دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی ایزو تعریف ISO 9001-2000 در خط تولید Disa در شرکت سایپا

دانلود گزارش کارآموزی ایزو تعریف ISO 9001-2000 در خط تولید Disa در شرکت سایپا
فهرست
پيشگفتار
مقدمه
سه استاندارد اوليه سري ISO 9000 سال 2000 1
نماي كلي ISO 9001-2000 2
محتواي ISO 9001-2000 2
مراحل هفت گانه بهبود فرآيند 11
تشريح فرآيندگيري 15
خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت 16
تشريح فرآيندهاي ريخته گري 17
نظامنامه سيستم مديريت كيفيت سازمان 19
روش اجرايي انبار 20
روش اجراي منابع انساني 21
روش اجراي كنترل 22
روش اجراي واحد تعميرات و نگهداري (فني) 23
روش اجراي آموزش 24
روش اجراي توليد محصول در خط 25
تهيه و بازنگري و تصويب 26
نظامنامة‌كيفيت (Quality Manual) 32
طراحي و توسعه 39
كليات 47
دستورالعمل اپراتوري DISA 230 51
دستورالعمل اپراتوري ديزاكول (Disa cool) 71
دستورالعمل اپراتوري قالبگيري خط ديزا 78
دستورالعمل اپراتوري حمل و نقل جرثقيل 86
دستورالعمل اپراتوري اپراتور لرزه 90
دستورالعمل اپراتوري اپراتور ذوب گير 91
دستورالعمل اپراتوري رانندة‌ ليفتراك 92
دستورالعمل اپراتوري كار با پورينگ 94
دستورالعمل اپراتوري ايمني و بهداشت اشعة‌مادون قرمز 95
دستورالعمل تعيين سطوح مهارتي پرسنل 97
نمودار ارتباط بين واحدها 100
نمودار دسته بندي فرآيندها 101
فرآيند توليد (وروديها تا تحويل به انبار) 102
چارت سازماني نيروي انساني خط ديزا 103
نمودار OPC 104
پيوست شمارة دو 105
پيوست شمارة سه 111
پيوست شمارة چهار 112
پيوست شمارة پنج 116
پيشگفتار
در اين بخش به معرفي يكي از خطوط ريخته‌گري چدن مجموعه سايپا، شركت ماليبل سايپا، مي‌پردازيم.
فرايند ريخته‌گري چدن بسيار تخصصي بوده و پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارا مي‌باشد. بطوركلي در اين روش توليد پنج بخش عمده بطور همزمان همكاري مي‌كنند:
1. واحد ذوب: كه فرآيند توليد ذوب را منطبق با شاخص واحد توليد، توليد مي‌نمايد.
2. واحد مدار ماسه: كه فرآيند توليد ماسه را منطبق با شاخص واحد توليد به منظور قالب‌گيري ماسه‌اي در خط توليد (كه توسط ماشين‌هاي خاصي انجام مي‌گيرد)، توليد مي‌نمايد.
3. واحد ماهيچه‌گيري: كه فرآيند توليد ماهيچه را منطبق با شاخص واحد توليد و نيز با قالب‌هاي ارائه شده به واحد ماهيچه‌گيري،‌ توليد مي‌نمايد.
4. واحد توليد: كه فرآيند توليد نهايي يعني توليد قطعة مورد نظر مشتري را منطبق با خواسته‌ها و نيازهاي مشتري، منطبق با «شاخص‌هاي مشتري» توليد مي‌نمايد.
5. واحد كنترل توليد: فرآيند نظارت و كنترل توليد ذوب، توليد مدار ماسه، توليد ماهيچه و توليد قطعات را بر عهده دارد.
واحد توليد
خط توليدي كه مدنظر مي‌باشد به خطوط «ديزاماتيك» معروف مي‌باشند.
ماشين ديزا در دنيا به اين نام شناخته شده است. (Disa Matic)
اين ماشين قادر است اشكال مختلفي از اجسام را در دو نيمه بر روي قالب‌هاي ماسه‌اي حك شده توليد نمايد. سپس توسط دستگاهي كه شبيه به يك قوري است مذاب آمادة بارريزي در آن نگهداري مي‌شود. اين دستگاه كه آنرا «پورينگ» مي‌نامند قابليت بارريزي (ذوب‌ريزي) بطور دستي و اتومات را دارا مي‌باشد. بدين وسيله ذوب به داخل قالب‌هاي ماسه‌اي فشرده وارد مي‌شود و شكل قطعة مورد نظر بارريزي مي‌شود. قطعاتي نظير: فلنچ (طبق)، ركابي، سيلندر كاليپر يا فلايويل، كاسه چرخ، انواع ديسكها، ديسك كلاچ، ديسك ترمز و هر قطعة صنعتي ديگر بدين ترتيب توليد مي‌شود.
مقدمه
سالها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد وآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌كرد
آنچه كه گذشتگان برايمان ميراث گذاشتند، و بزرگترين سرماية ما آيندگان است، بي‌شك توليدات علمي و فرهنگي و آثار بجا ماندة دانشمندان قديم است. شايد در مقطعي از تاريخ دچار تطاول شديم. حتي نتوانستيم نه آنكه آنرا حفظ كنيم بلكه به نقصان و كاستي رسيديم.
گاهي به گذشته كه مي‌انديشيم چنان غرق غرور و شعف مي‌شويم كه امروز ايران (عصر معاصر، بويژه دورة قاجار) را به نسيان مي‌سپاريم. حتي آيين زرتشت نيز ضمن بيان جهان‌بيني توحيدي به يك ايدئولوژي جهان شمول مي‌پردازد. آري: پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك.
اين موضوع به غايت از لحاظ مذهبي، فرهنگي و اجتماعي قابل تعريف با نظام‌هاي كنترل كيفيت مي‌باشد و بوضوح ملموس است. با گريز به گذشته و يادآوري غناي فرهنگ، سنن و آداب ايراني در گذشته و همينطور زمان حال خواستيم آينده‌اي مبتني بر اين پيشينه را به تصوير بكشيم.
از سويي استانداردهاي جهاني مدني و فرهنگي كه راه درازي تا تكامل را در پيش دارند، از قديم تاكنون بخش اعظمي را مديون تمدن ايران زمين بوده‌اند. پس مي‌توانيم باهمتي همگاني نه مثال ژاپن در برابر امريكا در علوم، تكنولوژي پيشرفته و اقتصاد، بلكه دوباره مثال ايران باستان در برابر دنيا را يادآور شويم.
سه استاندارد اوليه سري ISO 9000 سال 2000
ISO 9000: 2000, QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – FUNDAMENTAL AND VOCABULARY
ايزو 9000 – نظام‌هاي مديريت كيفيت – مباني و اصطلاحات
ISO 9001 : 2000, QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS-REQUIREMENTS
ايزو 9001 – نظام‌هاي مديريت كيفيت – نيازمندي‌ها
ISO  9004 : 2000 , QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – GUIDANCE FOR PERFORMANCE IMPROMVEMENT
ايزو 9004 – نظام‌هاي مديريت كيفيت – راهنمايي براي بهبود عملكرد
1- نماي كلي ISO 9001-2000
2- محتواي ISO 9001 : 2000
مقدمه
پيشگفتار
1- كليات
2- فرايندگرايي
3- ارتباط با ايزو 9004
4- سازگاري با ساير نظام‌هاي مديريت
نظام‌هاي مديريت كيفيت – نيازمندي‌ها
1- دامنه
4-1- كليات
4-2- كاربرد
5- استاندارد مرجع
6- اصطلاحات و تعاريف
7- نظام‌هاي مديريت كيفيت
7-1- نيازمندي‌هاي عام
7-2- نيازمندي‌هاي مستندسازي
4-2-1- كليات
4-2-2- نظام‌نامه كيفيت
4-2-3- كنترل مستندات
4-2-4- كنترل سوابق
3- سيستم‌هاي مديريت كيفيت – نيازمندي‌ها ISO 9001 : 2000
1- دامنه كاربرد
2- استاندارد مرجع
3- واژگان و تعاريف
4- سيستم مديريت كيفيت
5- مسئوليت مديريت
6- مديريت منابع
7- تحقق محصول
8- اندازه‌گيري، تحليل و بهبود
4- سيستم مديريت كيفيت
4-1- نيازمندي‌هاي عام
• مشخص نمودن فرايندها
• مشخص نمودن ترتيب و اثرات متقابل اين فرايندها با هم
• مشخص نمودن معيارها و روش‌هاي مورد نياز براي تضمين عملكرد و كنترل مؤثر اين فرايندها
• كسب اطمينان از در دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم براي حمايت عملكرد، ثبت، كنترل و نمايش نتايج اين فرايندها
• اندازه‌گيري، ثبت، كنترل و تحليل اين فرايندها و اجراي اقدامات لازم براي دستيابي به نتايج طرح‌ريزي شده و بهبود مستمر
• سازمان بايد اين فرايندها را مطابق نيازمندي‌هاي اين استاندارد بين‌المللي، مديريت كند.
هنگامي كه از فرايندهاي تأمين‌كنندگان خارج از سازمان استفاده مي‌شود و اين فرايندها بر كيفيت محصول مؤثر هستند؛ كسب اطمينان از تحت كنترل بودن چنين فرايندهايي ضروري است.
4-2 – نيازمندي‌هاي مستندسازي
نظام مستندسازي نظام مديريت كيفيت بايد شامل موارد زير باشد:
• بيانيه‌هاي مستند خط‌مشي كيفيت و اهداف كيفيت
• نظام‌نامه كيفيت
• روش‌هاي اجرايي مدون مطابق نياز اين استاندارد
• مستندات مورد نياز سازمان براي كسب اطمينان از طرح‌ريزي، عملكرد و كنترل مؤثر فرايندها
• سوابق مورد نياز اين استاندارد بين‌المللي
يادآوري 1- هنگامي كه اصطلاح «روش اجرايي مدون» در اين استاندارد بين‌المللي به كار گرفته مي‌شود؛ نياز به تهيه، تدوين، اجرا و تداوم وجود دارد.
وسعت نظام مستندسازي نظام كيفيت به عوامل زير بستگي دارد:
• اندازه و نوع سازمان
• پيچيدگي و تأثير متقابل فرايندها
• صلاحيت كاركنان
يادآوري 2 – روش‌هاي اجرايي مدون و مستندات مي‌توانند در هر واسطه به هر شكل يا نوع موجود باشند.
5- مسئوليت مديريت
5-1- تعهد مديريت
مديريت ارشد بايد شواهدي دال بر ارتقاء و بهبود نظام مديريت كيفيت از طرق زير فراهم نمايد:
• اعلام اهميت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان و نيازمندي‌هاي آئين‌نامه‌اي و قانوني
• ايجاد خط‌مشي كيفيت و اهداف كيفيت
• انجام بازنگري مديريت
• كسب اطمينان از فراهم بودن منابع لازم
5-2- مشتري‌گرايي
مديريت ارشد بايد اطمينان يابد كه نيازها و خواسته‌هاي مشتريان مشخص و با هدف دستيابي به رضايت مشتري اجرا شده‌اند.
5-3- خط‌مشي كيفيت
مديريت ارشد بايد مطمئن شود كه خط‌مشي كيفيت:
الف) با مقصد سازمان تناسب دارد.
ب) شامل تعهد دستيابي به نيازمندي‌ها و بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت است.
پ) چارچوبي براي برپايي و بازنگري اهداف كيفيت ايجاد مي‌كند.
ت) براي سطوح مقتضي سازمان اعلام و به وسيله آنها درك شده است.
ث) براي تداوم مناسب بودن مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.
5-4- طرح‌ريزي
5-4-1- اهداف كيفيت
مديريت ارشد سازمان بايد مطمئن شود كه اهداف كيفيت در سطوح و عملكردهاي مختلف سازمان مشخص شده‌اند. اهداف كيفيت بايد قابل اندازه‌گيري بوده و با خط‌مشي كيفيت سازمان سازگار باشند.
7- تحقق محصول (Product Realization)
7-1- طرح‌ريزي فرايندهاي تحقق (Palnning of Realization Process)
تحقق محصول به رشته‌اي از فرايندهاي اصلي و فرعي مورد نياز براي دستيابي به محصول اتلاق مي‌گردد. طرح‌ريزي براي فرايندهاي تحقق بايد با ساير نيازمندي‌هاي نظام كيفيت سازگار باشد و متناسب با عمليات جاري سازمان مستند گردد.
در طرح‌ريزي فرايندها براي تحقق محصول، سازمان بايد در موارد مقتضي به نكات زير توجه نمايد:
الف) اهداف كيفيت و نيازمندي‌هاي محصول
ب) نياز به ايجاد فرايندها، مستندات و فراهم كردن منابع و امكانات خاص براي محصول
پ) تصديق، صحه‌گذاري، ثبت، كنترل، نمايش، آزمايش‌ها و بازرسي‌هاي مورد نياز براي محصول مورد نظر و معيارهاي پذيرش
ت) سوابق مورد نياز براي كسب اطمينان از ا نطباق فرايندهاي تحقق و محصول منتج از آنها
يادآوري: مستندي كه چگونگي فرايندهاي نظام مديريت كيفيت و منابع مورد نياز را براي يك محصول خاص، پروژه و يا قرارداد خاص تشريح مي‌كند؛ طرح كيفيت ناميده مي‌شود.
8-4- تحليل اطلاعات
سازمان بايد براي تعيين مناسب بودن و كارايي نظام كيفيت و مشخص نمودن بهبودهاي احتمالي انجام شده، اطلاعات لازم را جمع‌آوري و تحليل نمايد. اين اطلاعات شامل موارد به دست آمده از فعاليت‌هاي اندازه‌گيري، ثبت، كنترل، نمايش و ساير منابع مربوطه خواهد بود.
سازمان بايد اطلاعات مذكور را براي دستيابي به اطلاعات پردازش شده، تحليل نمايد.
• رضايت مشتري
• انطباق با نيازمندي‌هاي محصول
• ويژگي‌ها و سمت و سوي فرايندها و محصولات شامل فرصت‌هاي اقدامات پيشگيرانه
• تأمين‌كنندگان
8-5- بهبود
سازمان بايد فرايندهاي لازم را براي بهبود مستمر نظام مديريت كيفيت طرح‌ريزي و مديريت نمايد. سازمان بايد بهبود مستمر نظام كيفيت را از طريق به‌كارگيري خط‌مشي كيفيت، اهداف، نتايج مميزي‌هاي داخلي، تحليل اطلاعات، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بازنگري مديريت تسهيل نمايد.
اصل مشتري‌گرايي و استاندارد ISO 9001-2000
براي نشان دادن اهميت اصل مشتري‌گرايي و نقش آن در محتواي استاندارد
ISO 9001-2000 ، مي‌توان به نكات زير اشاره كرد:
• ارائه مدل فرايندگرايي (Model of the Process Approach)
• در اين استاندارد نظام كيفيت به فرايندي تشبيه شده كه داده‌هاي آن نيازمندي‌هاي مشتري و ستانده‌هاي آن رضايت مشتري است. بهبود مستمر اين نظام نيز در راستاي كسب رضايت مشتري طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي مي‌شود. مدل فرايندگرايي در شكل 1 ارائه شده است.
• در دامنه استاندارد، محور اصلي رضايت مشتري است.
• ارائه بند 5-2- مشتري‌گرايي در سر فصل، 5- مسئوليت مديريت و تأكيد بر اينكه مديريت ارشد سازمان بايد اطمينان يابد كه خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان مشخص شده و به نيازمندي‌هايي تبديل شده‌اند كه حاصل آن رضايت مشتري است.
• ارائه بند 5-6-2- استفاده از بازخورهاي مشتري به عنوان داده به بازنگري مديريت و ارائه بند 5-6-3- بهبود محصول با توجه به نيازمندي‌هاي مشتري به عنوان ستانده از بازنگري مديريت.
• ارائه سر فصل 7-2- مشتري – فرايندهاي مرتبط و تأكيد ويژه بر شناسايي نيازمندي‌هاي مشتري، بازنگري اين نيازمندي‌ها و ارتباطات با مشتري در بندهاي مختلف اين سر فصل.
• تأكيد بر مراقبت از اموال متعلق به مشتري و گزارش مستمر وضعيت اين اموال به مشتري در بند 7-5-4- اموال مشتري
• تأكيد بر اندازه‌گيري، ثبت، كنترل و نمايش رضايت يا عدم رضايت مشتري به عنوان يكي از شاخص‌هاي كارايي نظام كيفيت در بند 8-2-1- رضايت مشتري
• تأكيد بر تجزيه و تحليل اطلاعات براي آگاهي از رضايت مشتري در بند 8-4- تحليل اطلاعات
علاوه بر اين، سمت و سوي استاندارد و جهت‌گيري كلي آن ارضاي مشتري گرايي در ارتباط تنگاتنگ با ساير اصول مديريت كيفيت است.
اصل 4- فرايندگرايي
هنگامي كه فعاليت‌ها و منابع مرتبط به صورت يك فرايند مديريت شوند؛ نتايج مطلوب با كارايي بيشتري حاصل مي‌شوند.
دانلود گزارش کارآموزی ایزو تعریف ISO 9001-2000 در خط تولید Disa در شرکت سایپا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد