خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی
دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی به منظور حفظ نیروی انسانی و تامین سلامت و بهداشت کارگران که در توسعه و پیشرفت واحدهای صنعتی نقش بسزائی دارند روز به روز به ضرورت بهداشت حرفه­ای و قوانین کار در مورد حفاظت و بهداشت جهت تقلیل حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی و ایجاد حس علاقمندی در کارفرمایان و صاحبان صنایع بیشتر پی برده می­شود. این ضرورت باعث گردیده که این رشته در ایران به پیشرفت­هایی نایل آید. اهم این پیشرفت­ها شامل موارد زیر است :

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

فهرست مطالب

مقدمه
تاریخچه شرکت ایران-خودرو
طرح شماتیک ایران خودرو
روند تولید در شرکت ایران خودرو
عوامل فیزیکی زیان¬آور محیط کار
بهداشت حرفه-ای
فیزیولوژی حرفه¬ای (شغلی )
طب حرفهای یا پاتولوژی شغلی
مهندسی بهداشت ¬حرفه¬ای ( Occupational hygienist)
اهداف کلی بهداشت حرفه-ای
برنامههای کلی و اجرایی بهداشت حرفه¬ای در کارخانجات
وظایف متخصصین بهداشت حرفه-ای
صدا

کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

انواع صوت
اثرات صدا بر انسان
بیماری¬ها و عوارض ناشی از کار گوش
اثر سرو¬صدا روی کارگران
روش¬های اندازه¬گیری و ارزیابی صدا
وسایل اندازه-گیری
اندازه¬گیری صدا به منظور آنالیز فرکانس
کنترل صدا (noise control)
انواع جاذب¬های صوتی
عوامل موثر در افت انتقال دیوار-ها
ارتعاش
ارتعاش انسانی
انواع ارتعاش انسانی
اثرات ارتعاش
اثرات ارتعاش تمام بدن
راه¬های پیشگیری از بیماری¬ها و عوارض ناشی از ارتعاش
پرتو-ها
ضایعات چشمی ناشی از پرتو مادون قرمز
تدابیر احتیاطی در برابر تشعشات جوشکاری
روشنایی
تعاریف و اصطلاحات روشنائی
منابع نوری
شدت روشنائی (Illumination)
درخشندگی (Luminance)
تباین (Contrast)
واحد کمیت¬های اندازه¬گیری روشنائی
عوامل موثر در میزان روشنایی فضای محیط کار
ویژگی لامپ¬ها و ضریب بهره نوری
ویژگی¬های نور مطلوب و اثرات آن
اهمیت روشنایی در کارگاه-ها
اثرات روشنایی
عوارض روشنائی نامناسب

کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

ویژگی¬های روشنائی رضایت-بخش
نکات مهم در طراحی روشنایی مصنوعی
اصول روشنایی مناسب در محیط کار
وسایل اندازه¬گیری روشنایی
پیشنهادات جهت بهبود میزان روشنایی
استانداردهای ملی و بین-المللی
گرما و سرما
دمای هوا (دمای خشک)
دمای تر Wet Bulb Temperature
دمای تابشی Radiant Temperature
رطوبت نسبی Relative Humidity
رطوبت¬سنج چرخان Whirling Hygrometer
رطوبت¬سنج مکشی ( نوع آسمن ) Assman Hygrometer
نقطه شنبم
تبادل حرارت بدن با محیط
راه¬های تبادل حرارت بین بدن و محیط
اختلالات ناشی از کار در سرما
عوامل شیمیایی زیان¬آور محیط کار
آلاینده¬های شیمیایی و تقسیم¬بندی آنها
تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر اساس حالت فیزیکی
تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر پایه اثر¬های فیزیولوژیک
راه¬های ورود مواد شیمیایی به بدن
راه¬های دفع مواد شیمیایی
نکاتی در خصوص حد استاندارد مواد شیمیایی
استانداردها و واحدها
نحوه تعیین استاندارد-ها
استراتژی¬های نمونه¬برداری از آلاینده¬های هوا
مدت نمونه برداری باید چه مقدار باشد؟
چند نمونه مورد نیاز است؟
نمونه برداری باید در چه مرحله¬ای از فعالیت¬های شغلی انجام شود؟
نمونه برداری آنی ( Spot Sampling )
نمونه برداری مداوم ( Continious Sampling )
روش های استاندارد نمونه¬برداری ازآلاینده¬های هوا با توجه به نوع آلاینده
ظرف نمونه¬برداری ( Sampler)
دستگاه های مکنده هوا (Air Aspirator Device)
وسایل اندازه گیری حجم و شدت جریان( Volume , Air Flow Meter Devices). 100

کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

سم شناسی صنعتی
سم
مسمومیت
مسمومیت حاد (Acute intoxication )
مسمومیت مزمن (Chronic intoxication)
سموم عصبی ( Neurotoxins)
سم¬شناسی شغلی
سرنوشت فلزات در بدن
جذب
توزیع
تجمع
دفع
آثار سمی فلزات در اعضای مختلف بدن
سرطان¬زایی فلزات در بدن
درمان مسمومیت با فلزات
سم¬شناسی برخی از فلزات
سم شناسی گازها
خواص و اثرات گازها
گازهای خفقان آور ساده
گازهای خفقان آور شیمیایی
گاز های محرک
مواد شیمیایی آلی سمی
آفت‌کشها
تاریخچه استفاده از آفت‌کش‌ها
انواع آفت‌کش‌ها
تاثیر ترکیبات آلی سمی بر روی محیط زیست
حلال های آلی
مواجهه
برآورد میزان مواجهه با حلال از طریق پرسش-نامه
مشکل حلال های ترکیبی
توزیع و ترانسفورماسیون ( تغییر )
حفاظت از کارگران
اثر روی سیستم عصبی
سیستم اعصاب مرکزی
ناتوانی عصبی – روانی
تستهای عصبی- رفتاری
سایر تست ها
اثر حلال ها روی کلیه ها
اثر روی کبد
عوارض پوستی ناشی از حلال-ها
عوارض تولید مثلی ناشی از حلال-ها
سرطان زایی
ارزیابی بالینی
اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی
عوامل ارگونومیکی زیان¬آور محیط کار
چکیده
تعاریف ارگونومی
تاریخچه ارگونومی
شاخه¬های دانش ارگونومی
روانشناسی مهندسی
فیزیولوژی کار
بیومکانیک شغلی
آنتروپومتری
چگونگی اجرای ارگونومی
طراحی یک پست کار
وضعیت بدنی کارگر (ایستاده ، نشسته)
شکل¬های مختلف کار ماهیچه-ای
روش صحیح بلند کردن بار
نیروی انسانی و ویژگی های محیط کار
ارگونومی و محیط کار
اصول ارگونومی در صنعت
فاکتورهای استرس در محیط¬¬های کار
جنبه‌های اقتصادی ارگونومی
انواع خستگی
استرس سازمانی
دلایل استرس‌های کاری
اثرات اضطراب در محیط کار
نقش تکنولوژی در محیط کار و زندگی
بهداشت محیط کار
اهمیت آموزش
نقش فرهنگ
ویژگی¬های محیط کار خوب

کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

 

ارگونومی ، روشی علمی
محیط¬های باز یا بسته؟
حضور فناوری اطلاعات در محیط کار
نقش مدیریت در کاهش یا افزایش خطاها و اشتباهات انسانی در محل کار چیست ؟
نتیجه گیری و پیشنهادات
ایمنی و عوامل مکانیکی زیان¬آور در محیط کار
مخاطرات ابزار ها و ماشین-آلات
ایمنی کار با اره رومیزی ( Table saw)
ماشین سنگ زنی و دستورات ایمنی مربوط به آن
ماشین صفحه تراش
فرآیند صفحه-تراشی
حمل و نقل ، جرثقیل و تجهیزات بالا-بر
لوازم بالابرها : (زنجیر، مانع، طناب، قفل و زنجیر…)
دستور العمل های ایمنی در کار با لیفتراک
چه خطرات ایمنی و بهداشتی یک فرد جوشکار را تهدید می-کند؟
آیا جوشکاری در درازمدت اثرات سوئی بر روی سلامتی جوشکار دارد؟
چه اقدامات پیشگیرانه¬ای را می¬توان انجام داد؟
ایمنی نردبان
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه¬ای و ایمنی محیط کار
اهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه-ای
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی
خط¬مش گذاری
آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش¬ سوزی‌ در کارگاه‌ها
فصل‌ اول‌ – وسایل‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌
ذخیره‌ آب‌
لوله‌ها و شلنگ¬های‌ آب‌ آتش¬-نشانی
استعمال‌ آب‌
دستگاه‌های‌ ثابت‌ آب پاش‌ خودکار و انواع‌ دیگر آن‌
خاموش کننده‌های‌ دستی‌ و چرخ¬-دار
فصل‌ دوم‌ – وسایل‌ اعلام‌ خطر و تمرین‌های‌ مربوط‌ به‌ اطفاء حریق‌
تمرین‌های‌ تخلیه‌ ساختمان‌ در کلیه‌ کارگاه‌ها
تمرین‌های‌ مبارزه‌ با حریق‌
شرکت‌ کارکنان‌ در مبارزه‌ با حریق‌
فصل‌ سوم‌ انبارکردن‌ و نگاهداری‌ مواد قابل‌ انفجار و مایعات قابل‌ اشتعال‌

کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

مواد قابل‌ انفجار
مایعات‌ قابل‌ اشتعال‌
گازهای‌ فشرده‌
ذغال‌ سنگ‌ – سلولویید و سایر اجسام‌ جامد شدید الاشتعال‌
مواد بسته بندی‌ شده‌
استعمال‌ دخانیات‌
فصل‌ چهارم‌ – از بین بردن‌ فضولات‌ و جمع¬ آوری‌ فضولات‌
از بین‌ بردن‌ فضولات‌
سوزاندن‌ فضولات‌
فصل‌ پنجم‌ – جلوگیری‌ از حوادث‌ ناشی‌ از صاعقه‌
اتصال‌ زمین‌ در ساختمان‌
برق گیر و منضمات‌ آن‌
صاعقه‌ شکن‌
بهبود عملکرد زیست محیطی در شرکت ایران خودرو
عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار
آنتی-ژن
موجودات اتوتروف
آندوتوکسین
موجودات هوازی اختیاری
باکتری گرم-مثبت
باکتری گرم-منفی
مایکوتوکسین
ارگانیسم¬های انگلی
ارگانیسم¬های ساپروفیت
باکتری-ها
کلیفرم-ها
لژیونلاپنوموفیلا
قارچ ها
ویروس-ها

کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی

عوامل روانی زیان آور محیط کار
عوامل مرتبط با کار
تعارض گرایشی – اجتنابی
تعارض گرایشی – گرایشی
تعارض اجتنابی – اجتنابی
تکنیک های مقابله با استرس
بهداشت روانی درمحیط کار
بهداشت روانی چیست؟
چرا صحبت کردن در رابطه با بهداشت روانی مهم است؟
چرا به برنامه¬های بهداشت روانی و شغلی نیازمندیم؟
ما با چه محدودیت¬هایی روبرو هستیم؟
برنامه¬های کاربردی پیشنهادی برای دستیابی به بهداشت روانی شغلی
مدیریت خستگی و استرس درمحیط کار
حقایقی در مورد استرس
عوامل ایجاد استرس
چه چیزی استرس مضر را ایجاد می-کند؟
نشانه¬های استرس
پیشگیری از استرس
مسئولیت مدیریت استرس
وسایل حفاظت فردی
بهداشت محیط
مسمومیت غذایی چیست؟
غذاهای آلوده
مسمومیت باکتریایی
سالمونلا
اسکریچا-کولی
کلسترودیوم بوتولینوم (بوتولیسم)
کامپیلوباکتر جیجونی (کامپیلوباکتریوسیس)
لیستریا مونوسیتوژن (لیستریوسیس)
توکسوپلاسما گوندی (توکسوپلاسموسیس)
تریچینلا اسپیرالیس (تریچینوسیس)
راههای پیشگیری
MSDS ( Material Safety Data Sheets)
مشخصات کارت¬های MSDS
مسئولیت های توزیع کننده یا تحویل دهنده ماده شیمیایى
مسئولیتهای کارفرمایان
گزارش کار
منابع…………..

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان 

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۱۲۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: 4.65 ( 1 votes )
  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است