خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره
دانلود گزارش کارآموزی اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره

دانلود گزارش کارآموزی اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره

دانلود گزارش کارآموزی اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره
فهرست مطالب
چکیده ۶
مقدمه ۷
روش مطالعه ۸
یاقته ها: ۹
فرم نمونه برداری از غبار سیلیس ۱۶
تفسیر نتایج: ۱۸
توصیه های کلی ۱۸
۸ – ضمایم ۱۹
پیشگیری از تولید گرد و غبار ۲۶
نوار نقاله ۲۶
دیواره گذاری کانویر ۲۷
ظرفیت نوار نقاله ۲۸
گزارش اندازه گیری صدا ۲۹
چکیده ۲۹
زمینه ۲۹
روش مطالعه ۳۰
یافته ها: ۳۰
فرم اندازه گیری صدا قسمت سنگ شکن ۳۰
فرم اندازه گیری صدا در سالن اسپری بالمیل ۳۱
فرم اندازه گیری صدا در سالن لعاب سازی ۳۲
فرم اندازه گیری صدا در سالن پرس ۳۳
فرم اندازه گیری صدا خط لعاب ۳۴
فرم اندازه گیری صدا خط شماتیک ۳۵
فرم اندازه گیری صدا در بسته بندی ۳۶
فرم اندازه گیری صدا در کوره ۳۷
فرم اندازه گیری صدا در اتاق برق ۳۸
نتیجه گیری و تفسیر نتایج ۴۰
توصیه های کلی ۴۰
گزارش اندازه گیری روشنایی ۴۱
چکیده: ۴۲
زمینه ۴۲
روش مطالعه ۴۳
نتیجه گیری ۴۳
پیشنهاد ۴۵
گزارش اندازه گیری استرس گرمایی ۴۶
چکیده ۴۶
زمینه ۴۶
روش مطالعه ۴۷
فرم ارزیابی محیط های گرم توسط شاخص WBGTدر سالن کوره کاشی ستاره ۴۷
گزارش اندازه گیری ارتعاش ۵۰
چکیده ۵۰
اختلال در اندام ها مخصوصا ستون فقرات ۵۱
فرم اندازه گیری ارتعاش در کارخانه کاشی ستاره میبد ۵۱
چکیده
مطالعه ی حاضر به منظور تعیین انطباق با استانداردهای بهداشتی تماس با غبار سیلیس در منطقه ی تنفسی اپراتورهای سنگ شکن، اسپری و درایر، لعاب سازی، دستگاه پرس و خط پرس انجام شد. در این مطالعه، میانگین مواجهه ی کارگران در هر بخش با آلاینده به ترتیب زیر به دست آمد:
میانگین مواجهه در طول شیفت برای اپراتور سنگ شکن ۰٫۶۵۸ میلی گرم بر متر مکعب؛ اپراتور اسپری و بال میل ۰٫۷۴ ؛ اپراتور لعاب سازی ۰٫۴۱۷؛ اپراتور پرس ۰٫۶۹۴ و اپراتور خط لعاب ۰٫۰۸۲ میلی گرم بر متر مکعب به دست آمد. در مقایسه با استاندارد، وضعیت همه ی اپراتورهای گروه های مورد اندازه گیری از نظر مواجهه با غبار سیلیس نامطلوب است.
مقدمه
سیلیس با اسامی مترادف آگات (Agate)؛ اونیکس (Onyx)؛ کوارتز؛ سیلیکا، کوارتز بلوری؛ و سیلیکون دی اکسید با فرمول شیمیایی SIO2 یکی از مواد اولیه ی مورد مصرف در کارخانجات کاشی سازی است. ظاهر این ماده به شکل گرانول های ریز با رنگ سفید رنگ پریده (off- white) و بدون بو است.
مواجهه ی مزمن با این ماده از راه تنفس برای انسان سرطان زا شناخته شده است. مواجهه ی مزمن می تواند به سیلیکوزیس منجر شود. این بیماری کوتاه شدن نفس،‌ کاهش عملکرد ریه و در موارد شدید مرگ را موجب می شود.
بدتر شدن شرایط فعلی: تنفس این ماده می تواند پیشرفت توبرکوزیس (سل ) را سرعت بخشد؛ سیگار کشیدن می تواند ریسک جراحت ریه را افزایش دهد. بیماری های ریه ( مانند برونشیت، آمفیزم، بیماری های ریوی انسدادی مزمن) می تواند به علت مواجهه با سیلیس بدتر شود.
سازمان ACGIH تراکم آستانه ی این ماده را برای میانگین مواجهه در طول شیفت ۰٫۰۲۵ میلی گرم بر متر مکعب برای گرد و غبار قابل استنشاق تعیین کرده است و احتمال سرطان زا بودن برای انسان (A2) را برای این ماده در نظر گرفته است.
در کارخانه ی کاشی گلچین اپراتورها در تمام طول خط تولید کم و بیش با غبار سیلیس تماس دارند.
سنگ شکن: در این فرایند ۳ اپراتور در هر شیفت کار می کنند ( کار در دو شیفت انجام می شود).
اسپری و درایر: در این سالن ۵ اپراتور در هر شیفت به کار مشغولند ( ۳ شیفت).
لعاب سازی: ۵ نفر در هر شیفت و به صورت ۳ شیفت به کار مشغولند.
پرس: ۶ نفر در هر شیفت و به صورت ۳ شیفت به کار مشغولند.
روش مطالعه
نمونه برداری با به کارگیری فیلتر MCE به صورت گرد و غبار استنشاقی با استفاده از سیکلون پلاستیکی به قطر ۳۷ میلی متر و با دبی ۱٫۷ لیتر بر دقیقه از ناحیه ی تنفسی اپراتوری که بیشترین ریسک مواجهه را داشت انجام شد. برای اینکه تراکم به دست آمده بیانگر مواجهه ی کارگر در طول شیفت کار باشد نمونه برداری برپایه ی روش های استاندارد نمونه برداری، به صورت طولانی مدت انجام شد. نمونه ها با روش Thermal analysis آنالیز شد.
یاقته ها:
فرم نمونه برداری از غبار سیلیس
نام شرکت: کاشی ستاره
نشانی: میبد، کیلو متر ۱۰ جاده میبد- یزد                                       تلفن:  ۸- ۷۷۷۲۰۸۲ – ۰۳۵۲
۴- شرح پروژه : تولید کاشی
سالن:‌ واحد سنگ شکن
موقعیت نمونه برداری: ناحیه تنفسی اپراتور  دستگاه سنگ شکن
زمان نمونه برداری : ساعت ۸:۲۵
نام و امضا بررسی کننده:
فروغ دشمن فنا
تاریخ نمونه برداری
۹/۸/۱۳۸۶ تاریخ انتقال به آزمایشگاه
۱۳/۸/۱۳۸۶
اطلاعات مواجهه       الف- تعداد افراد: ۱ نفر
                           ب- مدت: ۸ ساعت در طول شیفت
شرایط جوی        دما: ۲۳ درجه ی سانتی گراد
                           رطوبت نسبی: ۲۴٫۸٪
کارگر ( نام، نشانی، تلفن):  مجید عبدالمیری
وسایل حفاظت فردی ( نوع و اثربخشی):  ماسک یک بار مصرف
شرح شغل، عملیات، محل های کار، تهویه و کنترل ها
اپراتور کار خالی کردن خاک ( میانگین ۳ ساعت در طول شیفت)؛ پوک زدن کلوخه ( حدود ۲ ساعت)؛ نظافت زیر نوار نقاله در سیلوی خاک (۱ ساعت)؛ و نظارت بر سنگ شکن (۲ ساعت) را انجام می دهد. در همه ی عملیات یاد شده اپراتور با گرد و غبار در تماس است. فضا باز است و تهویه به شکل طبیعی انجام می شود.
داده های نمونه برداری
نوع یا مدیای نمونه فیلتر MCE
زمان خاموش /  روشن ۸:۲۵ تا ۱۳:۲۵
مدت زمان کل ( دقبقه) ۳۰۰
دبی (لیتر / دقبقه)
۱٫۸
حجم ( لبتر) ۵۴۰
محاسبات وزن نمونه
شماره ی فیلر ۱
وزن نهایی ( میلی گرم) ۵۳٫۲
وزن اولیه ( میلی گرم) ۵۲٫۴
وزن حاصل شده ( میلی گرم) ۰٫۶
 نتیجه با احتساب اثر نمونه ی شاهد ۰٫۶
تراکم آلاینده ( میلی گرم بر متر مکعب) ۰٫۶۵۸
خلاصه ی مواجهه
شماره  خط نوع نمونه نوع مواجهه تراز مواجهه واحد TLV- TWA
۳ فردی- مداوم- کسر استنشاقی مداوم ۰٫۶۵۸ Mg/M3 0.025
عوامل افزاینده ( تعداد خطوط را برای آن عواملی که به اثرات افزاینده کمک می کنند وارد کنید):
نتایج آزمایشگاه
substrate نتایج
شماره ی نمونه ی آزمایشگاه %
A SIO2         ۵۹٫۲
مداخله ها و توضیحات متخصص بهداشت حرفه ای به آزمایشگاه
نمونه ها ی پشتیبان
الف- بلنک: یک عدد
محاسبات و  یادداشت های درون فیلد ب –بالک: دارد
فرم نمونه برداری از غبار سیلیس
نام شرکت: کاشی ستاره
نشانی: میبد، کیلو متر ۱۰ جاده میبد- یزد                                       تلفن:  ۸- ۷۷۷۲۰۸۲ – ۰۳۵۲
۴- شرح پروژه : تولید کاشی
سالن:‌ اسپری و بال میل
موقعیت نمونه برداری: ناحیه ی تنفسی اپراتور
زمان نمونه برداری : ساعت ۸:۵۵
نام و امضا بررسی کننده:
فروغ دشمن فنا
تاریخ نمونه برداری
۲۲/۷/۱۳۸۶ تاریخ انتقال به آزمایشگاه
۱۳/۸/۱۳۸۶
اطلاعات مواجهه       الف- تعداد افراد: ۳ نفر
                           ب- مدت: ۸ ساعت در طول شیفت
شرایط جوی        دما: ۵/۲۴ درجه ی سانتی گراد
                           رطوبت نسبی: ۳۳٪
کارگر ( نام، نشانی، تلفن):  احمدی نژاد
وسایل حفاظت فردی ( نوع و اثربخشی):  ماسک یک بار مصرف
شرح شغل، عملیات، محل های کار، تهویه و کنترل ها
اپراتور ها شارژ بال میل ها،‌ تخلیه ی بال میل ها و شستشوی سالن را انجام می دهند. تهویه ی سالن به شیوه ی موضعی (ساکشن) روی محل بارگیری نوار نقاله انجام می شود. هنگام نمونه برداری درهای سالن باز بود و به شکل طبیعی نیز تهویه انجام می شد. یک فن نیز در محل بارگیری بال میل ها غبار ایجاد شده را در محل رقیق می کند.
داده های نمونه برداری
نوع یا مدیای نمونه فیلتر MCE
زمان خاموش /  روشن ۸:۵۵ تا ۱۳:۳۴
مدت زمان کل ( دقبقه) ۲۶۳
دبی (لیتر / دقبقه)
۱٫۵۴
حجم ( لبتر) ۴۰۵٫۰۲
محاسبات وزن نمونه
شماره ی فیلر SKST1
وزن نهایی ( میلی گرم) ۴۹٫۸
وزن اولیه ( میلی گرم) ۴۹٫۱
وزن حاصل شده ( میلی گرم) ۰٫۷
 نتیجه با احتساب اثر نمونه ی شاهد ۰٫۷
تراکم آلاینده ( میلی گرم بر متر مکعب) ۰٫۷۴
خلاصه ی مواجهه
شماره  خط نوع نمونه نوع مواجهه تراز مواجهه واحد TLV- TWA
اسپری و بال میل فردی- مداوم- کسر قابل  استنشاق مداوم ۰٫۷۴ Mg/M3 025/0
عوامل افزاینده ( تعداد خطوط را برای آن عواملی که به اثرات افزاینده کمک می کنند وارد کنید):
نتایج آزمایشگاه
substrate نتایج
شماره ی نمونه ی آزمایشگاه %
A SIO2         ۴۳
مداخله ها و توضیحات متخصص بهداشت حرفه ای به آزمایشگاه
نمونه ها ی پشتیبان
الف- بلنک: یک عدد
محاسبات و  یادداشت های درون فیلد ب –بالک: دارد
فرم نمونه برداری از غبار سیلیس
نام شرکت: کاشی ستاره
 نشانی: میبد، کیلو متر ۱۰ جاده میبد- یزد                                       تلفن:  ۸- ۷۷۷۲۰۸۲ – ۰۳۵۲
۴- شرح پروژه : تولید کاشی
سالن:‌ لعاب سازی
موقعیت نمونه برداری: ناحیه تنفسی اپراتور  لعاب سازی
زمان نمونه برداری : ساعت ۷:۴۰
نام و امضا بررسی کننده: تاریخ نمونه برداری
۶/۸/۱۳۸۶ تاریخ انتقال به آزمایشگاه
۱۳/۸/۱۳۸۶
اطلاعات مواجهه       الف- تعداد افراد: ۳ نفر
                           ب- مدت: ۸ ساعت در طول شیفت
شرایط جوی        دما: ۵/۲۳ درجه ی سانتی گراد
                           رطوبت نسبی: ۵/۲۸٪
کارگر ( نام، نشانی، تلفن):  حسن حایریان
وسایل حفاظت فردی ( نوع و اثربخشی):  ماسک یک بار مصرف
شرح شغل، عملیات، محل های کار، تهویه و کنترل ها
اپراتورها کار شارژ کردن مواد چاپ و لعاب را انجام می دهند. هنگام شارژ کردن مواد چاپ گرد و غبار زیادی در فضای سالن ایجاد می شود. ۴ بار در طول شیفت شارژ چاپ انجام می شود. شارژ کردن در هر بار ۱۰ دقیقه طول می کشد. هنگام نظافت بال میل ها با جارو نیز تراکم آلاینده بالا می رود. نظافت با جارو ۱۰ دقیقه طول می کشد.  بقیه ی نظافت با آب انجام می شود. سالن سیستم تهویه ی موضعی ندارد. یک فن دمنده دارد. در و پنجره ی سالن نیز باز است که تهویه ی طبیعی انجام می شود.
داده های نمونه برداری
نوع یا مدیای نمونه فیلتر MCE
زمان خاموش /  روشن ۷:۴۰ تا ۱۲:۲۵
مدت زمان کل ( دقبقه) ۲۸۰
دبی (لیتر / دقبقه)
۱٫۶۲
حجم ( لبتر) ۴۵۳٫۶
محاسبات وزن نمونه
شماره ی فیلر ۱
وزن نهایی ( میلی گرم) ۵۰٫۴
وزن اولیه ( میلی گرم) ۵۰
وزن حاصل شده ( میلی گرم) ۰٫۴
 نتیجه با احتساب اثر نمونه ی شاهد ۰٫۴
تراکم آلاینده ( میلی گرم بر متر مکعب) ۰٫۴۱۷
خلاصه ی مواجهه
شماره  خط نوع نمونه نوع مواجهه تراز مواجهه واحد TLV- TWA
لعاب سازی فردی- مداوم- کسر قابل  استنشاق مداوم ۰٫۴۱۷ Mg/M3 025/0
عوامل افزاینده ( تعداد خطوط را برای آن عواملی که به اثرات افزاینده کمک می کنند وارد کنید):
نتایج آزمایشگاه
substrate نتایج
شماره ی نمونه ی آزمایشگاه %
A SIO2         ۴۷٫۳
مداخله ها و توضیحات متخصص بهداشت حرفه ای به آزمایشگاه
نمونه ها ی پشتیبان
الف- بلنک: یک عدد
محاسبات و  یادداشت های درون فیلد ب –بالک: دارد
فرم نمونه برداری از غبار سیلیس
نام شرکت: کاشی ستاره
نشانی: میبد، کیلو متر ۱۰ جاده میبد- یزد                                       تلفن:  ۸- ۷۷۷۲۰۸۲ – ۰۳۵۲
۴- شرح پروژه : تولید کاشی
سالن:‌ تولید
موقعیت نمونه برداری: ناحیه تنفسی اپراتور  دستگاه پرس
زمان نمونه برداری : ساعت ۸:۳۸
نام و امضا بررسی کننده:
فروغ دشمن فنا
تاریخ نمونه برداری
۱۰/۸/۱۳۸۶ تاریخ انتقال به آزمایشگاه
۱۳/۸/۱۳۸۶
اطلاعات مواجهه       الف- تعداد افراد: ۵ نفر
                           ب- مدت: ۸ ساعت در طول شیفت
شرایط جوی        دما: ۲۲ درجه ی سانتی گراد
                           رطوبت نسبی: ۲۷٪
کارگر ( نام، نشانی، تلفن):  سعید پور عبدلی
وسایل حفاظت فردی ( نوع و اثربخشی):  ماسک یک بار مصرف
شرح شغل، عملیات، محل های کار، تهویه و کنترل ها
نظافت فضای کار در ابتدای شیفت،  نظارت بر عملکرد دستگاه پرس. متوقف کردن و رفع عیب در صورتی که دستگاه آلارم دهد. در بین شیفت و آخر شیفت نیز  نظافت انجام می شود. هنگام نمونه برداری درهای سالن بسته بود. تهویه ی موضعی به صورت ساکشن روی منطقه ی عمل پرس کار می کند. از نظر تهویه ی عمومی نیز فن های مکنده سالن در سقف فعال بود.
داده های نمونه برداری
نوع یا مدیای نمونه فیلتر MCE
زمان خاموش /  روشن ۸:۳۸  تا ۱۲:۳۶
مدت زمان کل ( دقبقه) ۲۳۸
دبی (لیتر / دقبقه)
۱٫۶۳۵
حجم ( لبتر) ۳۸۹٫۱۳
محاسبات وزن نمونه
شماره ی فیلر ۱
وزن نهایی ( میلی گرم) ۵۴٫۵
وزن اولیه ( میلی گرم) ۵۳٫۹
وزن حاصل شده ( میلی گرم) ۰٫۶
 نتیجه با احتساب اثر نمونه ی شاهد ۰٫۶
تراکم آلاینده ( میلی گرم بر متر مکعب) ۰٫۶۹۴
خلاصه ی مواجهه

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است