكس زن و انتقال  36
تصوير 26 : سمت چپ دستگاه واكس زن و انتقال  36
تصوير 27 : ريلهاي تعبيه شده در كف سالن براي انتقال  36
تصوير 28 : غلطك آغشته كننده و دستگاه واكس زن  37
تصوير 29 : مخزن حاوي پارافين  38
تصوير 30 : كنتور مخزن پارافين  38
تصوير 31 : بشكه پارافين مايع  38
تصوير 32 : علامت گذاري روي چله  39
تصوير 33 : اسنوي آماده تحويل  40
تصوير 34 : باسكول براي توزين اسنوها  40
تصوير 35 : بايگاني  41
تصوير 36 : بايگاني  41
تصوير 37 : بخش تنظيم فشار باد جكهاي Tension  42
تصوير 38 : قفسه بوبين  45
تصوير 39 : ورد  46
تصوير 40  : ميل ميلك متصل به هارنيش  46
تصوير 41 : هارنيش  46
تصوير 42 : ژاكارد  46
تصوير 43 : نقشه طرح  47
تصوير 44 : اكسنتر وردها  47
تصوير 45 : ريپر  48
تصوير 46 : گريپر  48
تصوير 47 : وزنه هاي مربوط به تنظيم كشش نخ تار  49
تصوير 48 : جاهاي خالي پر شده با نخ تار در قفسه بوبين  51
تصوير 49 : راهنماهاي نخهاي خاب  53
تصوير 50 : راهنماي اصلي قبل از هارنيش ها  53
تصوير 51 : وزنه هاي تنظيم كشش  53
تصوير 52 : ظرفهاي بوبين ذخيره  53
تصوير 53 : كمك بافنده از پشت ماشين نخ خاب مورد نظر را به بافنده مي دهد  54
تصوير 54 : بافنده هارنيش ها را براي گرفتن نخ خاب بالا نگه مي دارد  54
تصوير 55 : بوبين پود (1)  55
تصوير 56 : ذخيره پود (2)  55
تصوير 57 : راهنماها (3)  55
تصوير 58 : ريپر (4)  55
تصوير 59 : گريپر (5)  55
تصوير 60 : پيكان نوك پلاتين  59
تصوير 61 : برآمدگي و پاشنه پلاتين  59
تصوير 62 : برآمدگي وسط سوزن  60
تصوير 63 : ميله جلوي دفتين  60
تصوير 64 : كارت نقشه جلوي تخته سوزن قرار مي گيرد  61
تصوير 65 : وزنه هاي متصل به پائين هارنيش ها  61
تصوير 66 : پشت پاك كني  63
تصوير 67 : شيرينك  64
تصوير 68 : غلطك برسي  64
تصوير 69 : بخار دادن قبل از چسب زدن  65
تصوير 70 : چسب زدن  65
تصوير 71 : مخزن چسب  65
تصوير 72 : حاشيه فرش قبل از دوردوزي  66
تصوير 73 : چرخ دوردوزي  66
تصوير 74 : حاشيه فرش بعد از دوردوزي  66
تصوير 75 : سطح استيلي بسيار صاف  67
تصوير 76 : مكنده هاي بالاي هر دستگاه  67
تصوير 77 : لوله هاي هدايت كننده ضايعات به خارج از سالن  67
تصوير 78 : ضايعات در بسته هاي مخصوص ريخته مي شود  67
تصوير 79 : شكل ساده اي از فرآيند تكميل فرش 68

دانلود گزارش كارآموزي نوع فرآيند كارخانه چله پيچي و بافندگي فرش محتشم كاشان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد