دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كار آموزي- عمران ساختمان

دانلود گزارش كار آموزي- عمران ساختمان 
فهرست مطالب
گزارش ماهانه…………………………………………………………………………………………….. 4
گزارش هفتگي  …………………………………………………………………………………………… 5
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 7
آماده کردن کارگاه …………………………………………………………………………………….. 9
خاکبرداري و گودبرداري ……………………………………………………………………………. 9
اجراي سازه نگهبان……………………………………………………………………………………. 10
پاره ايي از نکات مهم جهت عمليات خاكي   …………………………………………………… 10
پاره ايي از نکات مهم جهت عمليات پي کني و گودبرداري ………………………………. 11
مختصری در مورد ساختمانهای بتنی و فلزي………………………………………………… 12
کلیاتی در مورد سيمان……………………………………………………………………………….. 12
انواع سیمان پرتلند……………………………………………………………………………………… 13
سیمان سفید و رنگي…………………………………………………………………………………… 13
نگهداری ، حمل و انبار کردن سيمان …………………………………………………………… 13
كلياتي در مورد بتن استفاده شده در پروژه…………………………………………………… 14
رده بتن…………………………………………………………………………………………………….. 14
انواع مواد افزودنی به بتن……………………………………………………………………………. 15
انواع پروفیلهای ساختماني…………………………………………………………………………… 17
شالوده یا پي……………………………………………………………………………………………… 17
انواع شالوده یا پي………………………………………………………………………………………. 18
پي نواري…………………………………………………………………………………………………… 18
نكته اجرايي مهم   ……………………………………………………………………………………… 19

قالب بندي پي……………………………………………………………………………………………… 20

آجرهاي فشاري ………………………………………………………………………………………… 20
پيوند كله راسته (فلامندي)…………………………………………………………………………… 20
بتن مگر (نظافت، لاغر و..)……………………………………………………………………………. 21
شبكه ميلگرد تحتاني و فوقاني پي نواري……………………………………………………….. 21
شناژ…………………………………………………………………………………………………………. 22
طراحی شناژهای افقی بر اساس آبا……………………………………………………………… 23
ریشه انتظار ……………………………………………………………………………………………… 24
درز انقطاع…………………………………………………………………………………………………. 24
آماده سازي محل بتن ريزي………………………………………………………………………… 25
نحوه ريختن بتن پي…………………………………………………………………………………….. 26
كاميونهاي مخلوط کن (Truck Mixers)……………………………………………………. 26
پمپ هاي بتن…………………………………………………………………………………………. 26
متراكم كردن بتن……………………………………………………………………………………….. 28
طريقه اتصال صفحه ستون به پي…………………………………………………………………. 29

طريقه اتصال ستون به صفحه زير ستون……………………………………………………… 29

آرماتورهاي  ثابت کننده ستون…………………………………………………………………….. 30
میله مهارها……………………………………………………………………………………………….. 32
وصله ستونها…………………………………………………………………………………………….. 32
انواع اتصالات تیر به ستون…………………………………………………………………………. 33
انواع اتصالات ستون به ستون……………………………………………………………………… 35
تیرهای بتني……………………………………………………………………………………………….. 35
انواع سقفها      …………………………………………………………………………………………. 36
اجراي سقف تیرچه بلوك…………………………………………………………………………….. 37
تیرچه ها……………………………………………………………………………………………………. 37
میلگرد ممان منفي………………………………………………………………………………………. 39
کلاف عرضي……………………………………………………………………………………………… 39
قلاب اتصال……………………………………………………………………………………………….. 39
عايق كاري………………………………………………………………………………………………… 40
نكات اساسي درهنگام اجراي عايق كاري………………………………………………………. 40

عايقكاري پي………………………………………………………………………………………………. 41

عايق كاري ديوار……………………………………………………………………………………….. 41
عايق كاري كف………………………………………………………………………………………….. 42
ملات ماسه سيمان……………………………………………………………………………………… 43
مطالب مهم در هنگام اجراي ديوار……………………………………………………………….. 44
1-شاقول كر دن………………………………………………………………………………………… 44
2-  ريسماني كردن كار ……………………………………………………………………………… 44
3- وانبند كردن ريسمان……………………………………………………………………………… 44
– زنجاب كردن آجر……………………………………………………………………………………. 45
5- بندهاي افقي و قائم     …………………………………………………………………………… 45

6- لغاز………………………………………………………………………………………………….. 45

7- تيشه داري……………………………………………………………………………………………. 45
8- آب ساب  …………………………………………………………………………………………….. 45
9- دوغاب ريزي………………………………………………………………………………………… 46
10- بند كشي   …………………………………………………………………………………………. 46
شمشه گيري……………………………………………………………………………………………… 48
اندود كاري……………………………………………………………………………………………….. 49
نحوه اجراي لوله کشي برق   …………………………………………………………………….. 49
بتن ريزي راه پله ها……………………………………………………………………………….. 50
نصب پروفيل هاي محل آسانسور  ………………………………………………………………  51
اشتباهات ساختمان و همچنين موارد اجرايي برخي قسمت ها که با آيين نامه تطابقي نداشت         52
گزلرش ماهانه
گزارش ماه اول :
انجام دادن  یک سری از کارهای اولیه ساختمان در دو ساختمان        تخریب ساختمانهای موجود” تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی ” نقاط نشانه و مبدا ” پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار” ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه ادامه خاکبرداري و گودبرداري ” تحویل و کنترل مصالح ” اجرای شالوده یا پی
 گزارش ماه دوم :
آماده سازي محل بتن ريزي پي ” اتصال صفحه ستون به پي” اجرای اسکلت ساختمان ” انواع سقفها ” انواع عایق کاری ” کارهای دیگر ساختمان از قبیل: نحوه ساخت ملات ماسه سيمان ” شاقول كردن “ ريسماني كردن كار “ زنجاب كردن آجر دوغاب ريزي ” بند كشي ” اندود کاري  و ….      
 گزارش هفتگی
هفته  اول :
 1-  تخریب ساختمانهای موجود
2-  تسطیح محوطه ، گودبرداریها و زهکشی
3- نقاط نشانه و مبدا
4-پر کردن چاهها ، قنوات و قطع اشجار
5- ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه
هفته  دوم :
ادامه خاکبرداري و گودبرداري
تحویل و کنترل مصالح ماننده:
1-   انواع پروفیلهای ساختمانی
2-  حمل و انبار کردن سیمان
3-  انواع مواد افزودنی به بتن
4-  سایر موارد
هفته  سوم : 
اجرای شالوده یا پی
هفته چهارم 
ادامه  شالوده یا پی
شبكه ميلگرد تحتاني و فوقاني پي نواري
شناژ
هفته  پنجم :
آماده سازي محل بتن ريزي پي
هفته  ششم :
اتصال صفحه ستون به پي
اجرای اسکلت ساختمان
هفته  هفتم :
انواع سقفها
هفته  هشتم :
انواع عایق کاری
کارهای دیگر ساختمان

دانلود گزارش كار آموزي- عمران ساختمان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد