سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی بررسی و معرفی کارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن
دانلود گزارش کارآموزی بررسی و معرفی کارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن

دانلود گزارش کارآموزی بررسی و معرفی کارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن

دانلود گزارش کارآموزی بررسی و معرفی کارخانه آبسال و بخشهای مختلف آن
فهرست مطالب
فصل اول
معرفي واحدهاي كارخانه 8
مقدمه: 9
معرفي واحدهاي كارخانه 11
بخشهاي اداري: 11
نگهداري و تعميرات: 11
كنترل سالن توليد: 12
كنترل سالن مونتاژ: 13
كنترل رنگ و لعاب: 13
آزمايشگاه: 14
دفتر فني: 14
انبار: 14
انبار مواد اوليه: 15
انبار قطعات نيمه ساخته: 15
انبار قطعات خريدني: 15
انبار قالب: 15
انبار محصول نهايي: 16
دفتر برنامه ريزي توليد: 16
آب، كليد كروز، 16
بخشهاي خدماتي: 17
بخش توليد: 17
دستور كار: 18
فصل دوم:مفهوم كيفيت و تاريخچه آن 19
مفهوم كنترل كيفيت: 20
عملكرد    Performance 23
قابليت اطمينان Reliability 23
قابليت دوام Durability 24
قابليت تعمير پذيري Serviceability 24
زيبايي Aesthetics 24
6- ويژگيها Feature 25
7- انطباق با استانداردها (آيا محصول دقيقا همانگونه كه مورد نظر طراح بوده است توليد گرديده؟) 25
8- كيفيت درك شده (محصول يا شركت از چه شهرتي برخوردار است؟) 26
خلاصه اي از تاريخچه فعاليتهاي كيفيت: 27
فعاليتهاي كيفيت در طول تاريخ: 31
فصل سوم:بررسي وضعيت موجود كنترل درشركت آبسال 33
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در زمان ساخت كود 34
دستور العمل استفاده از استاندارد MIL STD 105E 34
2- بازرسي حين توليد 39
دستورالعمل اجرايي طرح CSP-2 : 40
3- بازرسي در سالن رنگ و مونتاژ: 40
ب- گزارشها و نمودارهاي تلفات توليدي و زماني در دوره توليد كولر AC40 كارخانه آبسال در سال 82-83 42
فصل چهارم:حركت در جهت پياده سازي SPC 43
SPC چيست؟ 44
كنترل فرآيند آماري 46
روشها و فلسفه كنترل فرايندآماري 46
نقش انحرافات تصادفي و با دليل در تغيير پذيري كيفيت: 46
اصول آماري نمودار كنترل 48
انتخاب حدود كنترل 49
اندازه و نمونه و فراواني نمونه گيري: 50
تجزيه و تحليل روندهاي نمودارهاي كنترل: 51
مشاهده هر يك از موارد زير بيانگر اين واقعيت است كه فرآيند در حالت خارج از كنترل به سر مي  برد: 52
نمودارهاي كنترل و نرم افزار MINITAB: 53
متوسط كيفيت خروجي (AOQ): 54
حدود نمودارهاي كنترل با استفاده از مقادير استاندارد 60
حدود نمودار كنترل با استفاده از اطلاعات گذشته (انحراف معيار نامعلوم) 60
1-4- اندازه نمونه 65
2-4- فركانس نمونه گيري 66
5. اندازه گيري (در هنگام توليد) 67
فصل اولمعرفي واحدهاي كارخانه
مقدمه:
صنعت لوازم خانگي يكي از بزرگترين و پرقدمت ترين زيرشاخه ترين صنايع مي‎باشد. اين صنعت با پيدايش زندگي شهرنشيني بوجود آمد و با رشد و توسعه شهرها و فرهنگ شهر نشيني نيز توسعه يافت. به عبارت ديگر اين صنعت مانند اكثر صنايع در رفاه و آسايش و همچنين بهتر زيستن بشر به طور مستقيم نقش دارد.
در ايران نيز صنعت لوازم خانگي بعد از گذشت چندين سال از ورود اين محصولات به كشورمان، به صورت كارخانه هاي مونتاژ بوجود آمد. با سعي و تلاش چندين ساله اين شركتها به خودكفايي رسيدند و به توليد زير مونتاژها پرداختند تا امروز كه اكثر شركتهاي توليد لوازم خانگي در كشورمان كوچك و كسب تجربه و دانش فني لازم پا به عرصه توليد لوازم خانگي گذاشتند. از جمله اين شركت ها شركت آبسال است كه در سال 1335 با نام «شركت سهامي لعاب ايران» تاسيس گرديد و شروع به توليد محصولات لعابي نظير بشقاب و كاسه و قوري لعابي نمود. توليد اين محصولات تا سال 1343 ادامه يافت و به دنبال طرح توسعه كارخانه و تغيير ساخت توليد ظروف آشپزخانه، از اين سال به بعد با توليد اجاق گاز روميزي و سپس اجاز گاز فردار در زمينه لوازم خانگي به رقابت با ديگر شركتهاي داخلي توليد كننده پرداخت. پس از آن اضافه شدن ظرفيت توليد و اجرا طرحهاي توسعه، هر ساله بر تنوع محصولات كارخانه افزوده شد و با توليد محصولاتي نظير بخاري گاز سوز، آبگرمكنهاي گازي، اجاق گاز ، كولر آبي و بخاري هاي نفتي دودكش دار و تشعشتي مادون قرمز و درسالهاي اخير با توليد ماشينهاي لباسشويي و كولر پرتابل تمام پلاستيكي در زمره بهترين و معتبرترين شركتهاي توليدي لوازم خانگي ايران قرار گرفت.
به دنبال موفقيتهاي چشم گير شركت درزمينه توليد محصولات خانگي كه بسياري از آنها به دريافت مهر استاندارد نيز نائل آمدند و همچنين افزايش سرمايه وتوليد در سال 1345 به «شركت انيورسال (سهامي خاص) » تغيير نام داد كه د رسال 1355 به «شركت انيورسال (سهامي عام)» و در سال 1362 به نام فعلي يعني «شركت آبسال (سهامي عام)» تغيير نام يافت.
حال شركت با 500 نفر پرسنل حدود چهار دهه است كه به فعاليت خود ادامه مي‎دهد. نكته بازي كه به چشم مي خورد اين است كه در طي ساليان درازي كه از فعاليت شركت مي گذرد، محصولات آن همواره از نظر كيفيت در حد استاندارد عرضه شده است و در سطح كشور به عنوان پيشرو در استاندارد كردن محصولات شناخته شده است. به طوري كه درسالهاي اخير اين شركت موفق به اخذ گواهينامه ISO 9002 گرديده و در شرف اخذ گواهينامه CE براي صادرات اروپا مي‎باشد. بخشي از محصولات شركت به كشورهاي حوزه خليج فارس، تركيه و كشورهاي افريقايي صادرمي شود كه اين بازاريابي از طريق شركت در نمايشگاههاي منطقه اي انجام پذيرفته است و چندين بار به عنوان شرمت نمونه در بين توليد كنندگان لوازم خانگي شناخته شده است.
وسعت كارخانه بالغ بر 15000 مترمربع مي‎باشد و شعبه ديگر آن واقع در شهر صنعتي كاوه، در شهرستان ساوه با وسعتي تقريبا 10 برابر، مراحل توليد لباسشويي را انجام مي‎دهد. محصولات توليدي اين شعبه داراي دو نوع دو تايمره 5 كيلويي AD536  و AD738  مي‎باشد. البته قسمت عمده اي از قطعات ريز فلزي آن درتهران توليد مي‎شود. در ضمن محصولات توليدي در ساوه براي انبار به تهران انتقال و از آنجا به دست مشتريان مي رسد.
معرفي واحدهاي كارخانه
بخشهاي اداري:
در اين بخشها كارهاي اداري مربوط به شركت انجام مي‎شود. معمولاً بخشهاي اداري نيز مانند بخشهاي خدماتي با بخشهاي توليدي يا به طور مستقيم ارتباط دارند، يا به طور غيرمستقيم. از بخشهايي كه در ارتباط غيرمستقيم با بخشهاي توليد هستند مي توان اموو مالي ، امور استخدام، امور فروش، اموربازرگاني و امور سهام را نام برد.
توضيح در مورد فعاليتهاي اين بخشها به دليل واضح بودن آنها ضروري نمي باشد.
از بخشهايي كه در ارتباط مستقيم بابخشهاي توليدي هستند مي‎توان قسمتهاي نگهداري و تعميرات، آزمايشگاه، فني، كنترل كيفيت ، انبار، توليد اوليه و برنامه ريزي توليد را نام برد كه سه قسمت آخر يعني انبار و توليد اوليه و برنامه ريزي توليد زيرنظر مدير توليد فعاليت مي كنند.
نگهداري و تعميرات:
دراين قسمت كارهاي مربوط به نگهداري و تعميرات دستگاههاي كارخانه انجام مي‎شود. اين عملياتها اكثرا شامل تعميرات مكانيكي و تعميرات برقي دستگاه ها مي‎باشد كه بعد از خرابي و از كار افتادن دستگاه ها انجام مي گردد و هيچ برنامه پيشگيرانه نگهداري و تعميرات براي جلوگيري از بروز خرابيها وجود ندارد. در ضمن اين قسمت علاوه بر كار تعمير ماشين آلات و تجهيزات به تعمير قطعات معيوب برخي از محصولات به عنوان خدمات بعد از فروش مي پردازد.
كنترل كيفيت: اين قسمت علاوه بر اين كه مسئول بازرسي و كنترل اقلام خريداري شده توسط شركت و اعلام پذيرش يا رد آنهاست، مسئول كنترل كيفيت محصولات توليدي و كنترل فرايند توليد در راستاي رسيدن به كيفيت بهينه مي‎باشد. با توجه به مسئوليتهاي اين قسمت واحدهاي زير مجموعه اين قسمت عبارتند از:
كنترل سالن توليد:
براي اعمال كنترل كيفيت در اين سالن به اين صورت عمل ميشود كه بازرسان كنترل كيفيت اين سالن به فاصله زماني نيم ساعت روي ماشينها حاضر شده و چند قطعه توليدي ماشين را به لحاظ كيفي و كمي با نقشه فني قطعه كه به همراه دستور كار روي ماشين نصب شده است مقايسه مي كنند و درصورت هرگونه مغايرت از ادامه توليد جلوگيري مي كنند. هربازرس در پايان هرروز در فرمي كه در صفحه بعد امده است شرح كارهاي خود را به مدير كنترل كيفيت تحويل مي‎دهد. دراين فرم اينكه در ساعات معين، وضعيت هر ماشين چگونه بوده است و در صورت جلوگيري از توليد، علت آن چه بوده است. اطلاعات اين فرم بعد از ثبت در كامپيوتر در تهيه گزارشات مختلف استفاده مي‎شود. البته قطعاتي كه حساس بوده و براي محصول حياتي مي‎باشد. به طور صددرصد بازرسي مي‎شوند كه اوج اين كنترلها در بخش سري سازي انجام مي گردد. از جمله اين قطعات مي‎توان توپي بغل پروانه را نام برد.
كنترل مواد اوليه: در اين واحد اقلام وردي شركت مورد بازرسي و تاييد قرار مي گيرند.
اوليه يك روش بازرسي و آزمايش براي اقلام ورودي موجود مي‎باشد كه با توجه به شركت تأمين كننده و شرايط قرارداد منعقد شده بين دو شركت تعريف مي شود.
به طور كلي مي‎توان اين روشها را به صورت زير برشمرد:
براي كنترل مواد و اقلام ورودي از جداول نمونه گيري ميله اي استفاده ميشود. مقدار AQL در قرارداد ذكر مي گردد. سپس با توجه به آن، تعداد نمونه ها تعيين مي‎شود  و كار نمونه گيري و بازرسي آنها انجام مي‎شود. درصورتي كه تعداد خرابي ها در نمونه كمتر از مقدار تعيين شده باشد، محموله پذيرفته ميشود و در غير اين صورت با توجه به نياز خط توليد به مواد مورد نياز يا شرايط تأمين كننده از لحاظ انحصاري بودن و شرايط ديگر ممكن است قراردادهاي مشروط با تأمين كننده تنظيم شود به اين ترتيب كه با دعوت از كارشناسان شركت تأمين كننده تبصره هايي به قرارداد اضافه مي‎شود و يا اينكه محموله به طور كلي رد مي گردد.
كنترل سالن مونتاژ:
در سالن مونتاژ كنترل روي محصول نهايي انجام مي‎شود. به  اين ترتيب كه روي خط اصلي مونتاژ ايستگاههاي بازرسي طراحي شده است كه در اين ايستگاهها محصول از لحاظ مختلف به صورت كمي و كيفي مورد آزمايش و تست كامل قرار مي‎گيرد هر ايستگاه كنترل روي خط مونتاژ داراي عملكردهاي مخصوص به خود مي‎باشد و محصول را از لحاظ مشخصه اي خاص مورد بازرسي قرار مي‎دهد. در اين قسمت روزانه فرمهايي پر مي‎شود كه تعداد نقصهاي مختلف را تعيين مي‎كند. مدير كيفيت در صورت مشاهده تعداد زياد از يك نقص خاص در مورد آن نقص با قسمتهاي مرتبط مشورت و هماهنگي هاي لازم را به عمل مي‎آورد تا آن نقص برطرف گردد.
كنترل رنگ و لعاب:
در اين قسمت نيز كنترل قطعات ورودي مانند ساير اقلام ورودي صورت مي‎گيرد. در مورد محصولات خروجي در اين قسمت قطعات توسط بازرسان، كنترل مي‎شود. كار كنترل در قسمت خروجي كوره و در حاليكه قطعات روي تسمه نقاله هستند انجام مي‎شود. اين بازرسي به صورت صد درصد روي قطعات انجام مي‎گيرد.
آزمايشگاه:
دراين قسمت كه شامل آزمايشگاههاي فيزيك و شيمي مي شود، آزمايشهاي شيميايي و فيزيكي روي قطعات و مواد خريداري شده انجام مي گردد. همچنين درآزمايشگاه شيمي، آزمايشهايي براي رسيدن به تركيب رنگهاي بهتر انجام مي گردد. در آزمايشگاه فيزيك نيز محصولات از لحاظ بازدهي انرژي مورد بررسي قرار مي گيرند.
دفتر فني:
دراين قسمت تكنولوژي ساخت قطعات تعيين مي‎شود و قالبهاي مورد نياز براي توليد اين قطعات طراحي شده و دستور ساخت آنها به سالن قالب سازي داده مي گردد. دستور تعمير قالبها نيز در اين دفتر صادر مي‎شود. ضمناً دراين قسمت تعيين ميگردد كه روي هر كدام محصول نيز انجام مي‎شود يعني براي محصولات، قطعات جديد يا پيشرفته تري طراحي مي‎شود. اين قسمت ارتباط تنگاتنگي با دفتر برنامه ريزي دارد، زيرا ارائه برنامه توليد بدون هماهنگي با اطلاعات اين قسمت امكان پذير نمي باشد.
انبار:
در اين شركت انبارها زير نظر مديريت توليد مي باشند، زيرا يكي از وظايف اين بخش كنترل موجوديهاي شركت مي‎باشد. به طور كلي انبارهاي شركت شامل : انبار مواد اوليه، انبار قطعات نيمه ساخته، انبار قطعات خريدني، انبارقالبها و انبار محصول نهايي مي‎باشد.
انبار مواد اوليه:
به دليل وجود مشكل كمبود فضا در شركت. چون شركت در داخل شهر قراردارد و امكان در نظر گرفتن فضايي براي توسعه كارخانه نيست، اين انبار در محوطه باز و در پشت سالن توليد قراردارد. البته شركت براي رفع اين مشكل درصدد احداث انبارهايي درخارج از شركت و در نقاط ديگر تهران مي باشد. در انبار مواد اوليه انواع ورقهاي مورد نياز ، لوله ،‌ كويل برق و موادي از اين قبيل نگهداري مي‎شود. بدليل روباز بودن انبار متاسفانه از مواد اوليه زنگ زده و از بين مي روند.
انبار قطعات نيمه ساخته:
 اين انبار در بين سه سالن توليد، مونتاژ و رنگ و لعاب قرار دارد و قطعاتي كه لازم است مدتي منتظر عمل بعدي قرار گيرند يا منتظر مونتاژ يا رنگ هستند در اين محل نگهداري مي‎شوند. اين انبار به صورت پالتهاي فلزي مي‎باشد و قطعات به تفكي در آن قرار دارند.
انبار قطعات خريدني……………
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است