هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش كاراموزي شركت كشت وصنعت دزدشت
دانلود گزارش كاراموزي شركت كشت وصنعت دزدشت

دانلود گزارش كاراموزي شركت كشت وصنعت دزدشت

كاراموزي شركت كشت وصنعت دزدشت كنترل كيفيت و تكنولوژي سوسيس كالباس وهمبرگر

كمبودموادغذايي رفاه جوامع بشريت را تحت تهديد قرداده وامروزه نيزدر اكثر ممالك دنيا روزبروزمحسوستروتشديد ميگردد.افزايش تقاضا براي كليه ي فرآورده هاي موادغذايي بر اثر بالا رفتن درامد سرانه درايران ازيك طرف وكاهش درامر توليد فراورده هاي غذايي دراثر اجراي برنا مه هاي تحولاتي از طرف ديگران كمبود مواد را كه درگذشته چندان احساس نمي شد روزبروز به افزايش گذارده تا انجاييكه ما رانيازمندبه واردات انواع مختلف مواد غذايي اوليه ازخارج نموده است.
علاوه بر اجراي برنامه هاي توام با طرحهاي كنترل كيفيت وجلوگيري از اتلاف مواد غذايي توليد شده در داخل كشور بسيار ضروري وحائز اهميت مي باشد توليد مواد غذايي با كيفيت مطلوب ونگهداري آن در انبار هاي سرد يكي از مسائل مهم ومؤثر در تا مين وبهبود مواد غذايي مي باشد. با توجه به كمبود گوشت كه يكي از عمده ترين مواد تامين كنننده پروتئين حيواني لازمه بدن مي باشد ومشكلات ناشي از روش هاي غلط بكار برده شده در كشاورزي ودامداري در سالهاي گذشته كه رسيدن به خود كفايي را درزمينه تامين گوشت وشير مورد نياز كشور به صورت امري مشكل در آورده است. استفاده از فراورده هاي گوشتي بعنوان تامين كننده پروتيئن حيواني وجايگزين آن بجاي درصدي از گوشت مصرفي سرانه مي تواند پاسخگوي مقداري از مشكلات تغذيه اي جامعه باشد. بتا به دلايلي كه به اختصار در زير ارائه مي شود توليد سوسيس وكالباس قادر است مشكلات كمبود گوشت را تاحد قابل ملاحظه اي جبران نمايد:

الف- طبقات كم درآمد با پرداخت مبلغ كمتري نسبت به بهاي گوشت مي توانند مقدار لازم سوسيس وكالباس تهيه ودر رژيم غذايي خود استفاده نمايند.
ب- باتوجه به اينكه در ايران با هر كيلو گوشت مصرفي مي توان 2تا3 كيلو فرآورده هاي گوشتي خوب تهيه نمود لذا با برنامه ريزي وايجاد زمينه هاي لازم جهت توليد فرآورده هاي گوشتي باكيفيت خوب وجايگزين نمودن آنها در رژيم غذايي كشور قادر خواهيم بود از ورود ومصرف گوشت به مقدار قابل ملاحظه اي بكاهيم كه ازنظر مسائل ارزي نيز مطلوب است .

دانلود گزارش كاراموزي شركت كشت وصنعت دزدشت

فرمت كاراموزي
نامه هاي كارخانه
فهرست
پيشگفتار
بخش اول اشنايي با مكان كاراموزي
مقدمه
تاريخچه سازمان
نمودارسازماني
نوع محصولات توليدي
فرايندتوليد
بخش دوم
بررسي جزييات سازماني بخش صنايع
اموراجرايي دردست اقدام
برنامه هاي اينده
تكنيكهاي موجود
بخش سوم كنترل كيفيت سوسيس كالباس همبرگر
مقدمه اي از كنترل كيفيت
تاريخچه سوسيس وكالباس درايران
صنعت سوسيس وكالباس
خلاصه كنترل كيفيت سوسيس وكالباس
كنترل كيفيت مواداوليه موردنياز
كنترل كيفيت درحين توليد
كنترل كيفيت محصول توليدشده
تاسيسات وتجهيزات
نتيجه گيري
تاريخچه سوسيس وكالباس درايران
پيشگفتار
كمبودموادغذايي رفاه جوامع بشريت را تحت تهديد قرداده وامروزه نيزدر اكثر ممالك دنيا روزبروزمحسوستروتشديد ميگردد.افزايش تقاضا براي كليه ي فرآورده هاي موادغذايي بر اثر بالا رفتن درامد سرانه درايران ازيك طرف وكاهش درامر توليد فراورده هاي غذايي دراثر اجراي برنا مه هاي تحولاتي از طرف ديگران كمبود مواد را كه درگذشته چندان احساس نمي شد روزبروز به افزايش گذارده تا انجاييكه ما رانيازمندبه واردات انواع مختلف مواد غذايي اوليه ازخارج نموده است.
علاوه بر اجراي برنامه هاي توام با طرحهاي كنترل كيفيت وجلوگيري از اتلاف مواد غذايي توليد شده در داخل كشور بسيار ضروري وحائز اهميت مي باشد توليد مواد غذايي با كيفيت مطلوب ونگهداري آن در انبار هاي سرد يكي از مسائل مهم ومؤثر در تا مين وبهبود مواد غذايي مي باشد. با توجه به كمبود گوشت كه يكي از عمده ترين مواد تامين كنننده پروتئين حيواني لازمه بدن مي باشد ومشكلات ناشي از روش هاي غلط بكار برده شده در كشاورزي ودامداري در سالهاي گذشته كه رسيدن به خود كفايي را درزمينه تامين گوشت وشير مورد نياز كشور به صورت امري مشكل در آورده است. استفاده از فراورده هاي گوشتي بعنوان تامين كننده پروتيئن حيواني وجايگزين آن بجاي درصدي از گوشت مصرفي سرانه مي تواند پاسخگوي مقداري از مشكلات تغذيه اي جامعه باشد. بتا به دلايلي كه به اختصار در زير ارائه مي شود توليد سوسيس وكالباس قادر است مشكلات كمبود گوشت را تاحد قابل ملاحظه اي جبران نمايد:

الف- طبقات كم درآمد با پرداخت مبلغ كمتري نسبت به بهاي گوشت مي توانند مقدار لازم سوسيس وكالباس تهيه ودر رژيم غذايي خود استفاده نمايند.
ب- باتوجه به اينكه در ايران با هر كيلو گوشت مصرفي مي توان 2تا3 كيلو فرآورده هاي گوشتي خوب تهيه نمود لذا با برنامه ريزي وايجاد زمينه هاي لازم جهت توليد فرآورده هاي گوشتي باكيفيت خوب وجايگزين نمودن آنها در رژيم غذايي كشور قادر خواهيم بود از ورود ومصرف گوشت به مقدار قابل ملاحظه اي بكاهيم كه ازنظر مسائل ارزي نيز مطلوب است .
ج- اين توليدات بدليل استفاده از انواع متنوع مواد اوليه حيواني وگياهي از نظر پروتيئن حيواني وپروتيئن گياهي جزء يكي از كا ملترين غذاها به شمار مي آيد.
در حال حاضر فراورده  هاي گوشتي جزئي از رژيم غذايي مردم شده است بطوريكه در بين شهرنشينان ايراني كمتر خانواده ايي را مي توان يافت كه در هفته حداقل يك يا دوبار از فراورده هاي گوشتي استفاده نكند.مشاهدات روزمره نشان مي دهد كه بازار شديداً ًبه اين محصولات نياز دارد وباتوجه به ضريب رشد جمعيت در ايران تقاضا حداقل در يك دوره دراز مدت ، درحال افزايش است وسرمايه گذاري دراين طرح قابل توجه وضروري است.
تشويق در توليدوتعديل عرضه وتقاضا توام با تثبيت قيمتها دربازارادامه وتوسعه درتوليد راتضمين مي نمايدوهمبستگي مستقيم با ايجاد صنايع بسته بندي يك رشته فرعي ازطرح مي باشد.موادغذايي با كيفيت مطلوب وطول عمر نگهداري زيادوانبارهاي انجمادواحداث صنايع غذايي مختلف جديد دركشور نمايا نگريك اقتصاد مترقي پا برجاوموفق مي باشد.
لذا موسسين طرح با توجه به برنامه هاي بازسازي شهرهاي جنگ زده وتوسعه اقتصادي واجتماعي وسياسي دولت درامرصنايع غذايي وسمينارهاي مختلفي در اين زمينه موفق به احداث شركت محصولات غذايي با توليدات متنوع وتاسيس يك واحد كارخانه سوسيس وكالباس سازي درحومه شهردزفول شدند.كه انشاءاله ايزد توا نا حامي وپشتيبان آنان دراين امرخطيروبزرگ باشد

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 80

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است