دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزی تكنولوژي شركت صنعتي ايران خودرو

دانلود گزارش كارآموزی تكنولوژي شركت صنعتي ايران خودرو

فهرست مطالب

فصل اول
تاريخچه‌ي تاسيس ايران خودرو  1
دستگاه تايمر – كابين TC 5
كنترل ترموستات ماشين جوش  9
تصديق تعويضي الكترود  9
قسمت منبع تغذيه دستگاه تست TC 18
مشخصات ربات  18
مشخصات واحد كامپيوتر  19

فصل دوم
تاريخچه شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو  26
واحدهاي موجود در شركت صنعتي محور سازان ايران خودرو  27
مواد اوليه مورد استفاده در پروسه توليد  29
پروسه توليد  29
واحد جوشكاري توليد اكسل  30
واحد ماشين كاري پوسته اكسل  31
واحد مونتاژ  36
واحد رنگ كاري  37
عوامل زيان آور موجود در واحدهاي مختلف شركت محور سازان ايران خودرو  38

فصل سوم
تاثير عوامل محيط كاربر بر روي انسان  39
تفسير نتايج  48
بحث  52
نتيجه  53

فصل چهارم
وضعيت محل كار  54
مقدمه  54
اثرات نامطلوب توزيع غلط روشنايي  55
هدف اندازه‌گيري روشنايي  59
اندازه‌گيري روشنايي در واحد عمليات حرارتي  60
تفسير نتايج  61

فصل پنجم
مكانيك خودرو  62
تداركات – روش قديمي  62
شركت كريسلر  67
معيارهاي انتخاب در تامين منابع  68
تداركات جهاني  68
تداركات الكترونيك  70
خلاصه  71
انواع گام‌هاي دندانه‌ها  73
روش‌هاي توليد  73
توليد يا ژنراسيون دنده شانه‌اي  74
هابينگ  75
روش كله زني  75
روش‌هاي پرداخت چرخدنده  76
پرداخت چرخدنده بروش شيونيگ  76
روش هنن كاري  76
لپن كاري  77
برنشينيگ  77
ظرفيت فني دندانه‌هاي چرخدنده ساهد  77
ضرايب فرم يا لويس براي دندانه‌هاي چرخدنده ساده  78
بارحد براي استهلاك  79
بارديناميكي  79
اشتباهات موجود در چرخدنده‌ها  80
مواد چرخدنده‌ها  81
سخت كاري عميق  82
كربوريزه كردن (‌كرن دادن ) و سخت كردن سطح ماده  82
نيتره كردن (‌نتيروژن دادن )  82
سختكاري بروش القايي و شعله  83
گسيختگيهاي معمول در چرخدنده  83
شكستن دندانه  84
حفره زدن  84
خط خوردن دندانه‌ها  85
روانكاري و سوار كاري چرخدنده‌ها  85
پس زني  87
اندازه‌گيري چرخدنده‌ها  88
آندركارتينگ در دندانه‌هاي چرخدنده  88
چرخنده‌هاي با ارتفاع سردندانه‌ طويل و كوتاه  90
چرخدنده‌هاي داخلي يا حلقوي  90
چرخدندهاي مخروطي  91
چرخدنده‌هاي حلزوني  92
ظرفيت حرارتي چرخدنده‌هاي حلزوني  93
پيشنهادات  94

دانلود گزارش كارآموزی تكنولوژي شركت صنعتي ايران خودرو
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد