دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی اداره مالیات استان قزوین

دانلود گزارش کارآموزی اداره مالیات استان قزوین

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول – معرفی اداره مالیات استان
معرفی
وظایف سازمان
فصل دوم – حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی
بررسی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی :
تعريف ماليات :
براساس قوانين مالياتي کشور انواع مالياتها به شرح زير مي باشد:
مالياتهاي مستقيم :
الف: ماليات بر دارائي :
ب : ماليات بر درآمد:
مالياتهاي غير مستقيم :
الف : ماليات بر واردات :
ب : ماليات بر مصرف و فروش :
نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی :

کارآموزی اداره مالیات استان قزوین

حسابداری مالیاتی ارزش افزوده :
1 – رویکردهای حسابداری:
2- رویکردهای مدیریت مالی:
3 – رویکرد تلفیقی:
4 – رویکرد اقتصادی:
تعریف ارزش افزوده :
الف) تهیه از روی صورت سودوزیان:
بازیهای سه گانه مدیران:
بازی سرمایه بکار گرفتهشده
بازرشدهای آینده:
بازی انتقال ریسک:
مالیات برارزش افزوده:
تعریف مالیات بر ارزشافزوده
عللاخذ مالیات ارزش افزوده
محاسن وعلل اخذ مالیاتعبارتنداز:
روشهای اخذ مالیات ارزش افزوده:
نرخمالیات×(خروجی ها – ورودیها)

کارآموزی اداره مالیات

چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده :
1 – خريد مواد به مبلغ 1.000.000 ريال :
2 – فروش محصول توليدي به مبلغ 1.500.000 ريال :
فصل سوم – حسابداری مالیات بر درآمد
مقدمه
سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات
تحت دو عنوان اصلی زیر طبقه بندی می شود:
1-تفاوت دائمی
2-تفاوت موقتی
1-تفاوت دائمی
2-تفاوت موقتی
الف: تفاوت های ناشی از زمان
در این خصوص چهار حالت می تواند وجود داشته باشد:
ب:تفاوتهای مبنی بر تعیین ارزش (ارزشیابی)
روش مبتنی بر ترازنامه
نظریات موافق و مخالف تخصیص مالیات
دلایل موافقین
1-اصل تطابق:
2-تداوم فعالیت
3-شیوه مدیریت:
دلایل مخالفین
1-قابل فهم نبودن:
2-هزینه نبودن مالیات
3-مربوط نبودن
5-تخصیص موردی مالیات:
6 -تنزیل مبالغ تخصیص یافته مالیات:
تحقیقات مشاهده ای
مالیات انتقالی به دوره های آتی و مبانی نظری
خالص زیان سنواتی
آیا اینها در واقع دارائی و بدهی هستند؟
مقایسه دیدگاه ”مقابله هزینه ها بادرآمد فروش“
ارائه نتایج تخصیص مالیات
1- تخصیص طی دوره مالیات
2-روش خالص مالیات
فصل چهارم – نتیجه گیری
نتیجه گیری……….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 46

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود گزارش کارآموزی اداره مالیات استان قزوین
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد