دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM  بیش از یک دهه از اجرای رویکرد خصوصی سازی سازمانهای دولتی توسط مراجع ذیصلاح تصمیم گیری کشورمی گذرد و امروزه بطور جدی شاهد تغییر فضای کسب و کار سازمانها از محیط حمایتی به رقابتی و حرکت و رشد موسسات در فصل نوین اقتصاد کشور هستیم. در چنین محیطی سازمانها برای بقاء و کسب موفقیت پایدار، نیازمند مدیریت مدبرانه و صحیح با اتکا بر منابع محدود و ارزشمند هستند. از سوی دیگر ظهور روزافزون رقبای کوچک و بزرگ در بخشهای مختلف صنعت و خدمات، خرد شدن بازار به بخشهای کوچکتر، تغییر تعریف مخاطب(هدف) سازمان از مشتریان به ذینفعان، تمرکز بر تامین انتظارات و نیازهای کلیه ذینفعان، تلاشی مضاعف را برای حفظ و توسعه سازمان می طلبد……..

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار ‌و
فصل اول : ۱
مفاهیم نوین مدیریتی ؛ ۳
آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM 3
۱- مقدمه : ۳
۲- تاریخچه : ۴
۳- اهداف مدل تعالی سازمانی : ۸
۴- آشنایی با کلیات مدل : ۹
۵- مفاهیم بنیادین تعالی : ۱۱
الف – نتیجه گرایی : ۱۲
ب-  مشتری مداری ۱۳
ج- رهبری و ثبات در مقاصد ۱۴
مزایای قابل انتظار از این مفهوم : ۱۴
ایجاد ارزش افزوده بیشتر ۱۸
حفظ، جذب و اشاعه دانش ۱۸
ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان ۱۹
بالا رفتن احتمال بقاء ۱۹
۶- معیارهای مدل EFQM : 20
۱- رهبری : ۲۲
۳- کارکنان : ۲۳
ه- فرآیندها: ۲۳
۷- معیارهای مدل از دید امتیاز : ۲۵
۸- منطق امتیازدهی RADAR : 26
الف- نتایج : ۲۷
ب- رویکرد : ۲۸
د-۳-  بهبود : ۲۹
ب- رویکرد کارگاهی : ۳۱
۱۰- قلمرو زمانی و مکانی : ۳۳
فصل دوم: ۳۴
۹ معیار مدل تعالی ۳۴
تاریخچه تکامل مدل EFQM 37
مدل تعالی EFQM و معیارها ۴۳
کاربردهای مدل تعالی سازمانی ۴۴

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM

معیار۱ رهبری ۴۷
معیار ۳ کارکنان ۵۲
بهینه کردن حمل و نقل . ۵۷
معیار ۵  فرآیندها ۵۹
معیار ۶ نتایج مشتری ۶۳
ب) شاخص های عملکردی ۶۴
معیار ۷ نتایج کارکنان ۶۶
ب) شاخص های عملکردی ۶۷
تاثیر بر اقتصاد محلی، ملی و جهانی ۶۹
رفتار مبتنی بر اخلاق ۶۹
ب) شاخص های عملکردی ۷۰
– هزینه های نگهداری و تعمیرات ۷۲
فصل سوم: ۷۴
جامعه و نمونه آماری ۷۴
فرضیه و متغیرهای تحقیق : ۷۵
جامعه و نمونه آماری : ۷۶
فصل چهارم : ۷۷
اظهار نامه آموزشی: ۷۸
وضعیت گذشته: ۸۰
روالها ۹۲
عملیات فرعی پذیرش خودرو ۹۵
فرآیند اصلی صدور فاکتور (تسویه) ۹۷
فرآیند فرعی صدور فاکتور : ۹۸
نتیجه کار : ۱۰۰
نتیجه گیری : ۱۰۱
پیشنهاد : ۱۰۳
فهرست منابع : ۱۰۴
پیشگفتار
فصل اول :
طرح تحقیق
مقدمه
تاریخچه
اهداف مدل تعالی
آشنایی با کلیات مدل
مفاهیم بنیادین تعالی
معیارهای مدل EFQM
معیارهای مدل از دید امتیاز
منطق امتیاز دهی RADAR
روشهای خود ارزیابی
قلمرو زمانی و مکانی
فرضیه
روش تحقیق
محدودیت های تحقیق
مفاهیم نوین مدیریتی ؛
آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM

۱- مقدمه :
بیش از یک دهه از اجرای رویکرد خصوصی سازی سازمانهای دولتی توسط مراجع ذیصلاح تصمیم گیری کشورمی گذرد و امروزه بطور جدی شاهد تغییر فضای کسب و کار سازمانها از محیط حمایتی به رقابتی و حرکت و رشد موسسات در فصل نوین اقتصاد کشور هستیم. در چنین محیطی سازمانها برای بقاء و کسب موفقیت پایدار، نیازمند مدیریت مدبرانه و صحیح با اتکا بر منابع محدود و ارزشمند هستند. از سوی دیگر ظهور روزافزون رقبای کوچک و بزرگ در بخشهای مختلف صنعت و خدمات، خرد شدن بازار به بخشهای کوچکتر، تغییر تعریف مخاطب(هدف) سازمان از مشتریان به ذینفعان، تمرکز بر تامین انتظارات و نیازهای کلیه ذینفعان، تلاشی مضاعف را برای حفظ و توسعه سازمان می طلبد.

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

*************************************

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۱۰۴

*************************************

 

 

کارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد